eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.05396.0781
Euro6.53826.5644
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam38
Toplam Ziyaret520367
Zafer Kalkınma Ajansı Gelişen KOBİ Mali Destek Programı (2018 GEKOP) Açıldı

Zafer Kalkınma Ajansı Gelişen KOBİ Mali Destek Programı
(2018 GEKOP) Açıldı

Amaç

TR33 Bölgesi’nde sürdürülebilir bir ekonomi için imalat sanayisinde
faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması suretiyle
Bölge’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanmasıÖncelikler :
A.İhracat potansiyeli bulunan veya ithal ikamesi olabilecek
yeni ürünlerin üretilmesi ile mevcut ürünlerde katma değerin
ve çeşitliliğin artırılmasına yönelik olarak;

A-1) Ar-Ge faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

A-2) ürün ya da üretim süreci yenilikleri (inovasyon) yapılması

A-3) bilgi ve teknoloji transferinin yapılması

B.İşletmelerin uluslararasılaşma ve markalaşma düzeylerinin artırılmasına
yönelik olarak;

B-1) pazarlama kapasite ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi

B-2) ürün ve üretim süreçlerinde kalite standardizasyonunun sağlanması

Katma Değer Unsurları

İlgili olduğu sektörden ve öncelikten bağımsız olarak uygulama süresi
içerisinde aşağıda belirtilen katma değer oluşturacak unsurlardan bir veya birkaçını içeren projeler değerlendirmede avantajlı olacaklardır. Ancak, katma değer içeren unsurların hepsini içeriyor olsa dahi, bu Program kapsamında desteklenmeyecek konulardan birine yönelik hazırlanan, ilgili alt bölgede desteklenmesi öngörülen sektörlerden biri kapsamında olmayan ya da
Program’ın amacı veya herhangi bir önceliği ile ilişkili olmayan projeler desteklenmeyecektir.

a) Temiz üretim süreçlerinin yaygınlaştırılması 

b) Kayıtlı istihdamın fırsat ve cinsiyet eşitliği gözetilerek artırılması

d) İşletmeler arasında ortaklık kültürünün ve işbirliği ağlarının geliştirilmesi

Program Bütçesi

Program için tahsis edilen mali kaynak tutarı 15.000.000 (on beş milyon) TL'dir.

Destek Limitleri

MİKRO İŞLETME

KÜÇÜK İŞLETME

ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETME

Asgari

Azami

Optimum

Asgari

Azami

Optimum

Asgari

Azami

Optimum

Destek Oranı (%)

25

50

50

25

50

50

25

50

50

Destek Miktarı (TL)

40.000

400.000

400.000

60.000

600.000

600.000

80.000

800.000

800.000

Eş Finansman (TL)

40.000

1.200.000

400.000

60.000

1.800.000

600.000

80.000

2.400.000

800.000

Proje Bütçesi (TL)

80.000

1.600.000

800.000

120.000

2.400.000

1.600.000

160.000

3.200.000

1.600.000

Destek Miktarı

Başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami, asgari ve optimum destek limitleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Proje bütçesi KDV hariç hazırlanmalıdır.

Optimum destek limitleri kullanılarak başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfına göre azami destek oranı ve azami destek miktarından aynı anda faydalanacak şekilde proje bütçesi oluşturabilir. Optimum değerler sadece bilgi amaçlı
belirtilmiş olup başvuru sahibinin bulunduğu KOBİ sınıfı için geçerli olan asgari ve azami limitler dâhilinde proje bütçesi hazırlanabilir.

Program kapsamında sadece Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’ler uygun başvuru sahibi olarak tanımlanmıştır. KOBİ türlerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Mikro işletme: 10 (on) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık
net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1.000.000 (bir milyon) TL'yi aşmayan işletmeler

Küçük işletme: 50 (elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net
satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8.000.000 (sekiz milyon)
TL'yi aşmayan işletmeler

Orta büyüklükteki işletme: 250 (iki yüz elli) kişiden az yıllık çalışan istihdam
eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
40.000.000 (kırk milyon) TL'yi aşmayan işletmeler

Destek almaya hak kazanabilmek için aşağıda belirtilen koşulların tümü sağlanmalıdır:

Başvuru sahibinin KOBİ statüsünde olması (Başvuru sahibinin, KOBİ Bilgi Beyannamesi’ni doldurmak suretiyle ilgili mevzuat hükümlerine göre KOBİ statüsünde olduğunu beyan etmesi ve bulunduğu KOBİ türü ile sınıfını
göstermesi gerekmektedir. 14 no’lu dipnotta belirtilen Yönetmeliğin
6. maddesine istinaden bu Program kapsamında KOBİ olma durumu,
türü ve sınıfı için sadece 2017 yılı (2017 yılına ilişkin veriler onaysızsa 2016 yılı) verileri esas alınacaktır. Başvuru sahibi ve varsa ortak(lar)ı KOBİ olma durumları ile bulunduğu KOBİ sınıfını aşağıdaki bağlantıda yer alan “KOBİ MİYİM?” testini kullanarak kontrol edebilirler.

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/kobimiyim/0/kobimiyim-testi 

Proje konusunun ve faaliyetlerinin başvuru sahibinin görev ve yetki alanı
içerisinde olması (Projenin ilişkili olduğu sektöre ait KAYS’ta belirtilen NACE kodunun başvuru sahibinin oda kayıt belgesi, vergi levhası, kapasite raporu vb. resmi kayıtlarında açıkça yazması gerekmektedir.)

Başvuru sahibinin merkezinin ya da yasal şubesinin Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR33 Bölgesi’nde yer alan Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden birinde kayıtlı olması

Başvuru sahibinin projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları
ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi

Program kapsamında 2 (iki) temel başvuru süreci yer almakta olup bunlara
ilişkin son başvuru zamanları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Süreç

Son Başvuru Zamanı

Projenin KAYS Girişi ve Onayı

18.03.2018 | 23:59

Taahhütnamenin E-İmzası / Teslimi

23.03.2018 | 18:00

Başvurular, KAYS üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajans’a teslim edilir. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

 

  
517 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası