eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar19.054619.1310
Euro20.510920.5930
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam196
Toplam Ziyaret654520
Duyuru (KOSGEB): Teknoyatırım Destek Programı mevzuatı revize edilerek yeniden uygulama girdi!


Desteklenen yatırım ve ticarileştirme projesi kapsamları:

#

Kapsam

Açıklama

Geri Ödemeli ve Ödemesiz Destek Tutarı Üst Limiti

1

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi

Aşağıdaki kriterlerden en az birine uygun şekilde Prototip çalışması tamamlanmış Teknolojik Ürün sahipleri veya Fikri Sınai Mülkiyet Haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış ve destek başvurusundan en az 1 yıl önce kurulmuş KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler başvurabilir.

Desteklenen Teknoloji Alanları Tablosunda:

 • Yüksek ve Orta-Yüksek Teknoloji Gruplarında yer alan ürünler için 5 milyon TL
 • Orta-Düşük ve Düşük Teknoloji Gruplarında yer alan ürünler için 1 milyon TL

2

Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi

 • Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanında yer alan ve başkanlık tarafından belirlenen Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan ürünleri üretmek üzere işletmeler başvurabilir.
 • Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Destek sonucu üretilecek ürünü satın alacak Paydaşın (Kamu Kurumu/Kuruluşu veya Büyük Ölçekli İşletme) belli olmuş olması gerekmektedir.
 • 5 milyon TL

Tanımlar

Tanım

Açıklama

Yatırım Projesi

Ürünün yatırımı kapsamında amacı, kapsamı, hedefi, çıktıları, faaliyet-zaman planı, süresi, bütçesi, diğer kaynakları ile uygulayıcıları belirli ve birbiriyle ilişkili faaliyetler bütünü

Teknoloji Alanı

OECD’nin tanımladığı Düşük, Orta Düşük, Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanları dikkate alınarak başkanlık tarafından belirlenen alanlar

Paydaş

Destek programı kapsamında yatırımı gerçekleştirilecek olan ürünü satın almak niyetiyle işletme ile işbirliği yapan Kamu Kurum/Kuruluşu veya Türkiye’de yerleşik olmak koşuluyla “18.9.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Karar” ile tespit edilen sektör sınırı gözetilmeksizin; yıllık olarak hesaplanan verilerine göre, son iki yıllık mali durumları ve çalışan sayıları 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında belirtilen orta ölçekli veya ilgili yönetmelikte belirtilen sınırları aşan Büyük Ölçekli İşletme

Kurul

Yatırım projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulu

Uygulama Birimi

Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlükleri

Erken Ödeme

İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödeme (Avans ödeme)

KOBİ Bilgi Sistemi (KBS)

KOSGEB'in internet sitesinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemi

Açık Kaynak Kodlu Yazılım

Kodları herkese açık olan, değiştirilebilen ve değiştirilmiş hali dağıtılabilen yazılım

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki kapsamlardan en az birine uygun KOSGEB’e aktif olarak kayıtlı/kayıt yaptıran (KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel durumda olan) Türk Ticaret Kanunu’nca gerçek veya tüzel kişi niteliğindeki KOBİ’ler:

Kapsam

Detaylar

Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ve Prototip çalışması tamamlanmış ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi

KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda ortaya çıkma

 • Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler.
 • KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren kurul karar formunun evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süre hesaplanır.
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik Projeleri sonucunda başarıyla tamamlanmış Ürün veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi alınan ürün veya Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile işletmeye devretmiş olmalıdır.

Patent belgesi ile koruma altına alınmış olma

 • Patent belgesi ile koruma altına alınan Teknolojik Ürüne ait başvurular için; başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce patent belgesinin alınmış olması gerekir.
 • Patent belgesi ile koruma altına alınmış Teknolojik Ürünler için Kullanım Hakkı devralınmış ise Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde patent devri yapılmış olması şartı aranır.

Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkmış olma

 • Doktora Çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan Teknolojik Ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.

Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınmış olma

 • Yurtiçinde veya yurtdışında öz kaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge ve Yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Teknolojik Ürün için Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
Cari İşlemler Hesabına Katkı Sağlayacak Ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi
 • Yatırım projesi bütçesinin 10 milyon TL’yi geçmemesi gerekmektedir.
 • Üretilecek olan ürünü satın alacak Paydaş şartı:
  • Paydaştan yatırım projesi kapsamında üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetinin olması, proje süresince işletmeye teknik ve mali açıdan rehberlik yapması, ürünün belirlenen standart ve spesifikasyonlara uygun şekilde üretildiğini takip etmesi, işletmenin proje süresince karşılaşabileceği zorluklara ortak çözümler üretmesi beklenir.
  • Uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. belgelerde işletmenin unvanı ve adresi, paydaşın unvanı ve adresi, tarafların görev ve sorumlulukları, paydaşın ayni ve nakdi katkıları, ürüne ilişkin özellikler, ürünün satışı ve satın alınmasına ilişkin koşullar, anlaşmazlıkların çözümü, yürürlük, yürütme ve süreye dair hususlar da yer almalıdır.
  • Paydaşın kamu kurum/kuruluşu olması halinde paydaştan ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini gösterir yazının alınması yeterlidir.
  • Paydaşın Kamu Kurum/Kuruluşu olmadığı durumda başvuru sahibi ve paydaş arasında düzenlenecek paydaşın üretilecek ürünü satın almaya ilişkin iradesi ve niyetini belirttiği uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ile Paydaş Beyan Formu paydaşı temsile yetkili kişi tarafından imzalanmalıdır.
  • Paydaş/paydaşın ortak ve sahipler ile başvuru yapan işletme/başvuru yapan işletmenin sahip ve ortakları arasında herhangi bir ortaklık ilişkisi olamaz.
  • Başvuru yapan işletme Destek programı kapsamında desteklenen bir gider için paydaştan mal/hizmet satın alınamaz. Paydaştan satın alınan/alınacak mal/hizmet için destek talep edilemez.

Destekleme

Teknoloji Alanı Seviyesi

Proje başına Destek Tutarı Üst Limiti

 • Orta-Yüksek Teknoloji Alanları
 • Yüksek Teknoloji Alanları

5 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 1,5 milyon TL
 • Geri Ödemeli Destek: 3,5 milyon TL

5 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 1,5 milyon TL
 • Geri Ödemeli Destek: 3,5 milyon TL
 • Orta-Düşük Teknoloji Alanları
 • Düşük Teknoloji Alanları

1 milyon TL

 • Geri Ödemesiz Destek (Hibe): 300 bin TL
 • Geri Ödemeli Destek: 700 bin TL

Destek üst limiti artırım:

KOSGEB Başkanlığı, Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile teknoloji düzeyi ve özel hedef gruplarını dikkate alarak 2 katını geçmemek üzere destek üst limitini artırabilir.

Geri Ödemesiz ve Geri Ödemeli Desteklerin birlikte uygulanması:

Personel gideri desteği hariç kurul tarafından uygun bulunan giderler için geri ödemeli ve geri ödemesiz (hibe) destek birlikte sağlanır. Sadece geri ödemesiz destek veya sadece geri ödemeli destek sağlanmaz. Personel gideri desteği kapsamında ise %100 oranında geri ödemesiz destek sağlanır.

Erken Ödeme (Avans):

Yatırım projesi başvurusu aşamasında işletmenin talep etmesi halinde teminat karşılığında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme tutarı, projenin kabul edildiği ilk kurul kararında belirtilen toplam desteklemeye esas tutarın %25’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25’ini aşamaz.

Desteklenen Harcamalar: Bir yatırım projesi başvurusu aşağıda sayılan destek kalemlerinden en az üçünü içermelidir.

Destek Kalemi

Koşullar

Destek Oranı

Makine-Teçhizat ve Kalıp Giderleri

 • Destek kapsamında alınacak makine-teçhizat ve kalıbın yeni olma şartı aranır. Ancak daha önceden ithal edilmiş makine-teçhizat, ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, yatırım projesi başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında ise destek kapsamında değerlendirilir. İşletmenin bu hususu yatırım projesine başvurusu sırasında başvuru formunda belirtmiş olması ve destekleme kararı alınan ilk kurul kararında ilgili makine teçhizatın onaylanmış olması gerekir.
 • İşletme, talep ettiği yurtdışında üretilmiş makine-teçhizat ve kalıp için yurtiçi üretimi olup olmadığını araştırır. Bu araştırmasını ve yurtdışında üretilmiş makine-teçhizat ve kalıba neden ihtiyaç duyduğunu başvuru formunda belirtir.
 • Asgari Teknik Özellik:
  • KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen her bir makine-teçhizat ve kalıba ait asgari teknik özellikler yer alır. Uygulama birimi tarafından, makine-teçhizat ve kalıba ait özelliklerin kurul kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması kaydıyla, söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi gerçekleştirilir.
 • Destek tutarının gider kaleminin maliyetine oranı: %60
 • Destek tutarı içinde Geri Ödemesiz (Hibe) ve Geri Ödemeli Desteklerin oranları:
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • Yerli Malı Belgeli* Makine ve Teçhizat için:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması*** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60

Üretim Hattı Tasarım Giderleri

 • İşletmenin yatırım projesine konu ürüne yönelik Üretim Hattı Tasarımı Giderlerine geri ödemesiz destek verilir.
 • Destek Tutarı üst limiti: Makine-Teçhizat ve Kalıp giderleri için onaylanan toplam desteklemeye esas tutarın azami %3’ü
 • Destek tutarının gider kaleminin maliyetine oranı: %60
 • Destek tutarı içinde Geri Ödemesiz (Hibe) ve Geri Ödemeli Desteklerin oranları:
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması*** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60

Yazılım Giderleri

 • İşletmeye, Yatırım Projesine konu ürünün üretilmesi ile ilişkili olan yazılım giderleri kapsamında yeni alınacak Yazılımın Lisans Bedeli ve/veya proje süresi içindeki zaman sınırlı Lisans Kullanım Bedeli İçin geri ödemesiz ve geri ödemeli destek birlikte sağlanır.
 • İşletme, talep ettiği yurtdışında üretilmiş yazılımın yurtiçi üretimi olup olmadığını araştırır. Bu araştırmasını ve yurtdışında üretilmiş yazılıma neden ihtiyaç duyduğunu başvuru formunda belirtir. Ayrıca KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunda da bu husus değerlendirilir. Bu bilgiler çerçevesinde yurtdışında üretilmiş yazılımın desteklenmesi talebi Kurul tarafından değerlendirilir.
 • Asgari Teknik Özellik:
  • KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda desteklenmesine karar verilen yazılıma ait asgari teknik özellikler yer alır. Yazılıma ait özelliklerin kurul kararındaki asgari teknik özellikleri sağlaması ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda yazılım giderine ilişkin lisans sözleşmesinin/lisans belgesinin izleyici tarafından görüldüğünün belirtilmiş olması şartıyla söz konusu gider kalemine ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak uygulama birimi tarafından destek ödemesi gerçekleştirilir.
  • Yazılıma ait özelliklerin kurul kararındaki asgari teknik özellikleri sağlamaması durumunda uygulama birimi tarafından bu husus kurul değerlendirmesine sunulmak üzere KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine iletilir. Kurulun değerlendirme kararı, kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından uygulama birimine, uygulama birimi tarafından işletmeye bildirilir. Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılır.
 • Destek tutarının gider kaleminin maliyetine oranı: %60
 • Destek tutarı içinde Geri Ödemesiz (Hibe) ve Geri Ödemeli Desteklerin oranları:
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • Yerli Malı Belgeli* Yazılım için:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması*** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60

Personel Giderleri

 • Yatırım Projesi kapsamında yeni istihdam edilecek personel için Geri Ödemesiz destek verilir. Yatırım projesinin başlangıç tarihinden sonra işletmede istihdam edilmiş personel yeni istihdam sayılır. Yeni personelin yatırım projesinin başlangıç tarihinden 4 ay öncesine kadar işletme tarafından istihdam akdinin feshedilmemiş olması esastır.
 • Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen personelin; sayısına, niteliğine ve destek süresine Kurul karar verir.
 • Her yıla ait Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti üzerinden hesaplanan Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen Günlük Net Asgari Ücret Tutarının aşağıda belirtilen öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
  • Lise ve öncesi okul mezunları için 1 kat
  • Ön Lisans mezunları için 1,25 kat
  • Lisans mezunları için 1,5 kat
  • Yüksek Lisans mezunları için 1,75 kat
  • Doktoralı için 2 kat
 • Destek tutarının gider kaleminin maliyetine oranı: %60
 • Destek tutarı içinde Geri Ödemesiz (Hibe) ve Geri Ödemeli Desteklerin oranları:
  • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %100
  • Geri Ödemeli destek oranı: %0

 

Satın alınan Makine-Teçhizat ve Yazılımların kullanımına ilişkin Eğitim Giderleri

 • Eğitim Giderleri desteği, yatırım projesinde görev alan personelin, desteklenen makine-teçhizat ve yazılımların satın alındığı hizmet sağlayıcıdan ilgili makine-teçhizat ve yazılımların kullanımına ilişkin alacağı eğitim hizmeti giderlerini kapsar.
 • Eğitim desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
 • Destek Tutarı üst limiti:
  • Yatırım Projesi konusu ürünün düşük veya orta düşük teknoloji alanında yer alması halinde: 30 bin TL
  • Yatırım Projesi konusu ürünün yüksek veya orta yüksek teknoloji alanında yer alması halinde: 150 bin TL
 • Destek tutarının gider kaleminin maliyetine oranı: %60
 • Destek tutarı içinde Geri Ödemesiz (Hibe) ve Geri Ödemeli Desteklerin oranları:
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması*** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60

Danışmanlık Giderleri

 • Danışmanlık desteği, işletmenin; yatırım projesini geliştirmesine ve uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki kurumlardan alınan ve aşağıda listelenen konularda alınan Danışmanlık giderlerini kapsar.
  • Desteklenen Danışmanlık hizmeti konuları:
   • Teknik konularda danışmanlık hizmetleri
   • Tasarım alanında alınan danışmanlık hizmetleri
   • Mühendislik alanında alınan danışmanlık hizmetleri
   • Finans alanında alınan danışmanlık hizmetleri
  • Destek kapsamında Danışmanlık hizmeti alınabilecek kurumlar:
   • Yurt içi/Yurt dışındaki üniversiteler
   • Teknoloji Transfer Ofisleri
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde/Teknoloji Transfer Ofislerinde görevlendirilmiş Öğretim Elemanları
   • Teknoloji Geliştirme Bölgesinde firması bulunan Öğretim Elemanları
   • Mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren firmalar
   • Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından KOBİ Danışmanı olarak belirlenmiş kişiler
   • Kamu kurum/kuruluşları tarafından kurulmuş Araştırma Merkezleri/Enstitüleri
 • Danışmanlık hizmetini ifa eden hizmet sağlayıcının Mühendislik Faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık veren hizmet sağlayıcı olması durumunda faaliyetleri arasında mühendislik faaliyetleri ile ilgili teknik danışmanlık hizmeti ifa edebileceğine yer verilmesi durumunda ilgili gider için destek ödemesi yapılır
 • Danışmanlık desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Tanıtım ve Pazarlama Giderleri

 • Yatırım projesine konu ürünün tanıtımına ve pazarlamasına dair aşağıda listelenen giderlere yönelik geri ödemesiz destek verilir.
  • Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderleri
  • Yurt içi ve yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderleri
  • Broşür/katalog basımı giderleri
   • Bastırılan broşür ve katalogda KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.
  • Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri
   • Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Onay Verilen E-Ticaret Siteleri Listesinde yer alan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini kapsar.
   • İlgili e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin en az yatırım projesi süresince olması şartı aranır.
   • Ancak e-ticaret sitelerine yapılan üyeliğin sadece site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderlerini kapsaması durumunda destek verilmez.
  • Yurt dışı fuarlara katılım giderleri
   • Yurt dışı fuarlara katılım giderleri aşağıdaki giderleri kapsar.
    • Stand kirası
    • Stand yapımı
    • Stand dekorasyonu
    • Nakliye ve depolama giderleri ile nakliye sigortası
 • Destek Tutarı üst limiti: 200 bin TL
 • Destek tutarının gider kaleminin maliyetine oranı: %60
 • Destek tutarı içinde Geri Ödemesiz (Hibe) ve Geri Ödemeli Desteklerin oranları:
  • Standart uygulama:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %30
   • Geri Ödemeli destek oranı: %70
  • İşletmenin Yatırım Projesi başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan etmiş olması** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %45
   • Geri Ödemeli destek oranı: %55
  • İşletmenin son 3 yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincisi olmuş olması*** halinde:
   • Geri Ödemesiz (Hibe) destek oranı: %40
   • Geri Ödemeli destek oranı: %60

* Yatırım Projesine konu satın alınacak makine-teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış Yerli Malı Belgesi ile belgelendirilmesi gerekmektedir.

** İşletme, Yatırım Projesi başvurusunda Açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağını beyan etmiş ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığını belirtmiş ise bu durum kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması ve yapılacak tespitin olumlu olması durumunda, personel gideri hariç, geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek hesaplanacak tutar, işletme tarafından ödenmesi gereken geri ödemeli destek toplamından eksiltilir ve güncellenen geri ödeme taksitleri işletmeye bildirilir.

*** İşletme, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edilmiş ise kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde başvuru yapması ve daha önce proje esaslı başka bir KOSGEB destek programında bu artırımdan yararlanmamış olması koşuluyla, personel gideri hariç geri ödemesiz destek oranına %10 ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

Proje süresi:

•       Azami 36 ay

 • İşletme, yatırım proje süresini 4 ay ve katları şeklinde olmak üzere en az 8 ay en fazla 36 ay olacak şekilde belirler. Faaliyet-zaman planı 4’er (dört) aylık dönemleri kapsar.

•       İşletmenin talep etmesi halinde, kurul kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere 4 ay ek süre verilebilir. Verilen ek süre dâhil olmak üzere yatırım projesi süresi toplam 36 ayı geçemez.

•       Yatırım projesinin başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

 • ·          Başvuru yapmadan önce Uygulama Esasları’nın incelenmesi tavsiye edilmektedir.
  • ·          Destek Programında geri ödemesiz destek oranlarına ilave edilecek destek oranları toplamda %15’i geçemez. Bir gider için daha öncesinde yerli malı belgesi nedeniyle % 15 artırım uygulanmışsa o gider için yeniden açık kaynak kodlu yazılım kullanımından veya KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olmasından dolayı bir artırım uygulanmaz. İşletme açık kaynak kodlu yazılım kullanımı ya da KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kategori birinciliği kapsamındaki destek oranları artırımlarının yalnızca birinden faydalanabilir.
  • ·          Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; Asgari Nitelikleri ve/veya Teknik Özellikleri ifade eder. Gerçekleşen giderin;
 • İşletme KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programından bir defa yararlanır.
 • KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programından yararlanan ve hâlihazırda projesi desteklenmeye devam eden işletmeler bu destek programından yararlanamaz.
 • Başvurunun kontrolü haricinde yatırım projesi başvurusu reddedilen işletmeler ile yatırım projesinin iptalini talep eden işletmeler aynı yatırım projesi ile tekrar başvuru yapamaz.
 • T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı ve/veya KOSGEB Araştırma- Geliştirme, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı-Endüstriyel Uygulama Programından ve/veya Stratejik Ürün Destek Programından yararlanmak üzere başvuran ancak başvurusu kurul tarafından reddedilen işletmeler aynı yatırım projesi ile tekrar başvuru yapamaz.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Geri ödemesiz destek oranlarının artırılması:

§  Kurul kararındaki asgari şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu gidere ilişkin kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.

§  Kurul kararındaki asgari şartları taşımadığının tespit edilmesi durumunda bu husus kurula sunulur. Gerçekleşen giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri ve desteklemeye esas tutarı kurul tarafından yeniden değerlendirilir ve uygun bulunan giderler için destek ödemesi yapılabilir.

 • ·          Destek ödeme talebinde bir gider için Yerli Malı Belgesi beyan edilmiş ise belgenin, gidere ait fatura tarihi veya fatura tarihinden sonra alınması halinde destek programı süresi içerisinde alınmış olması şartı aranır.
 • ·          Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı:

§  Aşağıda listelenen Açık Kaynak Kodlu Yazılım türlerinden en az birinin, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan proje faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla proje süresi içinde işletme tarafından kullanılması gerekir.Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri:

o    Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır. İmalat sanayi ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.

o    Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak üretim tezgahlarına üretime ilişkin komutların gönderilmesi ve ürünün tezgahta otomatik olarak işlenmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    İmalat Sektörüne Yönelik Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik şekilde; üretim planlamasının, malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları planlamasının yapılması ve finans, satış-dağıtım, satın alma, pazarlama, insan kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    Endüstriyel Otomasyon yazılımları: İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dahil) insan tarafından yapılan işlemler ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.

o    Nesnelerin İnterneti Teknolojisi yazılımları: İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim sonucunda hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.

o    İmalat Sanayinde Yapay Zekâ yazılımları: Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır. İmalat sanayinde kullanılabilirlik ön şarttır.

§  Açık kaynak kodlu yazılımın, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre maliyet avantajı sağlamış olması gerekir.

§  Açık kaynak kodlu yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumlu olması gerekir.

§  Açık kaynak kodlu yazılımın tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynaklı olması gerekir.

 • Satın almalar ve destek ödemeleri:
  • Desteklenecek giderlerin program süresi içerisinde gerçekleşmesi esastır.
  • Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler destek kapsamı dışında tutulur. Personel gideri için bu hüküm uygulanmaz.
  • Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
  • Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
  • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden ve paydaştan destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz.
  • Yatırım projesi sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere destek ödemesi yapılmaz.
  • Destek programı kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve vadeli işlemler dâhil olmak üzere ödemenin ya da katkı payının ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır. Banka aracılığıyla ödemeden kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü ödemedir (talep edildiğinde banka dekontu ya da hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, ciro edilemez senet vb.). Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından banka aracılığıyla yapılması durumunda, talep edildiği takdirde ibraz edilecek banka dekontunda; ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgilerinin bulunması, dekontta bu bilgilerin eksik/yetersiz olduğu hallerde destek programından yararlanan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının ayrıca sunulması gerekir. Destek programından yararlanan işletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde, talep edildiği takdirde çek fotokopisi ya da hizmet sağlayıcı imzalı çek giriş belgesi ile birlikte destek programından yararlanan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren hizmet sağlayıcı yazısının sunulması gerekir. KOSGEB tarafından talep edilmesi halinde ödemelere ilişkin belgelerin destek programından yararlanan işletme tarafından ibraz edilmesi gereklidir.
   • 18/11/2008 tarih ve 27058 Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde2(2) (Ek fıkra: 05/12/2009 - 27423 sayılı Resmi Gazete Yön1.mad) 29/6/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.
  • Destek ödeme talebi en geç; destek programının tamamlanmasına ilişkin kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihten 4 ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 ay içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmenin uygulama birimi tarafından mazereti uygun bulunması durumunda işletmenin ödeme talebi işleme alınır.
  • İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olmadığının kontrolü uygulama birimi tarafından KBS üzerinden yapılır. Vergi ve/veya SGK borç sorgulaması yapılamayan işletmelerden destek ödemesi yapılmadan önce borcu yoktur yazısı istenir. İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
  • İşletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için uygulama biriminin de uygun bulması halinde hizmet sağlayıcıya ödeme yapılabilir.
  • Ödemenin hizmet sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle işletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların hizmet sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; hizmet sağlayıcının adına gayri kabili rücu akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte işletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda makine-teçhizat için satın alımın ilgili dönemde gerçekleşmesi koşulu aranmaz.
  • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan düşükse aradaki fark uygulama birimi tarafından işletmeden tahsil edilir. Fatura/fatura yerine geçen belgedeki tutar destek
  • ödemesine esas alınan proforma fatura/proforma fatura yerine geçen belgedeki tutardan fazla ise aradaki fark için destek tutarının yeniden hesaplanması talep edilemez.
  • Destek ödemesi talep edilen makine-teçhizat ikinci el ise, gümrük beyannamesi görülerek ödeme yapılır.
  • Yurtdışından akreditifli satın alımlarda bedelin proforma faturada/proforma fatura yerine geçen belgede döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, akreditif açtırma talimatı tarihi esas alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
  • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
  • Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk Lirası karşılığı kullanılır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği (resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan tablolar dikkate alınır.
 • Geri Ödemeli Desteklerde Teminat/Kefalet Şartı ve Geri Ödeme
  • Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.
  • Geri ödemeli destekten yararlanılması durumunda işletme tarafından yapılacak geri ödemeler; projenin bitiş tarihinden itibaren 12 ayı ödemesiz olmak üzere, 4’er aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, projenin bitiş tarihine eklenen 12 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
  • Yatırım projesinde süre uzatımı olması halinde, eklenen süre dikkate alınarak projenin bitiş tarihi belirlenir ve geri ödeme takvimi yeniden oluşturularak işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
  • Yatırım projesi proje süresi içerisinde sonlandırılmış ise destek programının bitiş tarihi kurul karar tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye KBS üzerinden bildirilir. Yatırım projesinin bitişinden sonra sonlandırma kararı alınmış ise destek programının bitiş tarihi yatırım projesinin bitiş tarihi olup geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
  • Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.
  • Banka Teminat Mektubu:
   • Banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak işletmenin uzun süreli banka
   • teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir. Banka teminat mektubunun vadesinin son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsaması halinde 1 yıldan kısa süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • Banka teminat mektubunun “Konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka teminat mektubunda “KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan iş bu teminat mektubunun risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka teminat mektubu, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.
   • Banka teminat mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Banka teminat mektubuna ilişkin teyit yazısı, ilgili bankadan uygulama birimi tarafından alınmalıdır.
   • KOSGEB uygulama birimi lehine verilen banka teminat mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.
   • Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun takibi ve tahsili işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır:
   • Süresi asgari 1 yıl olan banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda banka teminat
   • mektubunun vade tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yenilenerek uygulama birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.
   • Banka teminat mektubunun yenilenmemesi halinde, işletmeye ait banka teminat mektub vade tarihinden önce nakde çevrilir.
   • Banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • Vadesi gelen süreli banka teminat mektubunun yenilenmesi durumunda, yenilenen banka teminat mektubu ile ilgili iş ve işlemler bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülür.
  • Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefaleti:
   • KGF tarafından verilen Kefalet Mektubu ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:
   • Kefalet Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihini takip eden ikinci ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
   • Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve işletme adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın bire bir örtüşmesi esastır.
   • Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Kefalet Mektubu’na ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili uygulama birimine gönderilmiş olmalıdır.
   • Geri ödemeli destek kapsamında taksitlerden herhangi birinin vadesinde ödenmemesi halinde, işletmeye (teminatın KGF’den alınması durumunda ayrıca KGF’ye), resmi yazı ile borcunu vadesinde ödemediği, tebliğ tarihini (yazının muhataba ulaştığı tarih) takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde borcun tamamının muaccel hale geleceği ve teminatının nakde çevrileceği bildirilir. Buna rağmen ödeme yapılmadığı takdirde teminat nakde çevrilir.
   • Yasal faizin tahsil edilmesi gerektiği durumlarda, borcun muaccel hale geldiği tarihten itibaren yasal faiz hesaplanır.
   • Yatırım projesi süresinin uzatılması halinde uygulama birimi tarafından işletmeden teminat süresinin uzatılması istenir.
 • Destek programı kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, donanım, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup yatırım projesi süresi içerisinde ve yatırım projesinin bitişinden itibaren başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilen kurul tarihinden 3 yıl sonrasına kadar;
  • Söz konusu taşınırlar satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez ve rehin gösterilemez. Ancak; KGF tarafından düzenlenmiş kefalet mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak söz konusu taşınırlar üzerine rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
  • Söz konusu taşınırlara ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte işletme tarafından KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Bildirimi müteakip tedbir/haciz kapsamında taşınırların mülkiyet durumu kurul tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından bildirim yapılmaması ve uygulama birimi, izleyici ya da KOSGEB personeli tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde destek tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir.
  • Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletme için yukarıdaki hükümler uygulanmaz. Proje devam ediyorsa destek programının sonlandırma hükümlerine göre işlem tesis edilir. Tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmenin durumu Projenin tamamlanması sonrasında uygulama birimine işletme tarafından ya da sorumlu personel tarafından tasfiye ve kapanmaya ilişkin sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda uygulama birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte gerekçelerle kapanmasına ya da tasfiyesine ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Yapılan geri ödemeli desteklerin resmi yazı ile ödenmesi istenir. Yazının muhataba ulaştığı tarihi takip eden 7 gün içinde yasal faizi ile birlikte ödemediği takdirde teminatının nakde çevrileceği bildirilir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreçleri ile Uygulama Döneminde Proje Revizyonu ve Tamamlama

Aşama

Detaylar

Başvuru

 • Programdan yararlanmak isteyen işletme, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.
 • İşletme başvuru formunda yatırım projesi kapsamında gerçekleştireceği faaliyetleri; ilgili Başkanlık Birimi tarafından tanımlanan faaliyetleri seçerek ve/veya proje özelinde kendi belirlediği faaliyetleri ekleyerek belirler. Belirlenen faaliyetlerin hangi 4 aylık dönem/dönemlerde gerçekleştirileceği seçilerek faaliyet-zaman planı oluşturulur. Yatırım projesi faaliyet-zaman planı 4’er aylık dönemleri kapsar. Yatırım projesi kapsamında destek talep edilen her gider, en çok ilgili olduğu faaliyet ile ilişkilendirilir.
 • Uygulama birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” açılır ve işletme ile ilgili KBS üzerinden alınamayan her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından sonra, işletmeden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar istenmez. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler işletme tarafından da muhafaza edilir.
 • Açık kaynak kodlu yazılım kullanımı beyan edilen başvurular için ilave destek oranından yararlanmak istenilmesi durumunda, işletme KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunda açık kaynak kodlu yazılım türünü belirtir. Yazılımın, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olması esastır. Başvurud beyan edilen açık kaynak kodlu yazılım türü yatırım projesinin revizyonu ile değiştirilemez ve sonradan yatırım projesine eklenemez. Destek programı başvuru formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımının beyan edilmesi, işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.
 • İşletme, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde olmak üzere destek programı başvuru formunda %10 ilave destek oranından yararlanmak istediğini belirtebilir. Bu husus, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunda belirtilmemiş ise yatırım projesinin kurul tarafından kabul edildiği tarihten sonra revizyon ile eklenmesi talep edilemez. Destek programı başvuru formunda ilave destek oranından yararlanmak üzere talepte bulunulması, işletmenin ilave destek oranından yararlanabileceği anlamına gelmeyeceği gibi işletmeye herhangi bir hak kazandırmaz.

Başvuruların Kontrolü

 • Başvurunun KBS üzerinden düzenlenerek onaylanmasını müteakip, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Kontrol Tablosunda yer alan hususlar doğrultusunda
 • sorumlu personel tarafından en geç 1 ay içerisinde KBS üzerinden kontrol edilir. Bu aşamada başvurunun; başvuru ve yararlanma koşullarını sağlaması, dokümantasyon formatına uygun olması, eklerinin bulunması gibi hususların kontrolü sağlanır. Başvuru formunda, kamu kurum/kuruluşlarınca düzenlenmiş belgelere dayanarak doldurulan bilgilerin kontrolü, KBS/Web servis vb. imkânlar çerçevesinde yapılır.
 • Kontrol sonucu yatırım projesi başvurusunun düzeltilmesi istenebilir, başvuru reddedilebilir veya uygun bulunabilir. Kontrol sonucu düzeltme istenmesi, başvurunun reddedilmesi veya başvurunun uygun bulunması işlemleri KBS üzerinden sorumlu personel tarafından yapılır ve onaylanmak üzere ilgili uygulama birimi müdürüne gönderilir. Uygulama birimi müdürü onayı ile kontrol sonucu işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
 • Kontrol sonucu yatırım projesi başvurusu KBS üzerinden düzeltmeye açılan işletmeye en fazla 1 ay süre verilerek düzeltme istenen hususlar ve verilen süre işletmeye bildirilir. Bildirilen düzeltmelerin yapılmaması ya da yapılmadan başvuru formunun tekrar onaylanması durumunda başvuru reddedilir.
 • Kontrol sonucu reddedilen yatırım projesi başvuruları, gerekçesi ile birlikte KBS üzerinden işletmeye bildirilir.
 • Kontrol sonucu uygun bulunan yatırım projesi düşük veya orta düşük teknoloji alanında yer alan bir yatırım projesi ise başvuru için değerlendirme süreci başlatılır, orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alan bir yatırım projesi ise başvuruların incelenmesi süreci başlatılır.

Başvuruların Değerlendirilmesi/İncelenmesi

Yüksek ve Orta Yüksek Teknoloji alanındaki projelerin İncelenmesi

 • Kontrol sonucu uygun bulunan yatırım projesi; orta yüksek veya yüksek teknoloji alanında ise, kurul değerlendirmesi öncesi kurul değerlendirmesine katkı sağlamak üzere teknik ve mali analiz süreci başlatılır.
 • İşletmenin yerinde incelenerek yatırım projesinin teknik açıdan değerlendirilmesi için uygulama birimi tarafından KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunu hazırlamak üzere öğretim elemanı görevlendirilir. Görevlendirilen öğretim elemanı hazırladığı formu, 30 gün içerisinde uygulama birimine sunar. 30 (otuz) gün içerisinde uygulama birimine formun teslim edilmemesi halinde öğretim elemanına ödeme yapılmaz. Süresi içerisinde uygulama birimine sunulan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunda eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde, formun 15 gün içerisinde uygulama birimine sunulmak üzere yeniden düzenlenmesi talep edilebilir. Bu süre, bildirimin öğretim elemanına ulaştığı tarihten itibaren başlar. Yeniden düzenlenmesi talep edilen formun 15 gün içerisinde uygulama birimine teslim edilmediği durumda öğretim elemanına ödeme yapılmaz. Söz konusu formun yukarıda belirtilen süreler dâhilinde teslim edilmemesi, teslim edilemeyeceğinin tespiti veya formda belirtilen hataların/eksikliklerin verilen ek süre içerisinde giderilerek teslim edilmemesi halinde uygulama birimi, öğretim elemanı değişikliği yapabilir.
 • İşletmenin yerinde incelenerek yatırım projesinin mali açıdan değerlendirilmesi için uygulama birimi tarafından KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formunu hazırlamak üzere öğretim elemanı veya KGF’den mali analist görevlendirilir. Görevlendirilen kişi hazırladığı formu, 30 gün içerisinde uygulama birimine sunar. 30 gün içerisinde uygulama birimine formun teslim edilmemesi halinde ödeme yapılmaz. Süresi içerisinde uygulama birimine sunulan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formunda eksiklik veya maddi hata tespit edilmesi halinde, formun 15 gün içerisinde uygulama birimine sunulmak üzere yeniden düzenlenmesi talep edilebilir. Bu süre, bildirimin görevlendirilen kişiye ulaştığı tarihten itibaren başlar. Yeniden düzenlenmesi talep edilen formun 15 gün içerisinde uygulama birimine teslim edilmediği durumda ödeme yapılmaz. Söz konusu formun yukarıda belirtilen süreler dâhilinde teslim edilmemesi, teslim edilemeyeceğinin tespiti veya formlarda belirtilen hataların/eksikliklerin verilen ek süre içerisinde giderilerek teslim edilmemesi halinde uygulama birimi, görevlendirme değişikliği yapabilir.

Düşük ve Orta Düşük Teknoloji alanındaki projelerin Değerlendirilmesi

 • Başvurunun kontrolü sonucu uygun bulunan yatırım projesi; Orta Yüksek veya Yüksek Teknoloji alanında ise; inceleme süreci tamamlanan yatırım projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri ve görevlendirilen kişilerin hazırladığı KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu ile KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formu uygulama birimi tarafından kurula sunulmak üzere KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.
 • Kurul yatırım projelerini aşağıdaki hususlar açısından puanlama yaparak değerlendirir.
  • Ekonomik etki
  • Teknik yeterlilik
  • Faaliyet-zaman planlaması
  • Bütçe maliyet etkinliği
  • Sürdürülebilirlik ve yerindelik
  • vb.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; yatırım projesi kabul edilebilir, reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir.
 • Kurul, yatırım projesinin; kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu ile yapar. Yatırım projesinin kabul edilebilmesi için, her bir kurul üyesinin 100 üzerinden verdiği puanların aritmetik ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekmektedir. 60 ve üzeri puan alamayan yatırım projeleri reddedilir.
 • Kurul kararı, ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Değerlendirme Kriterleri Formu ve Kurul Karar Formu kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Sadece kurul kararı, kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından uygulama birimine, uygulama birimi tarafından da işletmeye bildirilir.
 • Yatırım projesinin kurul tarafından reddedilmesi durumunda ret gerekçeleri ayrıntılı olarak Kurul Karar Formuna yazılır. İşletmeye kurul kararı bildirilirken; ret kararının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere karara gerekçeleriyle birlikte itiraz edebileceğine de yer verilir.
 • Kurul tarafından düzeltme istenmesi durumunda başvurunun kontrolünün tekrar yapılmasına ve KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Mali Analiz Formunun tekrar hazırlatılmasına gerek yoktur.
 • Kurul tarafından düzeltme istenmesi durumunda, başvuru sahibi işletmeye 1 aydan az olmamak kaydıyla süre verilir. Bu durumda KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ve ekleri başvuru sahibi işletme tarafından KBS üzerinden düzeltilerek kurul kararında belirtilen süre içerisinde onaylanır. Belirtilen sürede onaylanmayan başvurular uygulama birimi tarafından KBS üzerinden ret durumuna getirilir.
 • KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı beyan edilmiş ise bu husus kurul tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucu açık kaynak kodlu yazılım kullanılması talebi uygun bulunursa KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir.
 • Kurul tarafından düzeltme istenen durumlarda işletme ilk başvurusunda beyan etmediği açık kaynak kodlu yazılım kullanımını ve/veya KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında kategori birincisi olması hususunu düzeltilen başvuru formuna ekleyemez.
 • Yerinde inceleme formlarından en az birinin olumsuz değerlendirmeler içermesine karşın yatırım projesinin desteklenmesine karar verilmiş ise desteklenme kararında etkili olan gerekçelere KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formunda yer verilir.

Red Kararı Halinde İtiraz Süre i

 • Yatırım projesi başvurusu reddedilen işletme, ret kararına bir defaya mahsus olmak üzere, itiraz gerekçeleri ve buna ilişkin bilgi ve belgeler ile birlikte kararın bildirildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde KOBİ Teknoyatırım Destek Programı İtiraz Formu ile KBS üzerinden itiraz edebilir.
 • Uygulama birimi, gerekçeli itirazı; itiraza konu bilgi ve belgeler ile birlikte itiraza ilişkin görüş ve açıklamalarını ekleyerek ilgili başkanlık birimine en geç 15 gün içerisinde KBS üzerinden gönderir.
 • Ret kararına ilişkin uygulama birimine yapılan itirazlar; itiraz komisyonu tarafından değerlendirilir.
 • İtiraz komisyonu; başkan yardımcısı, başkan müşaviri, daire başkanı, başkanlık müşaviri, müdür ve bağımsız değerlendiriciler arasından belirlenmek üzere toplam 3 üyeden oluşturulur. İtiraz komisyonu başkanı, ilgili başkanlık biriminden sorumlu başkan yardımcısı veya daire başkanıdır. Komisyon, üye tam sayısı ile toplanır. Komisyon kararları oy çokluğu ile alınır.
 • İtiraz komisyonunun sekretaryası, ilgili başkanlık birimi tarafından yürütülür. İtiraz komisyonu, sekretaryayı yürüten başkanlık birimi tarafından Başkanlık Makam Olur’u ile üyeler belirlenerek komisyon oluşturulur. KOBİ Teknoyatırım Destek Programı İtiraz Komisyonu Toplantı Gündem Formu ve itiraz başvurusuna ilişkin bilgi ve belgeleri KBS üzerinden en az 7 gün önce komisyon üyelerine gönderilir.
 • İtiraz komisyonu itirazı ret veya kabul eder. Karar, gerekçeleri ile birlikte ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı İtiraz Komisyonu Karar Formuna işlenerek ilgili uygulama birimine ve kurul sekretaryasından sorumlu birime KBS üzerinden bildirilir. Uygulama birimi itiraz sonucunu işletmeye KBS üzerinden bildirir.
 • İtiraz komisyonu, itiraza konu destek program başvurusunun tekrar değerlendirilmesini uygun bulması halinde, başvuru ilk kurul tarafından tekrar değerlendirilir. İtirazın reddedilmesi veya itirazı kabul edilen başvurunun ilk kurul tarafından tekrar reddedilmesi halinde bu karara itiraz edilemez.
 • İtiraz başvurusunun ilgili itiraz komisyonunun sekretaryasına iletilmesini takip eden 2 ay içerisinde itiraz komisyonu tarafından karara bağlanması esastır. Komisyon; ilgili başkanlık biriminde toplanabileceği gibi, başkanlık birimi koordinasyonunda telekonferans, video konferans gibi elektronik iletişim araçlarını kullanarak da toplanabilir. Komisyonun toplanma usulü üyelere bildirilir.

Taahhütnamenin Alınması ve Projenin Başlaması

 • Destek Programına başvuru esnasında KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ile birlikte Taahhütname KBS üzerinden onaylanır. Taahhütname, KOBİ
 • Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formu ile birlikte evrak kaydına alınır.
 • Destek programının başlangıç tarihi desteklemeye ilişkin ilk kurul kararının evrak kaydına alındığı tarihtir. Destek programının başlangıç ve bitiş tarihi aynı zamanda projenin başlangıç ve bitiş tarihidir.
 • Destek programı kapsamında herhangi bir destek ödeme talebinde bulunulmamış olması şartıyla programın başlangıç tarihinden itibaren 2 ay içerisinde işletme programdan yararlanmak istemediğine dair yazılı olarak talepte bulunması halinde program başvurusu iptal edilir. Aksi halde programdan yararlanılmış sayılır.
 • İşletmeye programın başlangıç tarihi ile destek programından yararlanmak istenmemesi halinde programın başlangıç tarihinden itibaren 2 ay içerisinde yazılı olarak talepte bulunulması gerektiği KBS üzerinden bildirilir.

Revizyon

 • İşletme, yatırım projesi süresince faaliyet-zaman planı, süre, gider kalemleri, yatırım yeri ve paydaş değişikliği için olmak üzere en fazla 2 defa revizyon talebinde bulunabilir. Revizyon talebi ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu ile ilgili uygulama birimine KBS üzerinden yapılır.
 • İşletme, revizyon talebini en erken program başlangıç tarihinden itibaren 4 ay sonra, en geç ise yatırım proje süresi tamamlanmadan 2 ay öncesine kadar ilgili uygulama birimine KBS üzerinden yapabilir.
 • Yatırım projesi, işletmenin talebi üzerine uygulama birimi tarafından KBS üzerinden revizyona açılır. İşletme, yatırım projesi ve eklerinde gerekli değişiklikleri KBS üzerinden yaparak onaylar.
 • İşletmenin revizyon talebine konu hususların değerlendirmesi izleyici tarafından yapılır. İzleyici, işletmenin talep ettiği revizyon hakkında görüşlerini belirterek KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Talep Formunu onaylar. İzleyici talep edilen revizyon hakkındaki görüşleri istişari mütalaa niteliğinde olup karar kurul tarafından verilir.
 • Revizyon talebi, uygulama birimi tarafından kurula sunulmak üzere en geç 15 gün içerisinde KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine iletilir.
 • İşletmenin revizyon talebini onaylamasından itibaren en geç 45 gün içerisinde kurul tarafından revizyon talebi değerlendirilir ve alınan karara ilişkin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Karar Formu düzenlenir. Kurul kararı kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır ve 15 gün içerisinde işletmeye KBS üzerinden bildirilir.
 • Kurul kararı, kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından uygulama birimine, uygulama birimi tarafından da işletmeye bildirilir.
 • İşletme tarafından, destekleme kararı alınan kurul karar formunda yer alan desteklemeye esas toplam tutarda artırım için revizyon talep edilemez. İşletme tarafından, söz konusu desteklemeye esas toplam tutarı aşmamak kaydıyla gider kalemlerine ilişkin revizyon talep edilebilir. Ancak geri ödemeli destek tutarının geri ödemesiz destek tutarına aktarımını talep edemez.
 • Yatırım projesi başvurusunun sorumlu personel tarafından değişikliğe açılmasından itibaren revizyon talebine ilişkin kurul kararı evrak kaydına alınıp onaylanana kadar destek ödemesine ilişkin KBS üzerinden işlem yapılamaz.
 • İşletmenin revizyon talebine ilişkin kurul kararı ile revize edilen gider kalemleri için; proje süresi içinde satın alınmış olmak kaydıyla, revizyon talep tarihi veya revizyona ilişkin kurul karar tarihi dikkate alınmaksızın destek ödemesi yapılabilir.
 • İşletmenin revizyon talebinin mevzuata uygunluğu şekil yönünden uygulama birimi tarafından değerlendirilir ve revizyon talebi şekil yönünden uygun bulunmaz ise talep işleme alınmaz. Kurul değerlendirmesine sunulmayan revizyon talepleri için bu maddenin birinci fıkrası hükmü gereği revizyon talep hakkı değişmez. Her iki durum da işletmeye bildirilir.
 • İşletme, yatırım projesi süresince 1 kez olmak üzere; yatırım projesinin başlangıç tarihinden itibaren 8 ay içerisinde yatırım yeri değişikliği için revizyon talebinde
 • bulunabilir. Yatırım yeri değişikliği, yatırım yeri değiştirilmeden önce talep edilir. İşletme, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Başvuru Formunda yer alan fizibilite raporunda yatırım yeri değişikliğine bağlı olarak değişen/etkilenen alanlar ile birlikte yatırım projesinde gerekli değişiklikleri KBS üzerinden yaparak onaylar. Yatırıma konu ürün orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında ise; uygulama birimi tarafından, yatırım yeri değişikliğinin değerlendirilmesi için bir öğretim elemanına KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formunun ilgili bölümü 15 gün içerisinde hazırlatılır. Yatırıma konu ürün ortadüşük ve düşük teknoloji alanında ise KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Teknik İnceleme Formu hazırlatılmaz. Uygulama birimi tarafından revizyon talebi kurula sunulmak üzere KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine iletilir. Kurul tarafından yatırım yeri değişikliği talebinin kabul edilmesi durumunda, işletme ve yatırım projesi, yeni yatırım yerinden sorumlu uygulama birimine devredilir.
 • İşletme, yatırım projesi süresince 1 kez olmak üzere; yatırım projesinin başlangıç tarihinden itibaren 8 ay içerisinde paydaş değişikliği için revizyon talebinde bulunabilir. Paydaş değişikliği paydaş değiştirilmeden önce talep edilir. İşletme tarafından paydaş değişikliği talebi, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Revizyon Formu ile yapılır. Yatırım projesi, işletmenin talebi üzerine uygulama birimi tarafından KBS üzerinden revizyona açılır. İşletme, yeni uzlaşı belgesi/protokol/sözleşme vb. ve yeni Paydaş Beyan Formu ile birlikte gerekli değişiklikleri KBS üzerinden yaparak onaylar. Uygulama birimi tarafından revizyon talebi Kurula sunulmak üzere KBS üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine iletilir.

Tamamlama

 • İşletme, kurul kararında belirtilen yatırım projesi süresinin bitiş tarihinden sonra tamamlama talebinde bulunur. Tamamlama talebi, işletme tarafından ekte yer alan KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formu ile en geç 1 ay içerisinde ilgili uygulama birimine KBS üzerinden yapılır. Süresi içinde KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formunun sunulmaması durumunda; KBS üzerinden yapılan bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işletmenin, formu KBS üzerinden sunması gerekir.
 • İşletme, ek süre içerisinde de tamamlama talebinde bulunmamışsa; varsa bekleyen destek ödemeleri yapılmaz ve bu durum uygulama birimi tarafından kurula sunulmak üzere KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine iletilir. Kurul tarafından yatırım projesi başarılı olarak kabul edilmez ve yatırım projesinin tamamlanmasına karar verilir ve varsa bekleyen destek ödemeleri yapılmaz. Kurul kararı, kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimi tarafından uygulama birimine, uygulama birimi tarafından da işletmeye bildirilir.
 • Tamamlama talebinde bulunan işletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Formu ve tüm izleme dönemlerine ait KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formları, Koordinatör Ziyaret Formları, KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu uygulama birimi tarafından kurul değerlendirmesine sunulmak üzere KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB birimine iletilir. Paydaş ile işbirliği yapılması halinde Paydaş Değerlendirme Formu da kurula sunulmak üzere KBS üzerinden kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.
 • Yatırım projesinin faaliyetlerinin gerçekleşme durumu, proje bütünlüğü, gerçekleşmeyen faaliyetlerin proje başarısına olan etkisi, faaliyet-zaman planı ve hedeflenen proje çıktıları gibi hususlar kurul tarafından değerlendirilerek yatırım projesinin başarı ile tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.
  • Yatırım projesinin başarılı tamamlanmasına karar verilmemesi durumunda; KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Proje Sonuç Raporunun süresi içinde veya varsa verilen ek süre içinde sunulmuş olması şartıyla uygun bulunan faaliyetlere ilişkin destek ödemeleri yapılır.
  • Son izleme dönemine ilişkin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı Dönemsel İzleme Formunda projenin kurula sevk edilmesi gerektiğine ilişkin bir değerlendirme yapılmış ise kurul öncelikle projenin sonlandırılması hususunu görüşerek karar verir. Sonlandırma kararı verilmemişse projenin başarılı tamamlanıp tamamlanmadığına karar verilir.
   • Projenin başarılı tamamlanmasına karar verilmesi durumunda geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir.
   • Projenin başarılı tamamlanmasına karar verilmemesi durumunda geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir, yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez.

 

  
756 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
AKSARAYHABER.NET
Sizin Sesiniz Sizin Siteniz
eFeMPROJE

Site Haritası