eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.04276.0670
Euro6.55046.5767
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret520124
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı 2018 Yılı Destekleri

Program Adı

Mesleki Eğitimi Geliştirme Mali Destek Programı

PROGRAM REFERANS NO

TR22/18/MEGDP

PROGRAMIN AMACI

Genel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney  Marmara  Bölgesinin  yenilikçi  model  ve yöntemler  kullanımıyla  mesleki  eğitim  kalitesinin artırılması,  iş  dünyası  ile  meslek  eğitimi  veren kurumlar  arasında  işbirliğinin artırılması ve  bölgenin öncelikli  sektörlerinin  ihtiyaç  duyduğu  nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Öncelik 1: Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması

Öncelik 2: İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması

Öncelik 3: Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ

15.000.000 TL

PROJE BAŞINA DESTEK MİKTARLARI

Asgari Destek Tutarı: 100.000 TL

Azami Destek Tutarı: 1.000.000 TL

Asgari Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en az % 25’i

Azami Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin en fazla % 90’ı

PROJE SÜRESİ

Azami 15 ay

 

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 30 Mart 2018 Saat:23:59

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi: 6 Nisan 2018 Saat: 17:00

Programın Amaçları, Öncelikleri ve Bütçesi:

Genel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinde bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücü niteliğinin artırılması

Özel Amaç:

Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması

Bu doğrultuda programın öncelik(ler)i aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Program Öncelik(leri):

1. Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması

2. İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması

3. Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması

Program Bütçesi

2017 Yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı için tahsis edilen kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir.

Ajans, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Mali Destek Programı için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını, programlar arası ve/veya program içi bileşenler arası kaynak aktarma hakkını saklı tutar.

Destek Limitleri

Bu program çerçevesinde verilecek destekler, asgari (100.000 TL) ve azami (1.000.000 TL) tutarlar arasında olacaktır:

Ajans tarafından sağlanacak destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %90’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eş Finansman

Bütçenin kalan tutarının, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanması gerekmektedir. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü altında olup yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni (nakdi olmayan) katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finansman tutarını, banka ya da finans kuruluşlarından kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipman rehin olarak gösterilemez. Projede alınan ekipmanın eşfinansmanı leasing ile sağlanamaz.

Kimler Başvurabilir?

Bu program için uygun başvuru sahipleri aşağıda sıralanmıştır:

 MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar (Çok Programlı Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri vb.)

 MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Mesleki Eğitim Merkezleri

 MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı mesleki eğitim veren okul ve kurumlar (Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri)

 İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri,

 Üniversite Rektörlükleri, Meslek Yüksekokulları ve Yüksekokullar

 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, Birlikler)

 Organize Sanayi Bölgeleri

 Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri

 Türkiye İş Kurumu

Başvuruda bulunmak veya destek almak için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan yararlanıcıların projeleri değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında elenebilir. Destek sözleşmesi imzalanamaz, imzalanmış olsa dahi sözleşme feshedilebilir.

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 Tüzel kişiliği haiz, kâr amacı gütmeyen kurum veya kuruluş olması,

 Kamu kurum ve kuruluşları için bu şart aranmaz, ancak kurumların birimleri uygun başvuru sahibi olarak değerlendirilmez. Bir kuruma bağlı birimin müstakil olarak uygun Başvuru sahibi olabilmesi için 5018 sayılı Kanunun 3. maddesinde tanımlanan “Harcama Birimi” olması gerekir.

 Proje faaliyetinin proje teklifini sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

 TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

 Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

 Başvuru sahibi kurum/kuruluşun 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması.

 Ticaret ve Sanayi Odaları, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 19’uncu maddesinin “d” ve “e” bendinde belirtilen bütçe paylarını Ajansa aktarmadıkça ve bunlarla ilişkili diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Başvuru sahibi veya ortak olarak Ajans ile sözleşme imzalayamazlar. Buna göre Ajansa katkı payı borcu olan uygun başvuru sahipleri ve ortakları başvuru yapabilecek ancak katkı paylarını ödemedikçe Ajans ile destek sözleşmesi imzalayamayacaktır.

Proje Uygulama Süresi Nedir?

Azami proje süresi 15 aydır.

Proje süresi, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar. Proje hazırlık döneminde bu konu dikkate alınarak faaliyet planı hazırlanmalıdır.

Projeler Nerede Uygulanabilir?

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR22 Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, Bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri Bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

 Hangi Konularda Proje Sunulabilir?

Programın genel ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve programa ait önceliklerin kapsamına giren projeler uygun kabul edilmektedir.

Bu bölümde sayılan proje ve faaliyet konuları, başvuru sahiplerine örnek olmaları amacıyla sunulmuştur. Aşağıdaki örnekler, proje ve faaliyetler için sınırlayıcı bir liste olmadığı gibi belirtilen konularda sunulacak projelerin mutlak suretle destekleneceği anlamına da gelmemektedir.

Öncelik 1 (Mesleki eğitimde kalitenin yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla artırılması)’e yönelik:

 Meslek liselerinde yeni atölyelerin kurulması veya mevcut atölyelerin yenilikçi teknolojilerle modernize edilmesine yönelik projeler

 Mesleki eğitimde niteliğin artırılması ve yeni yöntemlerin etkin kullanımı amacıyla eğiticilerin eğitilmesini içeren projeler

 Mesleki ve teknik eğitimde başta bilişim vb. sektörlere işgücü yetiştirmeyi hedefleyen birimlerin kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler

 Yenilenebilir enerji, tarıma yönelik sanayi gibi bölgedeki öncelikli sektörlerine uygun atölye modelleri geliştirilerek bireylerin niteliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik projeler

 Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan mesleki yeterlilik belgesi vermek üzere belgelendirme kuruluşu yetkisi almak amaçlı atölye, laboratuvar, sınıf kurulmasına yönelik projeler

Öncelik 2 (İş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılması)’e yönelik:

 Meslek eğitimi veren kurumlarda eğitim alan gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve yönlendirme faaliyetlerini içeren projeler

 Sanayinin kümelendiği alanlarda mesleğe yönelik ortak eğitim birimleri kurulmasına yönelik projeler

 İş dünyası ile meslek okulları arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik projeler

 Ar-Ge odaklı kurum/merkez/birimlerde çalışmak üzere nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik projeler

Öncelik 3 (Mesleki eğitime erişimde güçlük çeken kesimlerin mesleki eğitime erişiminin sağlanması)’e yönelik:

 Tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılması amacıyla meslek edindirilmesine yönelik projeler

 Özel Eğitim kapsamında mesleki eğitim alan öğrencilerin istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik projeler

  
856 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası