eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar9.27809.3151
Euro10.816110.8594
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam67
Toplam Ziyaret584951
Ahiler Kalkınma Ajansı 2017 Yılı Mali Destek Programları İlanı

Programın Adı

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Bölgesinin sanayi, turizm ve sosyal-kültürel hizmetler altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması

Program Öncelikleri

1. Sanayi ve turizm alanında rekabetçiliğin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çevreye duyarlı kentsel-kırsal altyapının iyileştirilmesi

2. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylerin günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi

3. Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan alanların turizme kazandırılması

Programın Toplam Bütçesi

10.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 75.000,00 TL

Azami: 700.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

               Asgari: % 25

       Azami: % 75

Proje Süresi

               Asgari: 12 Ay                                     Azami: 24 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • İl ve İlçe Müdürlükleri
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
 • Belediyeler
 • İl Özel İdareleri
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • OSB ve KSS Yönetimleri
 • Devlet Üniversiteleri

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi

16 Mart 2018 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

23 Mart 2018 Saat: 17:00

 

Programın Adı

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

Programın Amacı

TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Program Öncelikleri

1.Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması

2.Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi

3.000.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Tutarı

Asgari: 25.000,00 TL

Azami: 400.000,00 TL

Proje Başına Mali Destek Oranı

Asgari: % 25

Azami: % 90

Bütçe Kısıtları

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri proje bütçesinde öngörülen Ajans destek tutarının %30’unu geçemez.

Proje Süresi

Asgari: 9 Ay

Azami: 12 Ay

Uygun Başvuru Sahipleri

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Üniversiteler ve Mesleki Eğitim Kurumları
 • Belediyeler
 • Kaymakamlıklar
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Kooperatifler vb.)

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi

16 Mart 2018 Saat: 17:00

Taahhütnamenin Son Teslim Tarihi

23 Mart 2018 Saat: 17:00Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı:

Programın Amaç ve Öncelikleri

Programın Amacı: TR71 Bölgesinin sanayi, turizm ve sosyal-kültürel hizmetler altyapısının güçlendirilmesi yoluyla bölgenin rekabet gücünün artırılması

Bu Mali Destek Programının Öncelikleri Şunlardır:

1. Sanayi ve turizm alanında rekabetçiliğin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çevreye duyarlı kentsel-kırsal altyapının iyileştirilmesi

2. Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylerin günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi

3. Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan alanların turizme kazandırılması

Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TL’dir. Ahiler Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 75.000,00 TL

Azami tutar: 700.000,00 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 75’indan fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Öncelik 1: Sanayi ve turizm alanında rekabetçiliğin geliştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çevreye duyarlı kentsel-kırsal altyapının iyileştirilmesi

Örnek Konular:

 Yenilenebilir enerji üretimi, dağıtımı ve kullanımına yönelik projeler

 Enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik projeler

 Atık depolama ve geri dönüşüm tesislerinin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi, rehabilite edilmesine yönelik projeler

 Kaliteli ve temiz içme suyu sistemlerinin inşa edilmesi veya iyileştirilmesi ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler

 OSB’ler tarafından ortak kullanıma açık eğitim tesisleri, kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarları, atık geri dönüşüm ve atıktan enerji elde etme tesisleri, ihracat merkezleri kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

 Güneş enerjisi, biyogaz, jeotermal, rüzgâr, biyokütle (çöpgazı dâhil) vb. enerjilerin bölgede yenilikçi bir yaklaşımla benimsenmesine yardımcı olacak nitelikte projeler

 Turistik alanlarda küçük ölçekli kanalizasyon ve atıksu arıtma sistemlerinin inşa edilmesi ve/veya geliştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 2: Dezavantajlı gruplar başta olmak üzere bireylerin günlük yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik altyapının geliştirilmesi

Örnek Konular:

 Engelli vatandaşlar için spor, eğitim ve entegrasyon hizmetleri sunmaya ilişkin altyapıların oluşturulmasına yönelik projeler

 Sosyal mekânların, engelli bireylerin kullanımına yönelik geliştirilmesi, yenilikçi sistemlere entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik projeler

 Kamu kurumlarının engellilere hizmet vermesine imkân sağlayacak şekilde altyapı (rampa, sesli uyarı, özel koltuk, otopark vb.) ve eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik projeler

 Dezavantajlı grupların kent içinde, sosyal ve kültürel alanlara erişim olanaklarının geliştirilmesi, engelsiz yaşam çevreleri oluşturulmasına yönelik projeler

 Engelli bakımevleri vb. hizmet merkezlerinin oluşturulması ve/veya mevcut merkezlerin iyileştirilmesine yönelik projeler

 Sportif ve öğretici faaliyetlerinin yürütülebileceği özel alanların (koşu ve yürüyüş parkuru, bisiklet yolu, çocuk trafik parkuru gibi ) oluşturulmasına yönelik projeler

 Toplu taşıma araçlarında ve kamusal alanlarda engelli, çocuk ve yaşlılara göre yapılacak düzenlemelere yönelik projeler (Kaldırımların düzenlenmesi, üst geçitlerde asansör bulundurulması, engelliler için trafik ışıklarında sesli uyarı sistemi, toplu taşıma araçlarında iniş ve binişleri kolaylaştırıcı sistemler, durak noktaları sesli uyarı sistemleri vb.)

Öncelik 3: Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan alanların turizme kazandırılması

 Turizme kazandırılacak doğal alanların çevre düzenlemesi, aydınlatma gibi uygulamalarla geliştirilmesine yönelik projeler

 Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, konak vb. taşınmaz kültür varlıklarının restorasyonuna, rehabilite edilmesine, ışıklandırılmasına ve çevre düzenleme çalışmalarına yönelik projeler

 Tarihi, kültürel ve turizm değeri olan ören yeri, tarihi yapı ve kalıntılar gibi alanlarda ziyareti kolaylaştıracak altyapı eksikliklerinin giderilmesine yönelik projeler

 Tarihi alanlarda veya turistik amaçlara yönelik olarak kültür-sanat sokağı ve caddeleri, aktivite alanları oluşturulmasına yönelik projeler

 Turizm alanlarına erişimi ve bu alanlarla ilgili bilgilendirmeyi kolaylaştıracak teknolojik altyapının oluşturulmasına ve iyileştirilmesine yönelik projeler Turistik alanlardaki kentsel donatı elemanlarının (aydınlatma elemanları, sokak levhaları, işaret levhaları, oturma sıraları, ilan ve reklam panoları, büfeler, çöp kutuları, merdivenler, pergolalar, vb.) oluşturulması veya iyileştirilmesine yönelik projeler

 Turistik değere sahip tarihi sokakların özgün dokusunun korunması ve iyileştirilmesine yönelik sokak sağlıklaştırma faaliyetleri projeleri (ev cepheleri, bahçe duvarları, kapı- pencere doğramaları, cumbalar ve çatılarda restorasyon, yol onarım çalışmaları vb.)

 Eko turizm, sağlık, gastronomi, inanç ve kültür, termal, yayla, rafting, dağ yürüyüşü, dağcılık, kongre, fuar, yat, spor, av, kuş gözlem gibi alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesine ilişkin altyapı çalışmalarının yapılmasına yönelik projeler

 Arkeoparkların oluşturulması ve alternatif ziyaret alanı olarak turizme kazandırılmasına yönelik projeler...

SOSYAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

 Programın Amaç ve Öncelikleri

Programın Amacı: TR71 Bölgesinde sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için; eğitimde hizmet kalitesinin artırılması, dezavantajlı/kırılgan grupların sosyal sermayesinin artırılması ve toplumsal problemlerle mücadele yollarının geliştirilmesi

Bu Mali Destek Programının öncelikleri şunlardır:

1. Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması,

2. Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi,

Ahiler Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.000.000,00 TL’dir. Ahiler Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 25.000,00 TL

Azami tutar: 400.000,00 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 90’ından fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır.

Proje bütçesinin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

Öncelik 1: Eğitimde yenilikçi yöntem ve uygulamalarla hizmet kalitesinin arttırılması ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması,

Örnek Konular:

 Bireylerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri alanların tespiti ve çözüm modellerinin geliştirilmesine yönelik projeler,

 Kırsal kesimdeki kız çocuklarının eğitime erişimlerinin kolaylaştırılmasına yönelik projeler,

 Engellilerin eğitime erişimlerinin kolaylaştırılması ve eğitim imkanlarının artırılmasına yönelik projeler,

 Eğitimde çağdaş teknik, yöntem ve yaklaşımlar ile bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik projeler,

 Çocukların düşünme, algılama ve problem çözme yeteneğini geliştirmeye yönelik projeler,

 Çocukları bilim ve teknolojinin kullanımına ve üretimine yönlendiren projeler, Okuma kültürünü yaygınlaştırıcı projeler.

Öncelik 2: Dezavantajlı/kırılgan grupların sosyo-ekonomik hayata entegrasyonunun sağlanması ve bu gruplara yönelik sosyal girişimciliğin geliştirilmesi,

Örnek Konular:

 Engelliler, yaşlılar, çocuklar, yoksullar gibi hareketliliği kısıtlı gruplara sosyo-kültürel (kütüphane, sinema, tiyatro vb.) hizmetler sağlayacak gezici/sabit yapıların oluşturulmasına yönelik projeler,

 Sosyal mekânların işitme, görme ve diğer engelli gruplarına yönelik geliştirilmesi ve yenilikçi sistemlere entegrasyonlarının sağlanmasına yönelik projeler,

 Kentsel ve kırsal alanlardaki kadınlar, çocuklar ve engelliler için sosyal aktivite mekânlarının oluşturulmasına yönelik projeler,

 Başta engelli bireyler olmak üzere dezavantajlı grupların sportif faaliyetlere yönlendirilmesine yönelik projeler,

 Yaşlıların yaşam kalitesini artırmaya, sosyal hayata uyum ve katılımlarını geliştirmeye, kuşaklararası dayanışmayı artırmaya yönelik projeler,

 Çocuklar ve gençler başta olmak üzere bireyleri çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendiren projeler,

 Engelli bireylerin aileleri için rehberlik ve destek sağlayıcı nitelikte projeler,

 Denetimli serbestlik hizmetlerindeki çocukların ve gençlerin toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşmesini desteklemeye yönelik projeler,

 Cezaevinde hükümlü olarak bulunan veya tahliye olmuş bireylerin sosyal hayata entegrasyonuna yönelik projeler.

  
916 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası