eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.27809.3151
Euro10.816110.8594
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam67
Toplam Ziyaret584951
İZMİR KALKINMA AJANSI MALİ DESTEK PROGRAMLARI AÇILDI

İZMİR KALKINMA AJANSI’NDAN 25 MİLYON TL MALİ DESTEK

 

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle iki yeni mali destek programı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan iki yeni mali destek programı çerçevesinde, Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı’na 15 Milyon TL ve Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na 10 Milyon TL olmak üzere toplam 25 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

 -Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı

 -Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

2017 Yılı Mali Destek Programları için, proje başvurularının yapılmasında Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) kullanılacaktır. Her iki program için proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar KAYS sistemi üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanmalıdır. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.

KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI VE YAŞATILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI:

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programını başlattı. Taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına, mevcut kullanımının iyileştirilmesine, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projelerin destekleneceği program kapsamında toplam 15 Milyon TL’lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor.

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programının genel amacı, “taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, kent hayatı ve turizme kazandırılması ile kentsel yaşam kalitesi ve turizmde rekabetçiliğin artırılması”, özel amacı ise “Taşınmaz kültür varlıklarının korunması, mevcut kullanımının iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda uygulamalarının yapılması, bölgenin cazibe merkezi haline getirilerek kentsel yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması” olarak belirlendi.

Programın iki bileşeni olarak belirlenen Projelendirme Bileşeni ve Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni önceliklerine yönelik projeler desteklenecek.

TR31/17/KV01 Projelendirme Bileşeni:

Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri ile bu projelere bağlı mühendislik projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik uygulama projelerinin hazırlanması, koruma bölge kurulu onayı alınarak uygulamaya hazır hale getirilmesi.

TR31/17/KV02 Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni:

Öncelik 1: Tescilli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik, koruma bölge kurulu onaylı restorasyon projeleri doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Öncelik 2: Arkeolojik sit alanları, ören yerleri ve etkileşim sahalarının korunması ve işlevsel olarak geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri içeren koruma bölge kurulu onaylı projeler doğrultusunda gerekli uygulamaların gerçekleştirilmesi.

Mali destek programının genel ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve ilgili bileşen önceliklerinden en az birinin kapsamına girecek projeler uygun kabul edilmektedir.

Program kapsamında Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları, kooperatifler ve birlikler uygun başvuru sahipleri olabilecekler.

KV01 ve KV02 Bileşenleri için Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları:

-Belediyeler, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, Belediyelerin tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları,

-Kamu Kurumları (Valilik; Kaymakamlıklar; Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri; Müze Müdürlükleri; Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler)

-Üniversite Rektörlükleri

-Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkârlar odaları ve bunların birlikleri, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)

-İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları,

-Kooperatifler ve Birlikler

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS) üzerinden çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek. KAYS sistemi 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren başvurular için aktif hale gelecek.

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi:

22 Mart 2018 Saat: 17:00

İmzalı Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi:

29 Mart 2018 Saat: 17:00

 

SOSYAL UYUMUN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI:

İzmir Kalkınma Ajansı 29 Aralık 2017 tarihi itibariyle Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’nı başlattı. Tüm İzmir’i kapsayacak şekilde oluşturulan yeni mali destek programı çerçevesinde, 10 Milyon TL’lik kaynağın başarılı projeler yoluyla kullandırılması hedefleniyor.

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı “İzmir’de sosyal uyumun geliştirilmesi” amacıyla “Özel politika gerektiren grupların güçlendirilmesine yönelik olarak kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesi” olarak belirlendi.

Program amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak, önceliklerden en az birinin kapsamına giren projeler desteklenecek.

2017 Yılı Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik  Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Öncelikler:

Öncelik 1: Yaşlı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteliğinin ve altyapısının yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesi, bu hizmetlere erişilebilirliğin güçlendirilmesi

Öncelik 2: Madde bağımlılarının rehabilitasyonuna, topluma entegrasyonlarının sağlanmasına, risk gruplarının korunmasına ilişkin hizmet kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik 3: Engellilere yönelik eğitim altyapısının güçlendirilmesi, engelli bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması

Öncelik 4: Göçle gelenlerin sosyal uyumunun sağlanmasına yönelik altyapının ve hizmet sunma kapasitesinin güçlendirilmesi

Öncelik 5: Çocukların ve gençlerin; bilimsel-teknolojik araştırma, spor, sanat ve tasarıma yönelik becerilerinin geliştirilebileceği yapıların oluşturulması/güçlendirilmesi

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında sadece kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar uygun başvuru sahibi olacaktır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

-Valilik

-Kaymakamlıklar

-Kamu Kurumlarının Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri, Başkanlıkları ve Bunlara Bağlı Kuruluşlar ile Merkezler, Diğer Kamu Kurumlarının İlde Bulunan En Üst Birimleri

-Belediyeler veya tüzel kişiliğe haiz bağlı kuruluşları

-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı engellilere yönelik eğitim kurumları (MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri, Özel Eğitim Meslek Liseleri, İlkokullar, Ortaokullar, Özel Eğitim Uygulama Merkezleri vb.)

-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Bilim ve Sanat Merkezleri

-İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri)

-Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri)

-İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve bunların üst kuruluşları

-Kooperatifler ve Birlikler

Program için proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve 29 Mart 2018 saat 17:00’ye kadar KAYS sistemi üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanmalıdır. Saat 17:00 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.

  
935 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası