eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar31.217331.3424
Euro33.756133.8913
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam127
Toplam Ziyaret738767
Site Haritası
 • CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR - 21/01/2017
 • CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA  İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR (*)
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Cazibe Merkezleri Programının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
  (2) Bu Karar, Cazibe Merkezleri Programı kapsamında; imalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri ile imalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.
  Tanımlar
  MADDE 2- (1) Bu Kararın uygulanmasında;
  a) ANSI/TIA-942: Veri merkezlerinin yer, mimari, güvenlik, hizmet sürekliliği gibi hususlara ilişkin kriterlerini tanımlayan uluslararası standardı,
  b) Banka: Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketini,
  c) Beyaz alan: Sunucu, veri depolama ve ağ birimleri gibi bilgi teknolojileri donanımlarının yer aldığı, yükseltilmiş taban ile kaplı, enerji ve iklimlendirme altyapısı kurulmuş, gaz, yangın, nem gibi tehlikelere karşı önlemlerin alındığı veri merkezi alanını,
  ç) Cazibe Merkezleri Programı: Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programı,
  d) Çağrı merkezi: Kurumların temasta oldukları kişi veya kurumlarla olan ve çeşitli iletişim kanallarıyla gerçekleşen etkileşimlerini yürüttükleri, donanım, yazılım ve çalışanlar ile bunları barındıran binadan müteşekkil merkezi yapıyı,
  e) Hesap: Cazibe Merkezleri Programı desteklerinin karşılanacağı ve izleneceği Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi nezdinde açılan özel hesabı,
  f) İdare: 11 özel idarelerini,
  g) Komite: Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesini,
  ğ) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığın’,
  h) Ödenek: Cazibe Merkezleri Programının uygulanması amacıyla her yıl Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödeneği,
  t) Program: Cazibe Merkezleri Programını,
  i) Sabit yatırım tutarı: Bina ve inşaat, makine ve teçhizat ile arsa üzerindeki iyileştirmeleri de içeren diğer yatırım harcaması kalemlerinin toplamını,
  j) Veri merkezi: Belirli iş süreçlerinin işletilmesi için gerekli elektronik formdaki bilgilerin depolanıp işlenmesi amacıyla kullanılan donanım ve yazılımlar ile bunları destekleyen ve barındıran fiziksel sistem ve unsurlardan müteşekkil merkezi bilgi işlem yapısını,
  k) Yatırımcı: Program kapsamındaki desteklerden faydalandırılacak gerçek veya tüzel kişileri,
  1) YİKOB: Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlıklarını,ifade eder.
  Dayanak
  MADDE 3- (1) Bu Karar, 14/10/1999 tarihli ve 4456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesi ile 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun geçici 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Program kapsamındaki iller
  MADDE 4- (I ) Cazibe Merkezleri Programı, ekli 1 sayılı listede belirtilen illerde uygulanır.
  Desteklerden faydalanabilecek yatırımlar
  MADDE 5- (1) Bu Karar kapsamında aşağıdaki yatırımlara destek sağlanabilir:
  a) İmalat sanayiindeki yeni yatırım projeleri ile yatırım süreci devam eden, yarım kalmış ya da yatırım’ tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçmemiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen veya işletme sermayesi ihtiyacı olan imalat sanayii tesisleri.
  b) Çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri.
  (2) Ekli 2 sayılı listede belirtilen yatırım konuları öncelikli olarak desteklenmez. Ancak bu yatırım konularının desteklenmesi, yatırım yapılacak bölgede zaruri bir ihtiyaç olması halinde Komitenin uygun görüşü alınarak Bankaca değerlendirilebilir.
  Destek paketleri ve unsurları
  MADDE 6- (1) Program, aşağıda yer alan tematik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:
  a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi.
  b) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi.
  e) Çağrı Merkezi Destek Paketi.
  ç) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi.
  (2) Yatırım ve Üretim Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
  a) Danışmanlık Hizmeti Desteği.
  b) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği.
  e) Bina Yapımı Desteği.
  ç) Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
  d) Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği.
  (3) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
  a) Nakdi Taşıma Desteği.
  b) Teşvik Desteği.
  e) Taşınan tesis için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği.
  ç) Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
  (4) Çağrı Merkezi Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
  a) Bina Tahsisi Desteği.
  b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.
  c) Personel Eğitim Desteği.
  ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
  (5) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi aşağıdaki destek unsurlarından oluşur:
  a) Veri Merkezi Enerji Desteği.
  b) Fiber İletişim Altyapısı Desteği.
  e) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.
  (6) Başvuruda bulunmak ve talep edilen desteğe ilişkin koşulları taşımak kaydıyla, yatırımcılar destek paketleri içindeki destek unsurlarının tamamından veya bir kısmından faydalandırılabilir.
  Yararlanma koşulları
  MADDE 7- (1) Bu Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla desteklenebilir:
  a) İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının iki milyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.
  b) Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari iki yüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
  c) Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beş bin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.
  ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari iki yüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.
  (2) Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun özkaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.
  (3) Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.
  Başvuru
  MADDE 8- (1) Başvurular, Bankanın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Bankaya veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.
  Değerlendirme ve öncelik kriterleri
  MADDE 9- (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:
  a) Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.
  b) İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.
  e) Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.
  ç) Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.
  (2) Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik
  verilir:
  a) Yüksek istihdam sağlaması.
  b) İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
  c) İhracat potansiyelinin olması.
  ç) Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
  d) Ar-Ge ve yenilik içermesi.
  e) Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
  f) Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
  g) İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.
  Yatırım ve Üretim Destek Paketi
  MADDE 10- (1) Bu destek paketi, Program kapsamında imalat sanayiinde faaliyet gösteren yatırımcılara sağlanabilecek temel destek unsurlarından oluşur. Diğer destek paketlerinin uygulanmasında, bu destek paketi kapsamında yer alan destek unsurlarının bir ya da birden fazlası ilgili destek paketinde belirtilen koşullarla uygulanır.
  Danışmanlık Hizmeti Desteği
  MADDE 11– (1) Bu destek unsuru; Program kapsamında sağlanacak diğer destek unsurlarının doğru ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla uygulanır; destek unsurları ile ilişkisi olmayan münferit danışmanlık hizmeti ihtiyaçları için uygulanmaz.
  (2) Banka, Programdan yararlanmak üzere başvuran yatırımcıların danışmanlık hizmeti ihtiyacını, yapacağı veya yaptıracağı değerlendirme çalışması kapsamında yatırımcı ile birlikte belirler.
  (3) Bu destek kapsamındaki danışmanlık hizmetleri; fizibilite hazırlama, mühendislik projeleri ve yatırım talebiyle doğrudan ilgili başlangıç eğitimleri ile Bankaca yatırımın gerçekleşmesi için kritik önemi haiz olduğu değerlendirilen diğer konuları içerir. Ancak lisans, imtiyaz, patent ücreti, know-how ve benzeri harcamalar destek kapsamına dâhil edilmez.
  (4) Banka, yatırımcıya, danışmanlık hizmetini doğrudan kendisi verebilir veya bu amaçla hizmet satın alabilir.
  (5) Bankanın, Program kapsamında doğrudan sunduğu danışmanlık hizmetleri ile satın aldığı hizmetlere ilişkin giderleri Hesaptan karşılanır, yatırımcı bu destekten bedelsiz olarak yararlandırılır.
  (6) Destek kapsamında Bankanın doğrudan vereceği danışmanlık hizmeti bedeli, Banka Yönetim Kurulunca her yıl tespit ve ilan edilen tarifeye göre belirlenir.
  Yatırım Yeri Tahsisi Desteği
  MADDE 12- (1) Bu destek unsuru; Yatırım ve Üretim Destek Paketi, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Çağrı Merkezi Destek Paketi ile Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında desteklenecek yatırımların, yatırım yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanır.
  (2) Banka, yatırımcının başvurusunun değerlendirilmesini müteakip, birinci fıkradaki destek paketleri kapsamındaki destek unsurlarından faydalandırılmasını uygun bulduğu yatırımlar için, ihtiyaç duyulan yatırım yerinin büyüklüğü ve niteliğini belirler ve temin edilmesi amacıyla ilgili YİKOB veya İdareye bildirir.
  (3) YİKOB veya İdare, Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi destek unsurlarından faydalandırılacak yatırımlar için, bu destek kapsamında;
  a) Öncelikle, organize sanayi bölgesinde boş ve yatırıma uygun parsel bulunması halinde parselin mülkiyetini, 12/4/2000 tarihli ve 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesinde belirtilen usullere göre, bedeli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ödenmek, mahsup edilmek veya Hesaptan karşılanmak suretiyle,
  b) Organize sanayi bölgelerinde boş ve yatırıma uygun parsel bulunmaması ya da mevcut parsellerin temin edilememesi halinde, Maliye Bakanlığınca uygun görülen Hazine taşınmazlarını bedelsiz olarak,
  devralır. Bu kapsamda, organize sanayi bölgelerinde bulunan parsellerin devri bakımından 4562 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi hükmü uygulanmaz.
  (4) Bu destek unsuru, Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamındaki destek unsurlarından faydalandırılacak yatırımlar için, zorunlu olmadıkça organize sanayi bölgelerinde uygulanmaz; YİKOB veya İdare üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamında işlem tesis eder.
  (5) YİKOB veya İdare, devraldığı taşınmazın, Bankaca desteklenmesi uygun görülen yatırımların diğer destek unsurlarından faydalanmalarına imkân verecek imar ve kullanıma ilişkin gerekli düzenlemeleri, Bankanın uygun görüşü üzerine ilgili masraflar Hesaptan karşılanmak kaydıyla yapar veya yaptırır.
  (6) Bu destekten, Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi ve Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında faydalandırılan yatırımcılara, yatırım yeri, YİKOB veya İdare tarafından kiralanmak suretiyle kullandırılır. Yatırımın faaliyete geçmesi için gerekli azami süre kira sözleşmesinde belirlenir.
  (7) ilde uygun yatırım yeri bulunamaması durumunda, YİKOB veya İdare durumu en geç bir ay içinde Bankaya, Maliye Bakanlığına ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirir.
  (8) Asgari yüz milyon Türk Lirası tutarında ve asgari yüz kişilik istihdam sağlayacak yatırımlar için, organize sanayi bölgelerinde parsel bulunamaması veya yatırımın bu bölgelerde yapılamayacak mahiyette, büyüklükte veya entegre nitelik arz etmesi halinde yatırımcı lehine Hazineye ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süreli bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli irtifak hakkı tesis edilir. Hazineye ait taşınmazlar; taşınmazın irtifak hakkı tesis edildiği tarihteki rayiç değerinin en az üç katı tutarında yatırımı irtifak hakkı tesisinden itibaren beş yıl içinde yapanlara; talep etmeleri halinde, yatırımı tamamlamış olmaları şartıyla, irtifak hakkı tesis edildiği tarihteki, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 63 iinet1 maddesinde yer alan harca esas değerin Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellenmesi ile bulunacak değer üzerinden doğrudan satılır. Bu süre içerisinde yatırımın tamamlanarak faaliyete geçirilmemesi halinde Yİ-ÜFE oranında güncellenen harca esas değerinin yüzde biri üzerinden bedelli irtifak hakkına dönüştürülür. inifak hakkı tesis edilenlerden ayrıca hasılat payı alınmaz, istihdam edilecek işçi sayısına, yatırım konusu işletmenin faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle uyulması zorunludur. Bu yerlerin irtifak hakkı tesisinden itibaren on beş yıl süresince amacı dışında kullandırılmayacağına dair tapu kütüğüne şerh konulur.
  Bina Yapımı Desteği
  MADDE 13- (1) Bu destek unsuru; Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamında desteklenecek yatırımların bina ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanır.
  (2) Bina Yapımı Desteği; Yatırım Yeri Tahsisi Desteği kapsamında YİKOB veya İdareye devrolunan parsel veya taşınmazın üzerinde yahut mülkiyeti YİKOB veya İdareye bedelsiz devrolunmak kaydıyla yatırımcıya ait taşınmazın üzerinde uygulanır.
  (3) Banka, yatırım yeri temin edilen yatırımlar için tahmini bina yapımı maliyetini belirler. Bina, yatırımcının kendisi, YİKOB veya İdare tarafından yaptırılır. Bina yapımına ilişkin iş ve işlemler Toplu Konut idaresi aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
  (4) Bina yapımına konu projelendirme, izin, ruhsat ve onay işlemleri ile altyapı ve üst yapı inşaatı, ihale, yapı denetim, cins tashihi, tapu ve inşaat ile ilgili diğer işlemler yatırımcı, YİKOB veya İdare tarafından yürütülür. Bu işlemlere yönelik harcamalar Hesaptan karşılanır.
  (5) Banka; yatırımcı, YİKOB veya İdareye bina yapımı için ön ödeme yapabilir, müteakip ödemeleri hakediş raporları çerçevesinde gerçekleştirir.
  (6) Bu destek kapsamında inşa edilecek binanın azami yirmi bin metrekareye kadar kısmı desteklenebilir; verilecek destek tutarı on milyon Türk Lirasını geçemez. Bu tutar, her yıl yeniden değerleme oranında artırılır. Bina maliyetinin destek tutarım aşması durumunda aradaki fark yatırımcının özkaynaklarıyla karşılanır.
  (7) Binanın mülkiyeti, yatırımcılara kiralanmak üzere YİKOB veya İdareye olur.
  (8)Yatırım süreci devam eden yatırımlar ile yarım kalmış yatırımlar da, yatırıma ilişkin taşınmazların mülkiyetinin ilgili YİKOB veya İdareye devredilmesi şartı ile bu destek unsurundan faydalandırılabilir,
  (9) Yatırımcıların, yatırım süreci devam eden yatırımları ile yarım kalmış yatırımlarına ilişkin taşınmazlarının mülkiyetini ilgili YİKOB veya İdareye devretmemesi halinde; yatırıma konu bina, YİKOB veya İdare tarafından bedeli Hesaptan karşılanmak kaydıyla tamamlanır. YİKOB veya İdare; binanın tamamlanması için yapılacak harcamanın, yatırıma konu taşınmazın toplam maliyetine oranı mertebesinde bu taşınmazın mülkiyetine paydaş olur. Pay oranının belirlenmesinde taşınmazın maliyete esas değeri Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenir. Mevcut yapılmış kullanılabilir yapıların değeri ile yapılacak ilave yapıların maliyeti Bankaca belirlenir.
  Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği
  MADDE 14- (1) Bu destek kapsamında;
  a) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamında, Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılan yatırımcıların makine ve teçhizat harcamaları,
  b) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamında, Bina Yapımı Desteğinden faydalanmayan yatırımcıların bina, makine ve teçhizat harcamaları,
  c) Yatırım’ devam eden veya yarım kalmış üretim tesislerinin makine ve teçhizat harcamaları,
  ç) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi kapsamında yatırımcıların bina ve ilave makine ve teçhizat harcamaları,
  d) Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamında, yatırımcıların, makine ve teçhizatları ile donanım ve yazılım harcamaları,
  e) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında, yatırımcıların bina, makine ve teçhizatları ile donanım ve yazılım harcamaları,
  için faizsiz yatırım kredisi sağlanabilir.
  (2) Bu destek, hâlihazırda faaliyette bulunan işletmelerin tevsii, idame-yenileme ve modernizasyon yatırımları için de münferiden kullandırılabilir. Kullanılmış makine, teçhizat, donanım ve sair malzeme alımları için destek sağlanmaz.
  (3) Verilecek kredi limiti; bina yatırımları için on milyon Türk Lirası, Çağrı Merkezi Destek Paketi kapsamındaki makine ve teçhizat ile donanım ve yazılım harcamaları için, taahhüt edilen istihdam başına dört bin Türk Lirasıdır. Bu tutarlar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır,
  (4) Kredi, sıfır faizli olarak uygulanır.
  (5) Kredi vadesi; azami iki yıl anapara ödemesiz dönem dâhil altı yıldır. Krediye konu makine ve teçhizatın 13/9/2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği kapsamında yerli malı belgesine sahip olması ya da yerli patente dayalı teknoloji kullanılması durumunda, makine ve teçhizat için kullandırılan kredinin vadesi, azami üç yıl anapara ödemesiz dönem dâhil on yıldır.
  (6) Bu desteğin kullanılması için kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun yatırımcının özkaynağından karşılanması gerekir.
  (7) Kredi, özkaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde özkaynağın öncelikli olarak yatırıma harcanmasını talep edebilir.
  Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği
  MADDE 15- (1) Bu destek unsurundan, Yatırım ve Üretim Destek Paketi ile Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi kapsamında yer alan;
  a) Yeni yatırımlar,
  b) Yatırım süreci devam eden yatırımlar,
  c) Faaliyetlerine devam edip işletme sermayesi ihtiyacı olanlar,
  ç) Yarım kalmış yatırımlardan yeniden ekonomiye kazandırılabilecek olanlar, faydalandırılır.
  (2) Kredi tutarı, proje bazında Banka tarafından belirlenmek suretiyle kullandırılır.
  (3) Kredi vadesi, bir yıl anapara ödemesiz dönem dâhil dört yıldır. Krediye konu üretim faaliyetinin, Yerli Malı Tebliği kapsamında yerli malı belgesine sahip makine ve teçhizat veya yerli patente dayalı teknoloji ile gerçekleştirilmesi durumunda vade, azami iki yıl anapara ödemesiz dönem dâhil beş yıldır.
  4) Kredi faiz oranı, Banka tarafından işletme kredilerine uygulanan cari faiz oranının yüzde ellisi olarak uygulanır.
  Üretim Tesisi Tasıma Destek Paketi
  MADDE 16- (1) Bu destek paketinden, Program kapsamındaki iller dışında bulunan ve Bankanın taşınmasını uygun göreceği, imalat sanayiinde yer alan ve halen faaliyette bulunan üretim tesisini, Program kapsamındaki illere, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde, asgari istihdam şartını sağlamayı taahhüt ederek taşıyan yatırımcılar faydalandırılır.
  (2) Bu destek paketi kapsamında yatırımcılar;
  a) Nakdi Taşınma Desteğinden,
  b) Teşvik Desteğinden,
  e) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteğinden,
  ç) Yeni yatırımları için, Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ve Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden,
  faydalandırılabilir.
  (3) Nakdi Taşınma Desteği; tesisin demontaj, taşınma ve montaj maliyetleri ile taşıma sürecinde Banka tarafından karşılanması gerekli görülen diğer masrafların, bir milyon Türk Lirasını aşmamak üzere nakdi olarak karşılanması şeklinde uygulanır.
  (4) Teşvik desteği, yürürlükte bulunan “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” çerçevesinde;
  a) Taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanmaması durumunda;
  1) Program kapsamındaki 4 üncü ve 5 inci bölge illerine taşınan tesislerin, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,
  2) 6 mı bölge illerine taşınan tesislerin, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden,
  b) Program kapsamındaki illere taşımanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınan tesisin (a) bendi hükümleri çerçevesinde sağlanan desteklerden, ilave yatırımın ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden,
  yararlandırılması şeklinde uygulanır.
  (5) Bu destek paketi kapsamında; yatırımcı, taşınan tesisin bina ihtiyacının karşılanabilmesini teminen, Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve bina inşaatı için Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden faydalandırılabilir. Yatırımcıya ayrıca Faiz indirimli İşletme Kredisi de kullandırılabilir.
  (6) Tesisin taşıması esnasında gündeme gelen ilave yeni yatırımlar için, yatırımcı, Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Hizmeti Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden faydalandırılabilir.
  Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi
  MADDE 17- (1) Bu destek paketinden; asgari iki yüz kişilik istihdam taahhüdü vermek ve müşterileriyle hizmet sözleşmesi yapmış olmak şartıyla çağrı merkezi yatırımları faydalandırılabilir.
  (2) Bu destek paketi kapsamında yatırımcılar;
  a) Bina Tahsisi Desteğinden,
  b) Fiber İletişim Altyapısı Desteğinden,
  e) Personel Eğitim Desteğinden,
  ç) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden,
  faydalandırılabilir.
  (3) Çağrı merkezi yatırımlarında Bina Tahsisi Desteği; Hazineye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan, atıl vaziyette bulunan ve YİKOB veya İdareye tahsis edilen binaların yatırımcılara kiralanması suretiyle uygulanır. Bu amaçla Banka, desteklenmesine karar verilen çağrı merkezi yatırımında ihtiyaç duyulan binanın büyüklük ve niteliklerini, temin edilmesi amacıyla YİKOB ve İdareye bildirir. YİKOB veya idarenin talebi üzerine, varsa bu ihtiyacı karşılayacak nitelikte binalardan mülkiyeti Hazineye ait olanlar Maliye Bakanlığınca, diğerleri ise maliki kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırımcıya kiralanmak üzere YİKOB veya İdareye tahsis edilir. Bu binaların, Bankaca desteklenmesi uygun görülen proje kapsamındaki yatırıma uygun hale getirilmesi amacıyla; eksik kısımların tamamlanması, rehabilitasyon, tadilat ve sair ilave yatırım niteliğindeki işler, 13 üncü madde hükümlerinin kıyasen uygulanması ile gerçekleştirilebilir.
  (4) Fiber İletişim Altyapısı Desteği, Banka tarafından desteklenmesi uygun görülen çağrı merkezi yatırımlarının Eber iletişim altyapısına ilişkin ilk kurulum maliyetlerinin bedeli Hesaptan karşılanmak üzere ödenmesi şeklinde uygulanır.
  (5) Personel Eğitim Desteği, Bankaca desteklenmesi uygun görülen çağrı merkezi yatırımlarının, ilk kuruluş aşamasında istihdam edilecek personelin eğitim süresince olacak maaş ve giderleri, istihdam edilmesi taahhüt edilen personel sayısını aşmamak kaydıyla personel başına ikibinbeşyüz Türk Lirasını geçmeyecek şekilde Hesaptan karşılanabilir.
  (6) Çağrı merkezi yatırımlarının bina ihtiyacının, Bina Tahsisi Desteği kapsamında karşılanmasının mümkün olmaması halinde, yatırımcılar, Yatırım ve Üretim Destek Paketinin Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Bina Yapımı Desteğinden faydalandırılabilir.
  (7) Çağrı Merkezi Yatırım Destek Paketi kapsamında kiralanan binaların ve taşınmazların mülkiyeti yatırımcılara devredilmez.
  (8) Çağrı merkezi yatırımlarına, bu Kararda yer alan destek uygulamaları kapsamında zorunlu olmadıkça organize sanayi bölgelerinde yer alan parsel ve taşınmazlar tahsis edilemez veya kiralanamaz.
  (9) Banka, Fiber İletişim Altyapısı Desteğinin uygulanması konusunda ihtiyaç duyulan altyapı ve hizmetlerin sağlaması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile 4734 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre protokol imzalar.
  (10) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağn merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.
  Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi
  MADDE 18- (1) Bu destek paketinden; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının uygun görüşüyle, en az beş bin metrekare beyaz alanı bulunmak ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olmak şartıyla veri merkezi yatırımları faydalandırılabilir.
  (2) Bu destek paketi kapsamında yatırımcılar;
  a) Enerji Desteğinden,
  b) Fiber İletişim Altyapısı Desteğinden,
  c) Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ve Faizsiz Yatırım Kredisi Desteğinden,
  faydalandırılabilir.
  (3) Enerji Desteği, bu Karar kapsamında kurulan veri merkezlerinin aylık elektrik enerjisi giderlerinin KDV hariç yüzde otuzunun on yıl süreyle Hesaptan karşılanması şeklinde uygulanır.
  (4) Fiber İletişim Altyapısı Desteği, Banka tarafından desteklenmesi uygun görülen veri merkezi yatırımlarının fiber iletişim altyapısına ilişkin ilk kurulum maliyetlerinin bedeli Hesaptan karşılanmak üzere ödenmesi şeklinde uygulanır.
  (5) Banka, Fiber İletişim Altyapısı Desteğinin uygulanması konusunda ihtiyaç duyulan altyapı ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile 4734 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine göre protokol imzalar.
  (6) Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak veri merkezleri, yatırımlarda devlet yardımları hakkındaki kararlar kapsamında, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden, herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın söz konusu kararlarda belirtilen usuller çerçevesinde faydalandırılır.
  Teminat
  MADDE 19- (1) Program kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;
  a) Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,
  b) Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat,
  teminat olarak alınır; ayrıca ilave teminat alınmaz.
  c) Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.
  ç) Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.
  (2) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;
  a) Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,
  b) Arsa veya arazinin mülkiyetinin YIKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat,
  teminatın yüzde sekseni kabul edilir, ayrıca kredinin yüzde yirmisi için ilave teminat
  alınır.
  (3) Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenir.
  Kira sözleşmesi ve kira bedeli
  MADDE 20- (1) Bina Yapımı Desteği veya Bina Tahsisi Desteğine konu binalar ile Yatırım Yeri Tahsisi Desteğine konu parsel, taşınmaz veya binalar yatırımcılara YİKOB veya İdare tarafından kira sözleşmesi düzenlenmek suretiyle kiralanır.
  (2) Kira bedelleri, Sermaye Piyasası Kurulundan lisanslı gayrimenkul değerleme şirketlerince belirlenecek rayiç kira bedelinin yüzde onu şeklinde uygulanır ve kira bedelleri her yıl yeniden değerleme değer artış oranında artırılır.
  (3) Kira gelirleri, Hesaba gelir kaydedilir.

  (4) 13 öncü maddenin dokuzuncu fıkrası bakımından kira bedelleri, maliyetler dikkate alınarak pay oranına göre hesaplanır.
  Taşınmazın mülkiyetinin yatırımcıya devri
  MADDE 21- (1) Bu Karar kapsamında, Çağrı Merkezi Destek Paketi hariç olmak üzere, yatırımcıya kiralanmak suretiyle tahsis edilen parsel, taşınmaz ve binaların mülkiyeti, asgari on beş yıl süreyle desteğe konu üretim faaliyetinin sürdürülmesi, asgari istihdam şartının bu sürenin tamamında istihdam edilecek adam ay toplamının yüzde sekseninden az olmamak üzere yerine getirilmesi ve varsa diğer destek koşullarının sağlanması halinde, talebi üzerine yatırımcıya, bina için sağlanan nominal destek tutarı, parsel veya taşınmaz için ise emlak vergisine esas metrekare birim değeri toplamı karşılığında devredilebilir.
  (2) 13 üncü maddenin;
  a) Sekizinci fıkrası bakımından, arsa bedelsiz olarak, bina ise sağlanan nominal destek tutarı karşılığında,
  b) Dokuzuncu fıkrası bakımından, bina, sağlanan nominal destek tutarı karşılığında, devredilebilir.
  Destek ödemeleri ve yönetim giderleri
  MADDE 22- (1) Program kapsamındaki destekler, Banka tarafından Hesaptan ödenir.
  (2) Hesaba aktarılan tutarlar, aktarıldığı günden, Program kapsamında kullandırılacağı güne kadar geçen sürede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen Gecelik Borç Alma Faiz Oranı ile nemalandırılarak Hesaba gelir kaydedilir.
  (3) Programın yürütülmesine ilişkin giderler ile nemalandırma için yapılacak işlemlerden doğan her türlü vergi, masraf, ücret, komisyon ve diğer yasal yükümlülükler Hesaptan karşılanır.
  (4) Banka, Hesaptan yapacağı kredi ve diğer ödemelerin yüzde ikisi ile yılsonu kredi bakiyesinin yüzde biri kadar tutarı yönetim gideri olarak Hesaptan tahsil eder.
  Bankanın şirketlere ortak olması
  MADDE 23- (1) Banka, Program kapsamındaki illerde kurulacak şirketlere iştirak edebilir, şirket kuruluşlarına öncülük edebilir.
  Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi
  MADDE 24- (1) Program kapsamında koordinasyonu sağlamak, uygulamayı izlemek ve yönlendirmek üzere; Başbakanın görevlendireceği bir bakan başkanlığında, Hazine Müsteşarı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı, Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı, Maliye Bakanlığı Müsteşarı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı ve Banka Genel Müdürünün katılımıyla oluşan Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi kurulur.
  (2) Komitenin görevleri şunlardır:
  a) Programa ilişkin konularda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak, gerektiğinde tavsiyelerde bulunmak.
  b) Program kapsamında yürütülen faaliyetleri izlemek ve yönlendirmek.
  e) Programa ilişkin uygulamaları değerlendirmek, gecikme ve aksaklıklara ilişkin tespit ve önerilerde bulunmak.
  ç) Her yıl bütçe ödenek ihtiyaçlarını belirlemek.
  d) Ekli 2 sayılı listede sayılan yatırım konularına ilişkin taleplerin Bankaca değerlendirilebilmesine karar vermek.
  e) Bu Kararda yapılması gereken değişikliklere ilişkin önerilerde bulunmak.
  (3) Komite, Başkanın daveti üzerine yılda en az dört defa olmak üzere en az beş üyeyle toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınır.
  (4) Komitenin sekreterya hizmetlerini Banka yürütür.
  İzleme ve değerlendirme
  MADDE 25- (1) Banka, Program kapsamındaki gerçekleşmeleri üçer aylık dönemler halinde rapora bağlar ve Kalkınma Bakanlığı ile Komiteye bildirir.
  (2) Banka, Program kapsamında desteklenen yatırımları, destekleme sürecinde ve desteğin tamamlanmasını müteakip üçer aylık dönemler itibarıyla izler. Banka bu amaçla, bedeli Hesaptan karşılanmak suretiyle, 4734 sayılı Kanun ile 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa tabi olmaksızın denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlarda danışmanlık hizmeti satın alabilir. Bu kapsamda, Bankaca belirlenecek en az üç istekli ihaleye davet edilir. İsteklilerde aranacak özellikler, istenecek belgeler, tekliflerin değerlendirilmesi, ihalenin sonuçlandırılması ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlara ihale dokümanında yer verilir. Ceza, ihalelerden yasaklama ve sonuç bildirimine ilişkin hususlarda 4734 Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
  (3) Programa ilişkin olarak, 13/10/2010 tarihli ve 6015 sayılı Devlet Desteklerinin izlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki iş ve işlemler, Banka tarafından yürütülür,
  (4) Yatırımcılar Program kapsamındaki desteklerden, diğer Devlet yardımları ile mükerrerlik oluşturmamak kaydıyla yararlandırılabilir. Banka, üçüncü fıkra kapsamında yapacağı raporlamaları Ekonomi Bakanlığına da bildirir.
  Desteğin durdurulması ve geri alınması
  MADDE 26- (1) Banka, sağlanan desteklerin ilgili mevzuatla belirlenen usul ve esaslara aykırı kullanıldığının tespiti halinde, kaynak aktarımını ve destek uygulamasını durdurabilir, kullandırılan kaynağın ve desteğe konu taşınmazların geri alınması konularında ilgili kurumlar nezdinde işlemleri başlatmak için talepte bulunabilir,
  (2) Birinci fıkrada belirtilen durumların tespiti halinde;
  a) Banka, Yatırım Yeri Tahsisi Desteğinden veya Bina Yapımı Desteğinden faydalanan yatırımcıları, parsel, taşınmaz, bina ve tesisleri mülkiyetinde bulunduran ilgili YIKOB veya idareye bildirir. YIKOB veya İdare, kira sözleşmesini feshederek yatırımcının desteğe konu parsel, taşınmaz, bina ve tesisleri altı ay içerisinde boşaltması için gerekli işlemleri başlatır,
  b) Banka tarafından, diğer destek unsurlarının tahsili ve diğer gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Maliye Bakanlığına bildirimde bulunulur.
  c) Bina Yapımı Desteğinden kendilerine ait taşınmaz ve varsa üzerindeki binaları YİKOB veya İdarelere devretmek suretiyle faydalanan yatırımcıların taşınmazları iade edilmez.
  (3) Yatırımcılar tarafından; sözleşme hükümlerine aykırı davranılması, kiralama konusu parsel veya taşınmazın ya da üzerindeki bina ve tesislerin sözleşmede öngörülen amacı dışında kullanılması, kira dönemi sona ermeden faaliyetin durdurulması, üst üste iki yıl kira bedelinin vadesinde ödenmemesi ve bu aykırılık veya eksikliklerin YİKOB veya idarelere verilen süre içerisinde giderilmemesi veya yatırımcılar tarafından talep edilmesi ya da her ne sebeple olursa olsun işletme ruhsatının iptal edilmesi halinde kira sözleşmesi YİKOB veya İdarelerce tek taraflı olarak feshedilir. Bu durumda parsel veya taşınmazın üzerindeki bina ve tesisler sağlam ve işler vaziyette YİKOB’a veya İdarelere intikal eder ve bundan dolayı ilgililer tarafından herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunulamaz.
  (4) Bu Karar kapsamında öngörülen kira süresi sonunda belirlenen koşulları yerine getiren ve parsel, taşınmaz, bina veya tesislerin mülkiyeti devredilen yatırımcı tarafından; devir tarihinden itibaren beş yıl içinde devir amacına uygun olarak kullanılmaması veya bu süre içerisinde faaliyetinin sona erdirilmesi ve bu aykırılık veya eksikliklerin YİKOB veya İdarece
  verilen süre içerisinde giderilmemesi durumunda; devredilen parsel ve taşınmaz ile üzerindeki bina ve tesisler sağlam ve işler vaziyette YİKOB’a veya İdareye intikal eder ve YİKOB veya idarenin talebi üzerine bedelsiz olarak tapuda yeniden YİKOB veya İdare adına tescil edilir.
  (5) 12 nci maddenin sekizinci fıkrası kapsamında yatırım yeri mülkiyeti devredilen yatırımcıların taahhütlerini yerine getirmediğinin tespiti halinde mülkiyet Hazine’ye iade olur. Bu husus mülkiyetin devri sırasında tapuya şerh edilir.
  (6) Üçüncü ve dördüncü fıkralar kapsamında YİKOB veya İdareler tarafından geri alınan parsel, taşınmaz, bina ve tesisler yeniden Program kapsamında değerlendirilebilir, değerlendirilmeyenler ise eski maliklerine iade edilir.
  (7) Program kapsamında kullandırılan kaynağın hukuka uygun olarak kullanılmadığının tespiti durumunda, vergisel desteklerin ilgili kanunlarında belirlenen usul ve esaslara göre, diğer desteklerin cezai faizleriyle birlikte geri alımı işlemleri hakkında 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amrne Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır,
  (8) Tahsil edilemeyen kredi tutarlarının, tahakkuk ettirilecek faizi ile birlikte takibi 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Bankanın, bu kapsamdaki kredilerden dolayı oluşacak tahsil edilemeyen alacakları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
  Diğer hükümler
  MADDE 27- (1) Programın yürütülmesi amacıyla, yılı bütçe kanununda belirlenen ödenek Ocak ve Haziran aylarında iki dilim halinde Hesaba aktarılır. Ödeneğin ikinci dilimi, gerek duyulması halinde, Banka tarafından sunulacak harcama programı çerçevesinde Haziran ayı beklenmeksizin Hesaba aktarılabilir.
  (2) Banka, Hesaptan kullandırdığı kredilere ait anapara taksitleri ve faizlerini, tahsilini takip eden beş iş günü içerisinde Hesaba ak-tam.
  (3) Yarım kalmış, işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen işletmeye geçmiş yatırımların ekonomiye kazandırılması hakkındaki 7/11/1996 tarihli ve 96/8905 sayılı, 22/6/1999 tarihli ve 99/12477 sayılı, 9/4/1999 tarihli ve 99/12655 sayılı, 22/11/2000 tarihli ve 2000/1721 sayılı Bakanlar Kurulu kararları çerçevesinde kredi kullananlardan, aracı bankalar tarafından haklarında kanuni takip işlemi yapılan şirketler ile krediyi amacı dışında kullanan şirketler ve ortakları, bu Karar hükümlerinden yararlanamaz.
  (4) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ve Bina Tahsisi Desteği kapsamında yapılacak işlemlerin ivedilikle sonuçlandırılabilmesini teminen Hazine taşınmazları hakkında Banka ile Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) arasında protokol imzalanır. Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü), Bankanın desteklenmesine karar verdiği yatırımlara ilişkin işlemleri protokole göre öncelikli olarak gerçekleştirir.
  (5) Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ve Bina Tahsisi Desteği kapsamında destek konusu yapılan ancak daha sonra bu kapsamda kullanılamayacağı anlaşılan taşınmazların; yapılmış ise tahsisi kaldırılır, devredilmiş ise mülkiyeti önceki malikine devredilir.
  (6) Desteğe konu olan ve mülkiyeti YİKOB ve İdareye devredilen parsel, taşınmaz veya bina ve tesislerin emlak vergisi ve doğal afet sigortası giderleri Hesaptan karşılanır.
  (7) Program kapsamında 4734 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi hükümleri uygulanabilir.
  (8) Bu Karar kapsamında desteklenen yatırımlar; desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünün beş yıl boyunca yerine getirilmiş olması, yatırımı devralan yatırımcının desteğe konu üretim ve istihdam taahhüdünü yerine getirmeyi taahhüt etmesi ve Bankaca yapılacak değerlendirmenin de olumlu olması halinde devredilebilir.
  (9) Banka, bu Kararın uygulamasına ilişkin olarak usul ve esas belirleyebilir.
  Yürürlük
  MADDE 28- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme
  MADDE 29- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  EK-I: CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI KAPSAMINDAKİ İLLER
  1.Adıyaman 2.Ağrı 3.Ardahan 4.Batman 5.Bayburt 6.Bingöl 7.Bitlis 8.Diyarbakır 9.Elazığ 10.Erzincan 11.Erzurum 12.Gümüşhane 13.Hakkâri 14.Iğdır 15.Kars 16.Malatya 17.Mardin 18.Muş 19.Siirt 20.Şanlıurfa 21.Şırnak 22.Tunceli 23.Van

  EK-2: DEĞERLENDİRİLMESİ KOMİTE KARARINA TABI OLAN YATIRIM KONULARI
  1- Un, irmik (makama imalatı ile entegre irmik yatırımları ve mısır irmiği yatırımları hariç), nişasta ve nişasta bazlı şeker, küp şeker.
  2- Entegre olmayan et, süt ve kanatlı işleme ile bunlarla entegre olmayan yem üretimi yatırımları.
  3- 5 ton/gün ve altında üretim kapasitesine sahip süt işleme yatırımları.
  4- Tuğla ve kiremit üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
  5- Kütlü pamuk işleme yatırımları.
  6- İplik ve dokuma (yün ipliği, 15 milyon Türk Lirasının üzerindeki iplik yatırımları, 5 milyon Türk Lirasının üzerindeki dokuma yatırımları, akıllı ve çok fonksiyonlu teknik tekstil, hali, tafting, dokunmamış/örülmemiş kumaş ve çuval üretimine yönelik yatırımlar hariç) konularında modernizasyon yatırımları dışındaki yatırımlar.
  7- Demir çelik ürünlerinin üretimine yönelik yatırımlar.
  8- Sentetik elyaf veya sentetik ipliğin ekstrüzyon yöntemiyle üretimine yönelik modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar.
  ——————————————————————————————
  (*) 11/01/2017 Tarih ve 29945 Sayılı Resmî Gazete
  BAKANLAR KURULU KARARLARI:2016/9596 Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

  Duyuru Arşivi

 • KARADAL HELVADERE'YE ADAY
 • ŞİMŞEK'İN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
 • OSMAN YILMAZ'IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
 • OSMAN YILMAZ'IN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
 • ASALIN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI
 • Turan YALDIR ''İYİ'' GİDİYOR
 • ABD Büyükelçiliği Hibe Programı
 • REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI 81 İLDE PROJE BEKLİYOR
 • KOBİLERE PİRİM,VERGİ VE ÜCRET DESTEĞİ
 • ESNAFA MÜJDE
 • Kadın Girişimcilere yönelik para ödüllü yarışma
 • GENÇ ÇİFTÇİ 2018 HİBE DESTEKLERİ
 • DIŞ TİCARET DANIŞMANLIĞI
 • 300 KOYUN KREDİSİ DETAYLARI ….
 • HER AİLEYE 300 KOYUN....
 • AYÇİÇEK YAĞI SATIŞ DANIŞMANLIĞI
 • CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI
 • NED HİBE PROGRAMINDAN STK'LARA DESTEK
 • COSME Programından KOBİLERE 350.Bin EURO DESTEK
 • KÜÇÜK HAYVANCILIK İŞLETMELERİNE 100 .000 TL KREDİ GELİYOR...
 • KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri Desteği
 • KOSGEB KREDİ FAİZ DESTEĞİ
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı
 • KOSGEB TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • KOSGEB Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI
 • AR-GE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
 • KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
 • KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
 • (KOSGEB): Proje başına 5 milyon TL'ye kadar destek sağlayan Stratejik Ürün Destek Programı, ilk çağrı dönemi: 1 Ocak - 31 Mart 2018
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Verimlilik Artırıcı Proje desteği 2017 yılı 2. Çağrısı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı): Tarımsal Ar-Ge Destek Programı
 • DAP-GAP-KOP-DOKAP BÖLGELERİNDE HAYVANCILIĞA %50 HİBE DESTEĞİ
 • Erasmus+ 2018 Yılına Ait Teklif Çağrısı
 • Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı
 • TARIMSAL SULAMA SİSTEMLERİ DESTEĞİ BAŞLADI
 • GENÇ ÇİFTÇİ DESTEKLERİ TEKRAR AÇIKLANDI
 • SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) İÇİN DESTEKLER BAŞLADI
 • 12 AY ÖDEMESİZ 50.000 TL KREDİ
 • 2016-2027 YATIRIMLARDA CAZİBE MERKEZLİ İLLER AÇIKLANDI
 • CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR
 • KOBİLERE KOSGEB'DEN 50.000 TL İŞLETME SERMAYESİ
 • KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI SON BAŞVURU 30 ARALIK 2016
 • KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI SON BAŞVURU 30 ARALIK 2016
 • KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARINI DESTEKLEME PROGRAMI SON BAŞVURU 30 ARALIK 2016
 • GİRİŞİMCİLİK KURSLARI VE BAŞLAMA TARİHLERİ-81 İL-
 • AKSARAY'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • KOSGEB Acil Kredi Faiz Desteği
 • KOSGEB Kredi Faiz Desteği
 • TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB'den Üretime Dev Katkı “2016 Yılı Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği”
 • KOSGEB'ten Acil Kredi Faiz Desteği
 • TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı
 • AKSARAY'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • ZİRAAT BANKASINDAN GENÇ ÇİFTÇİLERE KREDİ
 • DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ 14 MAYIS
 • ÇİFTÇİLERİN ALACAĞI TARIMSAL DESTEKLER BELİRLENDİ
 • Bireysel Sulama Sistemlerine Büyük Destek
 • 18 ila 40 yaş arası Genç Çiftçilere yönelik proje desteği, son başvuru tarihi: 12.05.2016
 • OSMANİYE 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KARABÜK 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • IĞDIR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ARDAHAN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BARTIN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BATMAN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • AKSARAY 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • VAN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • UŞAK 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ŞANLIURFA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • TRABZON 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • TOKAT 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • TEKİRDAĞ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • SİVAS 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • SİİRT 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • SAMSUN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • SAKARYA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • NEVŞEHİR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • MUŞ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • MUĞLA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • MARDİN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KAHRAMANMARAŞ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • MANİSA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • MALATYA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KÜTAHYA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KONYA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KOCAELİ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KIRŞEHİR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KIRKLARELİ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • KAYSERİ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • İZMİR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • İSTANBUL 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • İSTANBUL 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • MERSİN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ISPARTA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • HATAY 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • HAKKARİ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • GAZİANTEP 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ESKİŞEHİR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ERZURUM 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ERZİNCAN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • EDİRNE 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • DİYARBAKIR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • DENİZLİ 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ÇANAKKALE 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BURSA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BURDUR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BİTLİS 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BİNGÖL 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BİLECİK 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • BALIKESİR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • AYDIN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ARTVİN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ANTALYA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ANKARA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • AMASYA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • AFYONKARAHİSAR 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ADIYAMAN 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ADANA 2016 GİRİŞİMCİLİK EĞİRTİMLERİ
 • 1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
 • 1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
 • 1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
 • 1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
 • 1007-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
 • 1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
 • 1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
 • 1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
 • 1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
 • 1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
 • 1512 - Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BiGG)
 • 2016 YILI SÜBVANSİYONLU TARIMSAL KREDİ FAİZ ORANLARI
 • SEKTÖREL ORTAK AKIL TOPLANTISINDA BAKAN ÇELİK’TEN ET VE SÜT SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
 • BELGELENDİRMEYE %100 DESTEK KOSGEBDEN
 • GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VE BİLİNMESİ GEREKENLER
 • PROJENİ YAP,30 BİNİ KAP GENÇ ÇİFTÇİ…
 • GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ (ŞUBAT-MART-NİSAN...) BAŞLAYACAK İLLER
 • Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı
 • EFEMPROJE ARAZİ ÇALIŞMALARI
 • Kariyerlerine Yeni Başlayan Doktoralı Bilim İnsanlarına yönelik proje teklif çağrısı
 • AHİLER KALKINMA AJANSI 2016 KOBİ GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI AKSARAY'DA TANITILDI
 • Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı
 • Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!
 • BESİ YETİŞTİRİCİLİĞİ PROJESİ
 • GENÇ YEŞİLAY MALİ DESTEK PROGRAMI PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
 • T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), 2016 yılı mali destek programlarını ilan etmiştir
 • MANUNET II İmalat Teknolojileri Ar-Ge Projeleri Çağrısı Açıldı
 • HİBE DESTEĞİNİ KİMLER VERİYOR?
 • Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları İlan Edildi
 • TÜRKİYE'NİN 2014-2020 YILLARI ARASINDA KATILIM SAĞLAYACAĞI PROGRAMLAR
 • ERASMUS MERKEZİ FAALİYETLER
 • ERASMUS+ GENÇLİK PROGRAMI
 • ERASMUS+ YETİŞKİN EĞİTİMİ PROGRAMI
 • ERASMUS+ LEONARDO DA VİNCİ PROGRAMI
 • ERASMUS +ERASMUS PROGRAMI
 • ERASMUS OKUL EĞİTİMİ PROGRAMI
 • DUYURU: Erasmus Mundus Ortak Master Programları
 • AÇIK HİBE PROGRAMLARI
 • BAŞARININ GURURUNU YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ...
 • PARANIZA SAHİP OLUN....
 • ERA-NET SusAn (European Research Area on Sustainable Animal Production Systems) Projesi
 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEKLERİ AÇIKLANDI
 • KENDİ İŞİNİ KURANLARA 50.000 TL HİBE DESTEĞİ ve 100.000 TL SIFIR FAİZLİ İŞLETME DESTEĞİ
 • TÜBİTAK'TAN 23 ÇAĞRI BİRDEN...
 • IPARD II kapsamında 3 Milyar 440 Milyon lira hibe desteği sağlayacak
 • TGSD (TENOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ)
 • Engellilere Yönelik Hibe Desteği İçin İŞKUR Projelerinizi Bekliyor
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • “KOSGEB’den KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma Projeleri 55 Milyon TL’lik destek…”
 • TKDK DAN ENERJİYE HİBE DESTEĞİ,DESTEK ORANLARI...
 • KONNECT Dolaşım Çağrısı Açıldı
 • GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLAYACAK İLLER
 • İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Sosyal Hizmetler Alanında Reformları Destekleyen Sosyal Politika Yenilikleri Teklif Çağrısı Yayımlandı
 • IPARD II ile hibe oranlarımız artıyor, destek alanlarımız genişliyor
 • 2015 Yılı Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı
 • 2015 Yılı Yılboyu Hızlı Destek Programı Son Başvuru 15 Kasım
 • Türkiye-Birleşik Krallık “İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı” Çağrısı Açıldı
 • Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2015 Yılı 1. Dönem Teknik Destek Programı
 • Toplum Gönüllüleri Genç Kadın Fonu Hibe Proje Çağrısı
 • 2015/16 NO'LU TEBLİĞ (10.ETAP ) KAPSAMINDA EKONOMİK YATIRIMLAR DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
 • Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Kapsamında 390 Avro’ya Kadar Destek
 • Hayvancılık Yatırımları Hibe Desteği
 • AB COSME PROGRAMI (Büyüme amaçlı özkaynak desteği ve kredi garanti desteği proje teklifi)
 • İş Kurmak isteyen Engelli Girişimciler ile Engelli İstihdamına yönelik
 • MARDİN-BATMAN-SİİRT-ŞIRNAK İLLERİ MEYVECİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI
 • BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI
 • Genç Yeşilay Mali Destek Programı Başvuruları Başladı
 • Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji Üretimi ile Su Verimliliği alanlarında Ödül Yarışması ve Girişim Hızlandırma Programı
 • AKINPARK PROJESİ DÜZCE'DE HAYATA GEÇİYOR
 • 1601 - TÜBİTAK YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK ALANLARINDA KAPASİTE ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB Kurumsallaşma ve Markalaşma konularına yönelik KOBİ Proje Destek Programı son başvuru tarihi 10.04.2015'e uzatıldı! (KOBİlerin dikkatine!)
 • KOBİLERE DESTEK VEREN KURUM/KURULUŞLAR
 • AB ve Türkiye Arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV Projesinin Üçüncü Grup Hibe Programları Teklif Çağrısı Yayınlandı
 • GİRİŞİMCİ....
 • KOBİ’LERE KURUMSALLAŞMA VE MARKALAŞMADA KOSGEB DESTEĞİ
 • KALKINMA AJANSLARI MALİ DESTEK PROGRAMLARI GÜNCEL HİBE DESTEKLERİ
 • South Asia Women’s Fund Small Grants Programme
 • OAK Foundation - Resilience in Children Exposed to Sexual Abuse and Sexual Exploitation
 • European Partnership with Municipalities
 • Civil Society Organizations in Development
 • Support to in-country Civil Society Actors in Conflict Prevention, Peace-building, Crisis Preparedness
 • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Çevre Hibe Programı
 • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Enerji Hibe Programı
 • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı
 • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Eğitim Hibe Programı
 • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Hibe Programı
 • AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı
 • FINISH Projesi ve Mali Destek Programı
 • Avrupa Birliği'nden Çevre, Enerji, Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları
 • TKDK ile En Kapsamlı Kırsal Kalkınma Hamlesi
 • 2015 YILI TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ
 • “CLUSTER GO INTERNATIONAL” Proje Teklif Çağrısı
 • 2015 İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı
 • “Cluster Go International” Proje Teklif Çağrısı
 • İngiltere Büyükelçiliği Avrupa’yı Birleştirme Program Fonu Teklif Çağrısı
 • Jean Monnet Burs Programı 2015-2016 akademik yılı başvuruları başladı!
 • KIRSAL KALKINMAYA 3 MİLYAR TL KAYNAK
 • KÜRESEL ENERJİ SİSTEMİNDE DÖNÜŞÜM
 • DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ NEDİR?
 • DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ NEDİR?
 • MALİ DESTEK (HİBE) NEDİR?
 • Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2015 Yılı Çağrısı Açıldı
 • TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ
 • 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMINI AÇIKLAYAN KALKINMA AJANSLARI
 • KUBER GAYRİMENKUL TÜM İLLERE FRANCHISING BAYİLİĞİ VERECEK
 • Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı Proje Başvuruları
 • ORAN KALKINMA AJANSI 2015 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI BAŞLADI
 • GİRİŞİMCİLİK KURSLARI 2015
 • LOCAEL DEVELOPMENT AND FINANCE CONGRESS
 • ARAMIZA HOŞGELDİN.....
 • MEVKA (MEVLANA KALKINMA AJANSI) 2015 MALİ DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI
 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI
 • IPA: 2014’de Batı Balkanlar ve Türkiye’deki reformları desteklemek üzere 2 milyar €’luk paket
 • İngiltere Büyükelçiliği 2015 - 2016 Refah Fonu Programı
 • Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı Açılıyor
 • Adıyaman Yenilenebilir Enerji Zirvesi (AYEZ 2014)
 • KOBİ'LERE ÖZEL FRANSIZ KALKINMA AJANSI-TEB KREDİSİ
 • GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSININ 2014-2015 DESTEKLERİ YOLDA
 • Bilim Merkezi Sergilerinin Tasarımı ve Prototiplerinin Geliştirilmesi Çağrısı Açıldı
 • TÜBİTAK - AB 7. Çerçeve Programı CHIST-ERA II Projesi 2014 Çağrısı
 • Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı - 1. Anadolu Çizgi Film (Animasyon) Yarışması
 • Üniversite – Sanayi İşbirliği Destek Programı
 • İinsanların kısa sürede besleyici, basit, sağlıklı ürünler tüketme ihtiyacına cevap verecek 18 girişim önerisi
 • Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Çağrısı Açıldı
 • IPARD PROGRAMI’NDA 13. BAŞVURU ÇAĞRI İLANINDAN İTİBAREN UYGULANACAK DEĞİŞİKLİKLER
 • TKDK-IPARD 13.ÇAĞRI İLANI YAYINLANDI
 • Erasmus Mundus Göç ve Kültürlerarası İlişkiler Avrupa Master Programı
 • KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DÜZENLENECEK İLLER
 • TKDK 13.ÇAĞRI DESTEKLERİ KASIM AYINDA START ALACAK
 • Enerji Verimliliğine İlişkin Yatırım Teşvikleri
 • GİRİŞİMCİLİK ANALİZİ
 • YF SULTANOĞLU İNŞAAT-BOYA KAYSERİ'DE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR
 • DOĞU MARMARA'DA (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova) YATIRIM İÇİN 17 NEDEN...
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı (TEKNOYATIRIM) Başvuruları Başlamıştır
 • 4.TET Ar-Ge Proje Pazarı Duyurusu
 • Kalkınma Ajanslarının Kaynakları ve İmkânları Artırılacak
 • Güney Marmara Bölgesi Rüzgâr Enerjisinde Birinci
 • AB KIRSAL KALKINMA HİBELERİNE YÖNELİK KREDİ ERİŞİM İMKÂNLARI ARTTIRILIYOR
 • Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi II Operasyonu İçin Hibe Program
 • SEDEF BEBE YENİ ATILIMLAR İÇİN HAZIR
 • Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı 2014
 • ŞEYH ŞAMİL PİDE ATILIMLARINA DEVAM EDİYOR
 • IPARD-TKDK HİBE DESTEKLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
 • ACN ÇELİK YAPI SİSTEMLERİ HİZMETTE SINIR TANIMIYOR...
 • eFeMPROJE KAZANDIRMAYA DEVAM EDİYOR...
 • EGE EMİRSAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ HIZLA GELİŞİYOR
 • TÜBİTAK 3 Farklı Program İle Proje ve İşbirliklerinizi Destekliyor!
 • Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”
 • İŞİMİ KURUYORUM KREDİ PROGRAMI
 • Girişimcilik Eğitim Ağı Kurana AB Programı COSME’den 350.000 Avro Hibe!
 • KOBİ'lere Teminat Kolaylığı
 • Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme Faaliyeti Başvuru Çağrısı
 • İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği, Ham Maddeler Hibe Destekleri
 • Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Hibe Destekleri
 • ENERJİ HİBE VE DESTEKLERİ
 • Gıda Güvenliği, Sürdürülebilir Tarım, Balıkçılık, Deniz, Denizcilik, İç Su Araştırmaları, Biyoekonomi
 • ATIK LASTİKLER YATIRIMCISINI KAZANDIRIYOR
 • KOSGEB 8.ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB GENEL DESTEK PROGRAMI
 • KOSGEB EŞ FİNANSMAN KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI
 • ''ORGOSOL'' SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİMİNE BAŞLADI
 • KADIN GİRİŞİMCİLER KAZANIYOR....
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı
 • Türkiye Horizon 2020 araştırma ve yenilik programına katılıyor
 • E-ticaret Girişimcileri, 10 Bin Dolar Hibeniz Olduğunu Biliyor musunuz?
 • DESTEK ÇOK,GİRİŞİMCİ RUHU YOK....
 • KADIN GİRİŞİMCİNİN BAŞARISI
 • AKSARAY KOSGEB GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR...
 • Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) Çağrısı Açıldı
 • 1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı
 • Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı
 • TÜBİTAK - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
 • Serhat Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Teknik Destek Programı
 • Sivil Toplum Aracı Türkiye: Sivil Düşün AB Programı
 • Yozgat’ta Hazır Giyim Yatırımı Yapın, Yaptığınız Yatırımdan Daha Fazla Teşvik Alın!
 • Çukurova Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
 • Dicle Kalkınma Ajansı - 2014 Mali Destek Programları
 • GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 Yılı Lobicilik, Eğitim, Danışmanlık Teknik Destek Programı
 • Mevlana Kalkınma Ajansı 2014 Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
 • Mevlana Kalkınma Ajansı - 2014 Teknik Destek Programı
 • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programı
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı DFD Programı
 • Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Teknik Destek Programı
 • Güney Ege Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Teknik Destek Programı
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Mali Destek Programı
 • İpekyolu Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Teknik Destek Programı
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı - 2014 Yılı Teknik Destek Programı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı - AR-GE Destekleri
 • ORAN KALKINMA AJANSI 2014 YILI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEKLERİ
 • Kooperatif üyelerine kredi alımında kolaylık gösterilecek
 • İLK İŞİM GİRİŞİM VE ENDÜSTRİYEL REKABETÇİLİK PROJE PAZARI
 • TÜBİTAK PATENT DESTEK PROGRAMI
 • 2223-C - Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği
 • Horizon2020 Toplum ve Bilim Proje Pazarı 14 Mayıs'ta Brüksel'de
 • İZKA'DAN KADIN İSTİHDAMINI ARTIRACAK PROJE
 • GMKA'DAN YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNE 9,6 MİLYON AVRO
 • GENÇLER İŞSİZ...İŞTE RAKAMLAR
 • HİBE DESTEKLERİNDEN HABERİNİZ VAR MI?
 • WEB TASARIM HİZMETLERİ
 • 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı
 • Sürdürülebilir Turizme Katkı Sağlayacak Fikirleriniz Varsa Başvuru Yapın, Destek Alın!
 • TKDK-IPARD 12.ÇAĞRI DÖNEMİ HİBE PROGRAMI UZATILDI
 • KENDİ İŞİNİN PATRONU OL....
 • CONCERT-Japan Photonic Manufacturing Ortak Çağrısı
 • TKDK-IPARD 11.ÇAĞRI DÖNEMİ 1.GRUP İMZALANAN SÖZLEŞMELER
 • TRAKYA KALKINMA AJANSI (EDİRNE-KIRKLARELİ-TEKİRDAĞ) 2014 HİBE DESTEKLERİ
 • KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 2014 YILI YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK PROGRAMI (DİYARBAKIR-ŞANLIURFA)
 • MARKA 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARINI AÇIKLADI (TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova )
 • BEBKA (BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK) KALKINMA AJANSI 2014 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİ 2014
 • ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI TR62 (ADANA-MERSİN) 2014 HİBE DESTEKLERİ
 • ORAN KALKINMA AJANSI (KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT) 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇIKLANDI
 • ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (AMASYA-SAMSUN-TOKAT-ÇORUM ) 2014 MALİ DESTEK PROGRAMLARI
 • MEVLANA KALKINMA AJANSI HİBE DESTEKLERİ BAŞLADI
 • ZAFER Kalkınma Ajansı( MANİSA-KÜTAHYA-UŞAK-AFYON) 2014 MALİ DESTEK PROGRAMI
 • GMKA BALIKESİR ve ÇANAKKALE illerinde 500 000 tl. HİBE DESTEĞİ
 • İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2014 MALİ DESTEK HİBE PROGRAMI (ADIYAMAN-GAZİANTEP-KİLİS)
 • YENİ İŞ FİKRİ OLAN GİRİŞİMCİLERE SANAYİ BAKANLIĞINDAN 100 BİN TL HİBE
 • YÖRESEL MİMARİYE 10 BİN TL DESTEK
 • GİRİŞİMCİLİK ENGEL TANIMAZ
 • 2014/15 Akademik Yılı Chevening Burs Programı
 • YENİ İŞÇİ ALANA İŞ-KUR DAN TEŞVİK
 • BEBKA'DAN 50 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ
 • İL İL GİRİŞİMCİLİK KURSLARI VE BAŞLAMA TARİHLERİ
 • İNTERNETTEN KAZANÇ SİSTEMİ....
 • KAZANÇLI YATIRIM REHBERİNİZ
 • IPARD PROGRAMI-TKDK HİBE DESTEKLERİ
 • Girişimciye 50 Bin TL pazarlama ve tanıtım desteği geliyor!
 • Tarımsal işletmelere 375 lira katılım desteği ödenecek
 • İZMİR'DE GİRİŞİMCİLİK KURSLARI TAM GAZ....
 • KIRKLARELİ'NDE KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYEN İŞSİZLER İÇİN BÜYÜK FIRSAT...
 • KIRŞEHİR'DE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ ...
 • KİLİS'TE 120 GİRİŞİMCİ ADAYINA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ VERİLECEK
 • KÜTAHYA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • SAKARYA'DA GİRİŞİMCİLİK KURSLARI HIZ KESMİYOR...
 • ŞANLIURFA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ TEKRAR BAŞLIYOR
 • TOKAT'TA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • TRABZON'DA 400 KİŞİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİYLE İŞ SAHİBİ OLACAK
 • VAN'DA GİRİŞİMCİLİK KURSLARI TEKRAR HIZ KAZANDI
 • YOZGAT'TA 3 GİRİŞİMCİLİK KURSU BİRDEN AÇILIYOR
 • ZONGULDAK 'TA GİRİŞİMCİLİK KURSU
 • ADANA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • ADIYAMAN'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
 • AFYONKARAHİSAR'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • ANKARA'DA VERİLECEK EĞİTİMLER
 • AYDIN VE İLÇELERİNDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • BALIKESİR'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • BİTLİS'TE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • BURSA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • ÇANAKKALE'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • ÇANKIRI'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • DENİZLİ'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • ERZİNCAN'DA KADINLARA EĞİTİM
 • ERZURUM'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • ESKİŞEHİR'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • İSTANBUL'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
 • İZMİR'DE GİRİŞİMCİLİK KURSLARI ARA VERMEDEN DEVAM EDİYOR
 • KARS'TA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLAYACAK
 • KIRKLARELİ'NDE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • KÜTAHYA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLAYACAK
 • MARDİN'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLAYACAK
 • SAKARYA'DA GİRİŞİMCİLİK KURSLARI AÇILYOR
 • ŞANLIURFA'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • TOKAT'TA BGİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • VAN'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ HIZ KESMİYOR
 • YALOVA'DA GİRİŞİMCİLİK KURSLARI BAŞLIYOR
 • YOZGAT'TA GİRİŞİMCİLİK KURSLARI AÇILIYOR
 • ZONGULDAK'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • VAN'DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • HAKKARİ'DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • EDİRNE'DE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • AYDIN'DA UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • ANKARA UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • ADANA UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ
 • İŞ KURMAK İSTİYORSUNUZ AMA....
 • ZONGULDAK’DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • TRABZON’DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • ŞANLIURFA’DA BAYAN GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI BAŞLIYOR
 • SAKARYA’DA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR
 • KÜTAHYA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ PROGRAMI
 • KOCAELİ’DE GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ BAŞLIYOR…
 • KIRKLARELİ MAYIS 2013 GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • KAHRAMANMARAŞ’TA GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ BAŞLIYOR
 • İZMİR (MAYIS 2013) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
 • İSTANBUL (MAYIS 2013) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI
 • ESKİŞEHİR (MAYIS 2013) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
 • ERZURUM (MAYIS 2013) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ PROGRAMI
 • ÇANAKKALE (MAYIS 2013) GİRİŞİMCİLİK KURS PROGRAMI
 • BURSA (MAYIS 2013 ) GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ PROGRAMI
 • BALIKESİR MAYIS AYI GİRİŞİMCİLİK KURSLARI PROGRAMI
 • Kadına Karşı Şiddeti Bitirmek Üzere Bilgi ve İletişim Faaliyetleri İçin Destek
 • TKDK - IPARD 10.ÇAĞRI DUYURUSUNU YAYINLADI
 • ADIYAMAN GİRİŞİMCİLİK KURSLARI NE ZAMAN AÇILACAK?
 • Sinop Durağan ve Gerze Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu – MAYIS 2013
 • Osmaniye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu – 29 NİSAN 2013
 • Kırıkkale Belediyesi Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu – NİSAN 2013
 • Manisa Salihli Gençlik Merkezi Uygulamalı Genç Girişimcilik Eğitimi – 22 NİSAN 2013
 • TTGV DESTEKLERİ NELERE VERİLİYOR
 • BM KADINLARIN İNSAN HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ORTAK PROGRAMI
 • GİRİŞİMCİLİK....
 • ÇANAKKALE-GELİBOLU UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSLARI
 • KARABÜKTE UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • GİRİŞİMCİLİK KURS TARİHLERİ.2013
 • Kadınlara 3 Farklı Küresel Hibe Fırsatı!
 • Sosyal işletme fikir yarışması için sosyal girişimciler bekleniyor
 • Trabzon Gençlik Merkezi Uygulamalı Genç Girişimcilik Eğitimi
 • 2013 SOLAR-ERA.NET Ar-Ge Projeleri Çağrısı
 • Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi Teklif Çağrısı
 • Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi
 • Girişimci Olmak İçin…
 • BM Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı
 • Sillyon Demokrasi Peşinde Projesi ile M.Ö. 4.Yüzyılı Yaşamaya Ne Dersiniz?
 • Çanakkale Biga Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Kursu – 1 NİSAN 2013
 • Dijital İçerikli Ders Kaynaklarını Destekleme Programı Proje Çağrısı
 • Gelecek Turizmde - Sürdürülebilir Turizm Destek Fonu Projesi
 • Devlet bu yıl, organik tarım yapanlara 90 milyon TL hibe verecek
 • Gelişmekte Olan Sanayilerin Desteklenmesine Yönelik Proje Teklif Çağrısı
 • UNDP, Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi için uzmanlar arıyor
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'ndan Hibe Desteği
 • LEADERA PROJESİ 2013 ÇAĞRISI AÇILACAKTIR
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan şiddet gören kadına iş imkanı
 • İŞ VE EV HAYATINDA KADIN-TÜİK
 • Yerel Yönetimlere Yönelik Başvuru Çağrısı
 • BAKA 2013 Yılı Teknik Destek Programı
 • Proje Eğitim Etkinlikleri için Mali Destek Programı
 • “MERCOSUR Fikri Mülkiyet Hakları Yardım Masası” Proje Teklif Çağrısı
 • İşkur meslek edindirme kurslarına nasıl kayıt yapılır?
 • RWI - İnsan Hakları Araştırmaları Hibe (İHAH) Duyurusu
 • Bakanlıktan çiftçiye destek “yağıyor”
 • ->Kariyer ve Liderlik Hedefi Olan Kadınlar Bursunuz Hazır!
 • MARKA’dan Ücretsiz Girişimcilik Eğitimi, KOSGEB’den Hibe Fırsatı (kocaeli,düzce,sakarya,bolu,yalova)
 • Yeni İş Fikri Olanlara Sanayi Bakanlığı’ndan 100.000 TL Hibe Desteği
 • Birleşmiş Milletler - Habitat Kentsel Gençlik Fonu
 • Yeni Fikirler Yeni İşler Girişimcilik Yarışması 2013
 • TÜBİTAK 3 Farklı Program İle Proje ve İşbirliklerinizi Destekliyor!
 • TÜBİTAK 3 Farklı Program İle Proje ve İşbirliklerinizi Destekliyor!
 • TÜBİTAK’tan 125 Girişimciye 100.000TL Geri Ödemesiz Sermaye Desteği
 • Avrupa Kültür Vakfı (ECF) Hibe Programı
 • Kadınlar İçin Seçtikleri Ülkede Eğitim Bursu Alarak Kariyer Sahibi Olma İmkanı
 • UNICEF Türkiye “Çocuklar İçin Adalet” Projesi Teklif Çağrısı
 • TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı
 • Yenilikçi İş Fikirleri Olan Gençlere Kendi İşini Kurma Fırsatı
 • Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013
 • Güney Marmara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği 2013
 • ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 2013
 • Az sermaye ile ne tür işler yapılabilir?
 • Az sermaye ile ne tür işler yapılabilir?
 • Birbirinden ilginç 24 yenilikçi iş fikri
 • ‘Erişilebilir Turizm’ Yarışması Teklif Çağrısı
 • Üçüncü Ülkelerle İş Birliği Projeleri Teklif Çağrısı
 • İstihdam Hizmetleri Ortaklığı (PARES) Teklif Çağrısı
 • İngiltere Büyükelçiliği’nden Refah Fonu Açık Çağrısı
 • 2013 Dernekler Dairesi Proje Desteği
 • AHİKA MALİ DESTEK PROGRAMI BAŞVURU TARİHİ UZATILDI
 • Girişimcilikle ilgili doğru bilinen yanlışlar
 • GİRİŞİMCİLİK KURSU DÜZENLENECEK İLLER
 • İYİ BİR GİRİŞİMCİ OLMAK İÇİN PRENSİP ŞART
 • YENİ KUŞAK GİRİŞİMCİLERE TAVSİYELER
 • DOĞRU GİRİŞİMCİLİK İÇİN TEMEL ADIMLAR
 • Girişimci olmak isteyenlere öneriler
 • İşkur raporlarına göre en çok tercih edilen meslekler
 • GİRİŞİMCİ KADINLARA İLK ADIM KREDİSİ
 • Mikro kredi nedir, şubeleri nerelerdedir?
 • Kadın istihdamında “işte eşitlik” bildirgesi
 • Başarılı bir iş hayatı için uygulanması gereken 28 adım
 • 18-30 yaş arası girişimcilere 3 yıl vergi muafiyeti teşviği geliyor
 • Kadın girişimcilere mikro kredi desteği
 • TÜBİTAK'tan Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği
 • AB’den 730 Milyon Euro’luk Destek Programı!
 • OpenLab Projesi Çağrısı
 • Yenilikçi Ar-Ge Projelerine Destek!
 • Türkiye’de en çok tutulan iş sektörleri
 • İŞ PLANI HAZIRLAMANIN PÜS NOKTALARI
 • HİBE KREDİ DESTEĞİ VEREN KURUMLAR
 • Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programı
 • Gençlik Programı 2013 Program Kılavuzu Yayınladı
 • 'Gençlerin İstihdamı' Hakkında Ücretsiz Eğitim Kursu
 • Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği: Reformlara 360 Milyon €’luk Destek
 • TÜBİTAK’tan Araştırmacılara Müjde
 • İŞ HAYATINDA NASIL BAŞARILI OLUNUR
 • İLLLERE GÖRE GİRİŞİMCİLİK KURSLARI TARİHİ
 • SERMAYESİZ İŞ NASIL KURULUR ?
 • DÜŞÜK SERMAYE İLE İŞ YAPMA YOLLARI
 • İşkur hibe kredisi nasıl alınır?
 • DOKA (DOĞU KARADENİZ KALKINMA AJANSI) ARTVİN-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ORDU-RİZE-TRABZON İLLERİNDE HİBE ÇAĞRISI
 • ORAN KALKINMA AJANSI (KAYSERİ-SİVAS-YOZGAT) HİBE ÇAĞRISI İLANI
 • 2013 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI
 • HATAY-KAHRAMANMARAŞ VE OSMANİYE'YE HİBE DESTEKLERİ AÇIKLANDI
 • BURSA-ESKİŞEHİR-BİLECİK İLLERİ HİBELER SİZİ BEKLİYOR
 • Türkiye’de yeni şirket kurmak için gerekli belgeler
 • Sağlık, Biyoteknoloji, Tarım ve Gıda Alanlarında Ortak Araştırma Projelerine Destek
 • GEF Küçük Destek Programı Projelerinizi Destekliyor
 • Projelerinize 17 Miyon TL Hibe Desteği -TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir – AHİLER KALKINMA AJANSI
 • İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan 110 Milyon TL Mali Destek
 • LLP Avrupa Dil Ödülü 2013 Yılı Teklif Çağrısı
 • Türkiye’deki Ağlar, Platformlar ve İnisiyatiflerin Savunuculuk Çalışmalarına Destek
 • GENÇLİK OTOBÜSÜ 4 PROJESİ
 • TR61: Antalya, Burdur, Isparta – (BAKA) BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI -UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
 • KPSS ORTAÖĞRETİM,ÖN LİSANS VE LİSANS 2012/2 AÇIKLANDI
 • İŞ KURARKEN BAŞARIYA ULAŞMANIN YOLLARI...
 • SİZDE YAPABİLİRSİNİZ....
 • GMKA'dan 3 Yeni Mali Destek Programı‏
 • TKDK 8.ÇAĞRI DUYURUSU
 • KPSS 2012/2 Tercih Kılavuzu (Ortaöğretim-Önlisans-Lisans)
 • ÖSYM KPSS 2012/2 Kasım Memur Alımı Tercih Duyurusu
 • Kalkınma Bankası’ndan kobi’lere kredi imkanı
 • *ASGARİ ÜCRETTEN KESİLEN VERGİ İŞÇİYE KALACAK
 • ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELİRLENDİ
 • ON BİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI ALINACAK
 • SIFIR SERMAYE İLE İŞ KURMA YOLLARI
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan hayvancılığa çifte destek
 • DEVLETTEN İŞSİZLERE 6 AY MAAŞ VE MESLEK EDİNDİRME EĞİTİMİ
 • GENÇLERE İŞSİZLİK MAAŞI
 • İŞSİZLİK SORUNU OLAN AİLEYE MAAŞ BAĞLANACAK
 • KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLER (Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova İLLERİ )
 • GİRİŞİMCİLİK KURSU-TR21: Edirne, Kırklareli, Tekirdağ –TRAKYA KALKINMA AJANSI
 • Kadın girişimcilere 8 yıl geri ödemeli faizsiz 15 Bin TL kredi
 • FARKLI PARA KAZANMA YOLLARI
 • YENİ TEŞVİK PAKETİ
 • YENİ TEŞVİK PAKETİ AÇIKLANDI
 • Girişimcilik dersi alanlara KOSGEB’ten 30 bin TL destek
 • Kosgeb başvuru ve kayıt nasıl yapılır?
 • GİRİŞİMCİLİKTE KADININ YERİ
 • ESNAF VE SANATKARLARA KREDİ MÜJDESİ
 • SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ
 • GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI (TAGEM)
 • EURIPIDES 13. ÇAĞRISI
 • EUROPEAN CULTURAL FOUNDATION
 • DİZİN 1.3.5: ÜÇÜNCÜ ÜLKELER İLE KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
 • KÜLTÜR PROGRAMI DİZİN 1.3.5 ÜÇÜNCÜ ÜLKELERLE İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA) TURİZM ÇAĞRISI-KAMU
 • İSTANBUL KALKINMA AJANSI (İSTKA) GİRİŞİMCİLİK ÇAĞRISI-KAMU
 • CIP: ICT POLİCY SUPPORT PROGRAMME, CALL 6
 • BAŞBAKANLIK YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI'NDAN MALİ DESTEK
 • FPT: HİDROJEN VE YAKIT PİLLERİ 2012 ÇAĞRISI
 • İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DERNEK-STK LARA HİBE
 • AB KÜLTÜR ÇAĞRILARI: DİZİN 2 AVRUPA DÜZEYİNDE KÜLTÜR KURULUŞLARI
 • MARİE CURİE 2012 YILI CIG ÇAĞRISI
 • MARİE CURİE KARİYER GELİŞİM DESTEKLERİ 2012 YILI ÇAĞRILARI
 • DİZİN 3.2 KÜLTÜR POLİTİKASI ANALİZİNE İLİŞKİN FAALİYET GÖSTEREN KURULUŞLAR ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
 • AB KÜLTÜR ÇAĞRILARI: DİZİN 1-1 ÇOK YILLI İŞBİRLİĞİ PROJELERİ
 • İGED ve KOSGEB İşbirliğinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • YENİ GİRİŞİMCİLERE FİKİRLER
 • Ev Ortamında Yapılabilecek Pratik Girişimler
 • KADINLAR İÇİN İNTERNETTEN KAZANÇ SİSTEMLERİ
 • TOPRAKSIZ TARIM NASIL YAPILIR? NASIL KREDİ ALINIR?
 • BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTERMİSİNİZ?
 • Yeni iş kuracaklar: Dikkat!
 • KOSGEB Kredisi Nasıl Alınır ?
 • İNSANCA YAŞAM PROJESİ KADIN SAHA ARAŞTIRMASI RAPORU
 • Girişimci Olmak İsteyene Hem Eğitim Hem Sermaye!
 • İşkur’da Kadınlara İş Bulma Önceliği
 • Zengin Olabilmek İçin Bu Önerilere Kulak Verin
 • SİZİ İŞE ALDIRACAK 10 FORMÜL
 • Başarı İçin Kişisel Gelişim Taktikleri
 • 10 SORUDA CESARET TESTİ
 • KİRACILARDA EV SAHİBİ OLACAK ARTIK...NASIL MI?
 • NASIL GİRİŞİMCİ OLUNUR?
 • KADINA YÖNELİK ŞİDDET...YALNIZ DEĞİLSİNİZ...
 • GİRİŞİMCİ OLMAK İÇİN....
 • KADIN GİRİŞİMCİYİ ERKEKLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER
 • BAŞARILI BİR İŞ NASIL KURULUR?
 • İŞİMİ KURARKEN NASIL ve NERDEN HİBE KREDİ ALABİLİRİM?
 • İŞ KURMAK İSTİYORUM,AMA PARAM YOK?...NASIL İŞİMİN PATRONU OLABİLİRİM?
 • Avrupa Birliği Hibeleri KADINA KARŞI ŞİDDET
 • Kadın hakları projeleri için 30 farklı hibe programı
 • Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (Dap)
 • İtalya Gençlik Çalışmaları Eğitim Kursu Avrupa Vatandaşlığı
 • ***AVRUPA BİRLİĞİ HİBE DESTEKLERİ
 • ** TÜBİTAK DESTEKLERİ
 • GİRİŞİMCİLİK PROJE DESTEK PROĞRAMI
 • BULGARİSTAN – TÜRKİYE IPA SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI
 • Genç Girişimciye 100.000 TL. Hibe
 • Gençlik Programı (Youth in Action) Gençlik Programı
 • Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Genel Teklif Çağrısı (Ön Duyuru)
 • * HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJE VE BİREYSEL FAALİYETLER
 • YENİLİK PROJELERİ
 • Gençlik Programı (Youth in Action) Gençlik Programı • Üyelik Girişi
  EMLAK-OTOMOBİL

   Emlak Danışmanlığı Sertifikası
  BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ
  BİLGİ DENİZİ
   BİLGİ DENİZİ
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
  REKLAM ALANI
   mobilya/efemproje
  PLANOTEK MÜH
   planotek
  ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
   şahinsan mühendislik
  AKSARAYHABER.NET
  Sizin Sesiniz Sizin Siteniz
  Takvim
  eFeMPROJE