eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.27809.3151
Euro10.816110.8594
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam67
Toplam Ziyaret584951
ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI 2018 YILI HİBE DESTEKLERİ

-KIRILGAN GRUPLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI

Programın Amacı ve Öncelikleri

Programın genel amacı, bölgedeki kırılgan kesimlerin sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilerek refah düzeylerinin artırılması, sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesi ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasıyla bölgesel kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunulmasıdır.

Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planında Büyümenin nimetlerinin toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde yansıtılması çerçevesinde toplumun en kırılgan kesimlerinin güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimleri arasında dayanışma bağlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir denilmektedir. Kamu tarafından sunulan hizmetlere erişim güçlendirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, yoksulluğun azaltılması sağlanırken, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin mümkün olacağı vurgulanmıştır.

TÜİK tarafından yayımlanan 2016 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması bölgesel sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının %15,9 ile en yüksek olduğu düzey 2 bölgesi Çukurova Bölgesidir. Buna ek olarak, TR62 Bölgesi’nde gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden biri olan Gini katsayısı 0,414 olup, bölge en yüksek gelir eşitsizliğine sahip bölge olarak görülmektedir. Bu çarpıcı tespitler bölgede sosyal altyapı alanındaki ihtiyaçlar için önemli gerekçeyi oluşturmaktadır.

Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmıştır. Çukurova Bölge Planında yer alan temel öncelikler çerçevesinde, toplumsal hayata tam ve eşit olarak katılımında engeller bulunan ve bu sebeple kendi kendine yeterli olamayan sosyal gruplar özel ilgi grupları olarak seçilmiş, bu grupların ihtiyaçlarının toplumun genel ihtiyaçlarına göre farklılaşması nedeniyle bu ihtiyaçlara özel politikalar gerekmekte olduğu tespit edilmiştir.

•             Özel ilgi gruplarının toplumdaki konumlarının güçlendirilmesi, Bölge içerisinde yoksulluk ve yoksunluğun azaltılması gibi kırılgan gruplara yönelik sosyal içerme politikalarının etkinleştirilmesi/ yaygınlaştırılması,

•             Girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştirilmesi, bu grupların entegrasyonlarının ve ekonomik hayata katılımlarının sağlanması gibi kırılgan gruplara yönelik insana yakışır iş imkânlarının sağlanması/artırılması,doğrultusunda kırılgan grupların güçlendirilmesine yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanarak Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı oluşturulmuştur.

Kırılgan Gruplar bu Program kapsamında Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, İşsizler, Mevsimlik Tarım İşçileri ve benzeri gruplar olarak tanımlanmaktadır.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1: Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Politikalarının Etkinleştirilmesi/ Yaygınlaştırılması (Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.)

Öncelik 2: Kırılgan Gruplara Yönelik İnsana Yakışır İş İmkânlarının Sağlanması/Artırılması

. Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

•             Mahallî İdareler

•             Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

•             Üniversiteler

•             Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

•             Organize Sanayi Bölgeleri

•             Küçük Sanayi Siteleri

•             Kamu Kurum Ve Kuruluşları

•             Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

•             Sivil Toplum Kuruluşları

•             Serbest Bölge Müdürlükleri

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

•             Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

•             Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

•             Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Kırılgan Grupların Güçlendirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 1: Kırılgan Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Politikalarının Etkinleştirilmesi/ Yaygınlaştırılması (Kadın, Çocuk, Yaşlı, Engelli, Mevsimlik Tarım İşçileri, İşsizler vb.)

•             Dezavantajlı çocuk, genç ve yetişkinlerin bireysel gelişimlerini destekleyecek ve sosyal aktivitelere katılımlarını artıracak merkezlerin kurulması(örneğin; Çocuk Maker Atölyesi, Çocuk Girişimciliği Merkezleri, Çocuk Kütüphaneleri ve Çocuk Etüt Merkezleri-özellikle çalışan ebeveynlerin çocuklarına yönelik okul dışı zamanlarda vakit geçirebilecekleri etüt kulüpleri)

•             Kadınlara yönelik psikolojik, sosyal ve hukuki destek gibi hizmetleri bütüncül bir şekilde verecek çok amaçlı toplum merkezlerinin oluşturulması, mevcutta var olanların altyapılarının ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi

•             Özel eğitim gereksinimi olan çocukların (üstün zekâlı, zekâ geriliği olan, özel yetenekleri olan vb.) eğitim ve rehberlik- psikolojik destek ihtiyaçlarını karşılayacak, toplumsal hayata katılımlarını güçlendirecek mekânların oluşturulması

•             Geçici ve gezici tarım işçisi çocuklar, göçle gelen çocuklar, sokakta çalışan çocuklar, suça karışmış/suç mağ-duru çocuklar gibi risk grubundaki çocukların eğitim, sağlık, psiko - sosyal ve hukuki hizmetlere erişimlerinin artırılması

•             Yaşlıların sosyal yaşama aktif katılımını sağlayacak sosyal ve kültürel merkezlerin oluşturulması

•             Kentlerdeki fiziki ve sosyal altyapıların “engelsiz kent” anlayışıyla iyileştirilmesi, (rampa, sesli ve görsel uyarı, engelli asansörü, özel koltuk, akülü şarj merkezleri gibi düzenlemeler)

•             Tüm engelli gruplarının sosyal, kültürel, sportif gereksinimlerini karşılayacak yapıların yaygınlaştırılması

Öncelik 2: Kırılgan Gruplara Yönelik İnsana Yakışır İş İmkânlarının Sağlanması/Artırılması

•             Kadın ve genç girişimciliğinin ve istihdamının artırılmasına yönelik yenilikçi iş modelleri geliştiren atölyelerin ve kuluçka merkezlerinin oluşturulması; mevcut tesislerin fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve/veya kapasitelerinin artırılması,

•             Yöreye özgü ürünlerin ekonomiye kazandırılarak özellikle kırsalda kadın istihdamını artırmaya yönelik üretim,tanıtım, pazarlama süreçlerinin hayata geçirilmesi,

•             Kadın, genç ve çocukları tasarım, sanat ve yaratıcı endüstrilere yönlendirici yenilikçi merkezlerin kurulması,

•             Yeni mezunlar, işsizler, düşük vasıflı işçiler gibi grupların aktif işgücü talebine uyumunu ve istihdam edilebilirliğini sağlayacak kariyer ve mesleki danışma merkezi, eğitim, kurs, atölye gibi altyapıların kurulması,

•             Engellilerin istihdam imkânlarının ve kariyer gelişiminin desteklenmesine yönelik rehberlik hizmetleri ve hizmet merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesi, hizmet modellerinin oluşturulması ve bilgi-iletişim teknolojilerinden faydalanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

•             Madde bağımlıları, risk altındaki gençler, suça karışmış kişiler ve eski hükümlüler gibi toplumsal grupların ekonomik hayata entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik mekanizma ve tesislerin oluşturulması.

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

•             Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

•             Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

•             Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün ve 2007/26 sayılı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne uymayan içeceklerin üretimi,

•             Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

•             Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

•             Gayrimenkul yatırımları,

•             Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

•             Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

•             Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

•             Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

•             Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

•             Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

•             Yalnızca tefrişat alımı içeren projeler

•             Rehberlik ve psikolojik danışmanlık merkezleri gibi mekânların kurulması; mevcutta var olanların kapasitelerinin,donatılarının ve hizmet kalitelerinin artırılması

•             Yaşlı Bakım Evi, Huzurevi yapımı ile ilgili projeler

- REKABET GÜCÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Öncelikleri

Türkiye 2000’li yıllarla birlikte uyguladığı başarılı reformlar sayesinde sıra dışı bir ekonomik performans göstererek birçok makroekonomik göstergede ciddi iyileşmeler sergilemiş ve önemli bir kalkınma serüveni yaşamıştır. Bununla birlikte, gerek dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmek ve 500 milyar dolar ihracat yapmak gibi dev 2023 hedeflerine erişmek gerekse orta gelir tuzağı riskinden korunmak için, Türkiye’nin bundan sonraki dönemde yeni hamlelere ihtiyacı vardır. Bu yeni hamlelerin ise, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla tasarlanması ve dolayısıyla verimlilik artışı temelinde geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda, verimliliğin motor gücü olan Ar-Ge konusunda atağa geçmek, Türkiye için önümüzdeki dönemin en stratejik hareket noktalarından biri olacaktır. Nitekim Ar-Ge, inovasyon ve büyüme arasındaki güçlü nedensellik ilişkisi, ekonomi teorisinde vurgulandığı gibi, bugün yüksek gelirli ekonomi statüsü edinmiş ülkeler bazında da açıkça gözlenmektedir.

Bu nedenle, küresel rekabetin arttığı mevcut ortamda, rekabet gücü kazanmak için Ar-Ge ve ileri teknolojiye dayalı üretime geçilmesi sürdürülebilir büyüme için zorunlu hale gelmiştir. Bu noktada, içsel büyüme modellerinin de altını çizdiği üzere, temeli araştırma ve geliştirmeye bağlı verimlilik artışlarının ve dolayısıyla ekonomik büyümenin gerçekleşmesi konusunda, kaynakları yönlendiren devlet politikaları kritik önem arz etmektedir.

Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile 2014-2023 Çukurova

Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile Adana ve Mersin RİS (Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi) projesi oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nda üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınarak giderek artan küresel rekabet ortamında değişmekte olan rekabet anlayışına uyum sağ- layabilmek adına üretimde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapının önemi vurgulanmıştır. Bu sebeple, bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi sebebiyle Ar-Ge faaliyetleri için mali ve beşeri kaynakların artırılması önemli bir role sahip olmuştur.

Çukurova Bölge Planı bölgenin uluslararası üretim ve çekim merkezi olma hedefi doğrultusunda imalat sanayinde rekabet gücünün artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Plan döneminde bölgede “düşük teknolojili sektörlerde katma değeri yüksek ürünlere geçişin sağlanması” ve “orta ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracat içindeki payının artırılması” hedeflenmektedir. Plan ayrıca bölgenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi için “teknolojik gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi” hedeflemektedir. Çukurova Bölge Planı’nda bölge ekonomisinin güç kazanması için bölgesel yenilik kapasitesinin artırılması, teknolojik gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yanında girişimcilik ortamının geliştirilerek yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi gerektiğine de yer verilmiştir.

Bu çerçevede Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı’nın ana amacı, Çukurova bölgesinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin yüksek katma değerli ve yenilikçi üretim yapısının geliştirilerek bölgenin toplam rekabet gücünün artırılmasıdır. Programın geliştirilmesi sürecinde Adana ve Mersin RİS-Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi çalışması sektörel analiz sonuçları önemli katkı sağlamıştır. Bölgesel Araştırma ve Yenilik Stratejisi çalışması kapsamında 3 yıldız ve Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) Analizi gibi analizler kullanılmıştır. SGK 2015 yılı istihdam verileri ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2015 yılı net satış verileri ile yapılan 3 yıldız analizi ve TÜİK ihracat verileri ile yapılan Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (RCA) Analizi sonuçlarının birlikte değerlendirilmesi sonunda bölgenin ekonomik hayatında belirleyici olan genel sektörel yapı ortaya konulmuştur.

Bu çerçevede sektörler, bölgede rekabetçi olan ve öne çıkan veya potansiyel arz eden olmak üzere iki ana grupta ele alınmıştır. Bir yandan, Ar-Ge ve inovasyon açısından önde olan, ihracat kapasitesi yüksek sektörlerin oluşturduğu “rekabetçi sektörler” desteklenirken, diğer yandan bölgenin uzmanlaşma gösterdiği, gelişime açık, ancak üretim, istihdam ve ihracat gibi verilerle değerlendirildiğinde ilk gruptaki kadar rekabetçi görünmeyen “bölgede öne çıkan” sektörlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın genel amacı, KOBİ’lerin teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma ve teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve küresel değer zincirlerinin parçası haline gelebilmeleri hedeflenmektedir.

Öncelik 1: Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması.

Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 500.000 TL

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %10’undan az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Başvuru Sahibinin:

• 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelik’le düzenlenen KOBİ1 (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme) tanımına uygun olması

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna ya da yukarıda belirtilen KOBİ tanımı kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve esnaf veya ticaret sicilinde tescil edilmiş olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartların tümünü taşımayan kişiler başvuru sahibi olamazlar.

Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 12 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans,fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 1: Bölgede rekabetçi olan Gıda, Tekstil, Kimya, Plastik, Diğer Metalik Olmayan Mineral Ürünler ve Lojistik sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, verimliliğin yükseltilmesi ve uluslararası iş ağının genişletilmesi

Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Maliyet düşürücü veya standart yükseltici yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,

• Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,

• Uluslararası iş ağının genişletilmesine yönelik projeler.

Öncelik 2: Bölgede öne çıkan İçecek, Konfeksiyon, Ayakkabıcılık, Ağaç Ürünleri, Mobilya, Kağıt, Makine ve Metal İşleri sektörlerinde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitlendirmesi, uluslararasılaşma ile ihracatın artırılması

• Yeni ürün geliştirilmesi ve ürün kalite veya standardının yükseltilmesine yönelik projeler,

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Maliyet düşürücü, standart yükseltici veya verimlilik artırıcı yeni yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Kaynak ve enerji verimliliğini artırmaya yönelik yenilikçi projeler,

• Etkin atık yönetimi ve atıklardan yeni ürün elde etmeye yönelik projeler,

• Ürün çeşitlendirmesine yönelik projeler,

• Ürün tasarımına yönelik projeler,

• Üretim otomasyonuna dönük projeler,

Kurumsallaşma çerçevesinde bilişim ve insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler,

• İhracatın başlatılması ve artırılmasına yönelik projeler,

• Marka oluşturmaya yönelik projeler,

• Pazarlama ve dağıtım yöntem ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler.

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

- TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI

Programın Amacı ve Öncelikleri

Programın genel amacı, Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı, Onuncu Kalkınma Planı, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi,

Türkiye Turizm Stratejisi ve Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile uyumlu olarak oluşturulmuştur. 10. Kalkınma Planı’nda turizmde nitelikli işgücü, tesis ve hizmet kalitesiyle uluslararası bir marka haline gelinmesi; daha üst gelir grubuna hitap edecek şekilde turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi; turizm değer zincirinin her bileşeninde kalitenin artırılması ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde bölgesel kalkınmada öncü bir sektör haline gelinmesi temel amacı belirlenmiştir. Bu amaca paralel olarak, Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programının amacı “Çukurova Bölgesi’nin yüksek turizm potansiyelini harekete geçirerek sektörden elde edilen katma değerin yükseltilmesi ve turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgede yenilikçi ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir.

Ülke ekonomilerinde önemli bir yeri olan turizm sektörünün boyutları giderek genişlemektedir. Turizm sektöründe yapılan her türlü harcama, ekonomide bir hareketlilik, canlılık oluşturmakta ve ülke ekonomilerini parasal anlamda olumdu yönde etkilemektedir. Turizmin ülke ekonomilerine sağladığı etkilerin düzeyi, aynı zamanda turizm sektörünün gelişme düzeyini de yansıtabilmektedir. Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi Türkiye’de turizm sektörünün gelişmesinin yeni iş ve istihdam olanaklarının artmasına ve böylece gelirin ve refahın artmasına imkân sağladığını vurgulamaktadır. 2001 yılında Türkiye’ye gelen turist sayısı 11 milyon civarında iken 2012 yılına gelindiğinde yaklaşık 32 milyona ulaşmış olup, elde edilen gelirde aynı dönemde 10 milyar ABD dolarından, 2012 yılında yaklaşık 30 milyar ABD dolarına yükselmiştir denilmiştir. 10. Kalkınma Planı’nda bahsedildiği üzere dünyadaki eğilimler, bireylerin eğitim ve refah düzeyindeki yükselmenin artarak devam edeceğini ve turizmde deneyimli gezgin grubunun büyüyeceğini göstermektedir. Turist tercihleri kutuplaşacak, yenilik ve çeşitlilik talebi artmaya devam edecek, konfor ve macera motifleri ağırlıklı hale gelecektir. Bu kapsamda, turizmin çeşitlendirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi önem taşımaktadır.

Çukurova Bölgesini oluşturan Adana ve Mersin güçlü turizm potansiyeline sahip illerimizdir. Mersin, tarihsel ve kültürel kaynaklarının çeşitliliği, coğrafi özellikleri ve deniz-kum-güneş kaynaklı kitle turizmine yönelik altyapısıyla geniş ve canlı bir turizm potansiyeline ve çeşitliliğine sahiptir. Mersin, farklı turizm türlerinde değerlendirilebilecek doğal, tarihi ve kültürel kaynaklarıyla, özellikle kongre, fuar, sağlık, deniz, kent, kültür turizmi ve eko turizm alanında büyük avantajlar taşımaktadır. Adana, binlerce yıllık tarihi geçmişi, bu geçmişten günümüze kalan sayısız tarihi eserleri; kaleleri, antik kentleri, konakları, mutfağı, doğal güzellikleri, el sanatları; coğrafi ve iklim özellikleri nedeniyle Adana, mevcut turizm potansiyeli ve çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Adana ilinde 1 Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi (KTKGB) (Karataş-Yumurtalık) ve 1 Turizm Merkezi (Yumurtalık) bulunmaktadır. Mersin ilinde ise 2 KTKGB (Tarsus, Tarsus GülekKarboğazı) ve 6 Turizm Merkezi (Silifke Narlıkuyu-Akyar, Taşucu-Boğsak, Kargıcak, Ovacık, Gülnar-Ortaburun, AnamurMelleç) bulunmaktadır. Doğal, tarihi ve kültürel açıdan çok zengin olan Çukurova Bölgesinde bu değerlerin turizme kazandırılması ile bölge ekonomisi içinde turizmin payı artacak ve yeni istihdam olanakları yaratılmış olacaktır.

Ancak bölgemizdeki güçlü turizm potansiyelini harekete geçirebilmek, önemli bir destinasyon ve marka haline gelmesini sağlamak, turistik değerlerin turizm ürünü haline dönüştürülmesini sağlamak, illerimize gelen turist sayısını ve turizm gelirlerini arttırmak için bölgedeki gerekli turizm altyapı ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda Çukurova Bölgesinin turizm potansiyelini harekete geçirecek altyapı eksikliklerini gidermeye yönelik olarak Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı oluşturulmuştur.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır

Öncelik 1: Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel destinasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi

Öncelik 2: Çukurova Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet altyapısının geliştirilmesi

Bu program kapsamında salt fiziksel altyapıdan oluşmayan insan kaynakları ve kurumsal altyapının geliştirilmesini hedefleyen bütüncül altyapı projeleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• Mahallî İdareler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Serbest Bölge Müdürlükleri

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Sivil Toplum Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Öncelik 1: Çukurova Bölgesi’nde tarihi, doğal ve kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımını artırarak yerel destinasyonların oluşturulması ve geliştirilmesi 

• Bölgenin tarihi ve kültürel değerlerinin bakım-onarım, yenileme, iyileştirme, restorasyon ve yeniden kullanım gibi yöntemlerle korunarak turizme kazandırılması ile yeni turizm alanlarının oluşturulmasına yönelik altyapı projeleri,

• Arkeoparkların oluşturulması ve alternatif ziyaret alanı olarak turizme kazandırılması projeleri,

 • Bölgede yoğun olarak turist çeken merkezlerin yakın coğrafyasındaki turizm değerlerinin tamamlayıcı/bütünleyici şekilde turizme kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri,

• Turizm değerlerinin görünürlüğünü ve cazibesini artırmaya yönelik bilgilendirme ve yönlendirme levhaları, gü- venlik sistemleri ve ışıklandırma gibi temel altyapıların geliştirilmesi projeleri,

• Yöreye özgü kültürel değerlerin turizme kazandırılmasına yönelik müze, el sanatları sergi ve satışı merkezi, hediyelik eşya ve alışveriş mekânları gibi altyapı projeleri,

• Turistik kullanıma yönelik sokak ve cadde düzenlemeleri gibi altyapı projeleri,

• Kent merkezlerinin cazibesini artıracak ve kent turizminin gelişmesine katkı sağlayacak tarihi yapıların turizme kazandırılması yoluyla eski kent merkezlerinin canlandırılmasına yönelik altyapı projeleri,

• Aşırı doğal kaynakların kullanıldığı turistik bölgelerin sorunlarını azaltmaya yönelik projeler.

Öncelik 2: Çukurova Bölgesi’nde turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm çeşitlerinde tesis ve hizmet altyapısının geliştirilmesi

• Kıyı turizminin yoğun olduğu bölgelerde turizm altyapısının, sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik altyapı projeleri,

• Turizm sektöründe teknoloji kullanımının artırılması ve bilgi iletişim altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler, (portal, elektronik rehber, haritalandırma ve turist bilgilendirici sistemlerinin kurulması)

• Gastronomi, inanç ve kongre turizmi gibi bölgede potansiyel taşıyan turizm türlerini geliştirmeye yönelik altyapı projeleri,

• Bölgede potansiyel taşıyan sağlık turizmi ve etkinlik turizmi gibi alternatif turizm türleri için gerekli bilişim ve teknoloji altyapısının kurulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

• Yamaç paraşütü, su sporları, dağcılık, kamp alanı gibi doğa ve spor turizmi için uygun alanların altyapı düzenlemelerine ilişkin projeler,

• Ekolojik turizm alanlarının oluşturulması ve tarım turizminin geliştirilmesi için gerekli altyapı düzenlemelerinin yapılmasına yönelik projeler,

• Şelale, göl, akarsu, kanyon, dağ, mağara gibi doğal alanların doğa turizmine kazandırılmasına yönelik gerekli altyapı çalışmalarını içeren projeler.

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün ve 2007/26 sayılı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne uymayan içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
Bu öncelik kapsamında nispeten daha az turistik olan bölgelerin turizme kazandırılmasına yönelik yenilikçi turizm projeleri öncelikli olarak desteklenecektir.

Küçük Ölçekli Altyapı Programı

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

2018 yılı Turizmin Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansına en fazla iki projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı değerlendirme sonucuna göre bunlardan en fazla bir tanesine mali destek sağlayabilir.

19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, Ajans desteklerinden yararlanamaz.

Ajansların desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Ekonomi Bakanlığına müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Sözleşme aşamasında, Başvuru Sahiplerinin söz konusu durumda olmadıklarına ilişkin beyanı imzalayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

- ÜRETİME YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROGRAMI

.Programın Amacı ve Öncelikleri

Program ile Çukurova Bölgesi’nde sanayi ve hizmetler sektörlerinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve rekabet gücünün yükseltilmesi için bölgenin ar-ge, inovasyon ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması ve eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik altyapıların geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı’nın çıkış noktasını Onuncu Kalkınma Planı ile Çukurova Bölge Planı’nın hedef ve öncelikleri ile Adana ve Mersin RİS (Akıllı Uzmanlaşmaya Yönelik Araştırma ve Yenilik Stratejisi) projesi oluşturmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı’nda üretimde yapısal dönüşüme ve refah artışına yönelik hedef ve politikalar ele alınarak giderek artan küresel rekabet ortamında değişmekte olan rekabet anlayışına uyum sağlayabilmek adına üretimde yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapının önemi vurgulanmıştır. Bu sebeple, bilim ve teknolojinin ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürülmesi sebebiyle Ar-Ge faaliyetleri için mali ve beşeri kaynakların artırılması önemli bir role sahip olmuştur.

Ulusal Kalkınma Planı’nda belirtildiği üzere üretim süreçlerinin, uzmanlık alanları oluşturarak değer zinciri şeklinde farklı bölge ve ülkelerde konumlandırılması söz konusudur. Maliyetleri azalan ve kalitesi artan ulaştırma, lojistik hizmetleri ile bilgi ve iletişim teknolojileri, üretim ve ticaretin yeniden organizasyonunu konusunda büyük öneme sahiptir. Onuncu Kalkınma Planı’nda da belirtildiği üzere kamunun temel rolü, yatırım ortamını ve yaşam kalitesini iyileştirecek nitelikli altyapıyı oluşturmaktır. Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı bu ihtiyaca yönelik olarak tasarlanmış olup özellikle rekabetçi üstünlüğe sahip sektörlerde rekabet gücünün artırılmasına yönelik altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanmıştır.

Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programının birinci önceliği, Çukurova Bölge Planı’nın ilk stratejik amacı altında belirlenen “bölgenin Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirmek ve girişimcilik ortamını iyileştirmek” önceliğinin uygulanmasına hizmet edecektir. Programın ikinci önceliği ise Bölge Planı’nın beşinci stratejik amacı altında belirlenen “çevre dostu teknoloji ve yenilikçi uygulamalar yoluyla yeşil üretimi geliştirmek” ve “çevresel altyapıyı geliştirmek” öncelikleri ile uyumludur.

Çukurova Bölge Planı’nda bölge ekonomisinin güç kazanması için bölgesel yenilik kapasitesinin artırılması, teknolojik gelişme ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve girişimcilik ortamının geliştirilerek yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi gerektiğine yer verilmiştir.

Ayrıca Plan’da belirtildiği üzere temiz üretim, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz gibi modellerin yaygınlaştırılması gün geçtikçe önem arz etmektedir. Enerji ihtiyacının giderek arttığı günümüzde temiz enerji kullanımı ve enerji verimliliği üretimde önemli diğer bir bileşendir. Çevre teknolojilerinin kullanıldığı, Ar-Ge ve yenilikle desteklenmiş bir üretim yapısına geçilmesi bölgede rekabet gücünü artırmak için kilit role sahiptir.

İklim değişikliği ve küresel gelişmeler ışığında etkin enerji, su ve hammadde kullanımı, temiz üretimin iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasının yanı sıra endüstriyel atıkların önlenmesi, yeniden kullanım ve geri dönüşüm, kimyasalların ve tehlikeli atıkların akılcı yönetimi de önem kazanmaktadır. Endüstriyel atıkların kaynağında azaltılmasına yönelik olarak yönetsel önlemler alınması, daha iyi süreç kontrolü, malzeme değişimi, ekipman modifikasyonu gibi uygulamaların hayata geçirilmesi ile temiz üretime geçilmesi hedeflenmektedir.

Desteklenecek projeler için öncelik alanları şunlardır:

Öncelik 1: Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin Artırılması

Öncelik 2: Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulması

Çukurova Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. Çukurova Kalkınma Ajansı, bu programa ayırdığı kaynağın bir kısmını ya da tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 750.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje başvuruları reddedilecektir.

Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Sahiplerinin uygunluğu: Kimler başvurabilir?

Bu program kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• Mahallî İdareler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Üniversiteler

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

• Organize Sanayi Bölgeleri

• Küçük Sanayi Siteleri

• Serbest Bölge Müdürlükleri

• Kamu Kurum Ve Kuruluşları

• Kar Amacı Gütmeyen Birlikler

Ayrıca Başvuru Sahibinin:

• Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

• Ajansa proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması, koşullarının tamamını sağlaması gerekmektedir.

 Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması zorunludur. Bu durum sunulacak destekleyici belgeler ile ispatlanmalıdır.

Uygun Projeler: Destek başvurusu yapılabilecek projeler

Süre

Azami proje süresi, 24 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62(Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, ilgili faaliyetler bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda projenin temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Proje Konuları

Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan mali destek programının amaç ve önceliklerine uygun olmak zorundadır.

Proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formu’nun Gerekçelendirme bölümünde açıkça izah edilmelidir.

2018 yılı Üretime Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Programı kapsamında desteklenecek öncelik alanları ve örnek proje konuları aşağıda yer almaktadır:

Örnek Proje Konuları

Öncelik 1: Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması

• Fiziksel ya da elektronik olarak ortak satış ve dağıtım platformlarının oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik projeler,

• Kümelerin rekabet gücünü artıracak altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Sanayide ortak kullanıma hizmet edecek test, laboratuvar, atölye ve tasarım merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler,

• OSB’lerde ve KSS’lerde bilgi ve iletişim teknolojileri altyapılarının ve kullanımının geliştirilmesine yönelik projeler (bilişim altyapısı, tasarım, yazılım yönetimi sistemleri),

• Ortak kullanıma yönelik sektörel Ar-Ge, inovasyon ve mükemmeliyet merkezlerinin kurulmasına/geliştirilmesine yönelik projeler,

• Endüstri 4.0, Anahtar Etkinleştirici Teknolojiler (KETs) ve dijital dönüşüm kapsamında geliştirilecek projeler,

• Kuluçka merkezleri, iş geliştirme merkezleri, hızlandırıcılar, fablab/makerspace gibi merkezlerin kurulması, mevcutların işlevlerinin çeşitlendirilmesine yönelik projeler,

• Kamu, sanayi, üniversite işbirliğine dayalı yapıların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Bölgedeki ticaret ve lojistik altyapısının geliştirilmesine ve teknoloji kullanımının artırılmasına yönelik altyapı projeleri.

Öncelik 2: Bölgede üretim verimliliğinin artırılması ve temiz üretim olanaklarının oluşturulması

• Hammadde, su, enerji, kimyasal gibi kaynak tüketiminin azaltılması ve sürdürülebilir kaynak kullanımına yönelik altyapı projeleri,

• Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları kapsamında çevresel ve ekonomik kazanımların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Endüstriyel katı atıkların toplanmasına, bertarafına veya geri dönüşümüne yönelik altyapı ihtiyaçlarını karşılanması,

• Endüstriyel atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimine yönelik projeler,

• Üretim alanında yenilenebilir enerji kaynaklarının ve çevre teknolojilerinin kullanımının artırılmasına yönelik projeler.

Proje konuları bu örneklerle sınırlı olmayıp, belirtilen program öncelikleri ile uyumlu olmaları şartıyla ihtiyaç duyulan diğer proje konuları da uygun kabul edilecektir.

Kar amacı güdülen projeler uygun kabul edilmeyecektir. Bununla birlikte tüm projeler her koşulda mer’i mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

• Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,

• Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün ve 2007/26 sayılı Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliği’ne uymayan içeceklerin üretimi,

• Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,

• Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,

• Gayrimenkul yatırımları,

• Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,

• Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,

• Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),

• Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

• Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle cari faaliyet giderlerini kapsayan projeler,

• Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler.

 

 

  
1700 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası