eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
29° 32° 18°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.66445.6871
Euro6.35426.3796
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam34
Toplam Ziyaret498021
KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI 2018 Yılı Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı AÇILDI

TURİZM ODAKLI KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (bundan sonra Ajans olarak anılacaktır), uygulanacak mali destek programlarını; ‘5449 Sayılı Kanun Hükümleri’, ‘Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’,‘Bölge Planı’, ‘Ajans Yıllık Çalışma Programı’ önceliklerine ve ‘Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirtilen kriter vestandartlara uygun olarak hazırlamaktadır.

Bu mali destek programlarının öncelik alanları, Ajans tarafından hazırlanan TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı esas alınarak belirlenmiştir. TR82 Bölgesi’nin kalkınmasına dair stratejik çerçeveyi ortaya koyan Bölge Planı’nın vizyonu, ‘Sürekli üreten, birlikte yükselen, doğal dokusuyla fark yaratan Kuzey Anadolu’ olarak belirlenmiştir. Bölge Planı, bu vizyona ulaşma yolunda “Potansiyelini Değere Dönüştüren Ekonomi” amacı altındaki “Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi” hedefine yönelik olan aşağıdaki izlemlere dayanılarak oluşturulmuştur:

- Bölgede konaklama kapasitesi ve işletmelerin sunduğu aktivite çeşitliliği artırılacaktır.

- Turizm sektöründe hizmet kalitesi ve beşeri kaynak kapasitesi artırılacaktır.

- Konaklama, yeme-içme vb. turizm işletmelerinin standardizasyon ve yıldız artırma yatırımları desteklenecektir.

- Alternatif turizm faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar teşvik edilecektir.

- Bölgenin turizm değerleri etkin biçimde hem ulusal hem de uluslararası arenada tanıtılacaktır.

Ajans, ‘Turizm Odaklı Kalkınma Mali Destek Programı’nın sözleşme makamı olup; programın uygulanması, izlenmesi, denetlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumludur.

 Programın Amaç ve Öncelikleri:

Programın genel amacı; TR82 Bölgesi’nin ekonomik potansiyelinin değere dönüştürülmesi ve sosyal refahın arttırılması.

Programın özel amacı; TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren turizm işletmelerinin rekabet güçlerinin arttırılması.

Program öncelikleri aşağıda sıralanmıştır:

Öncelik 1: Turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması,

Öncelik 2: Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi.

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Ajans tarafından tahsis edilen kaynak tutarı 6.000.000 (Altımilyon) TL’dir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Bu program çerçevesinde sağlanacak destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar: 75.000 (yetmişbeşbin) TL Azami Tutar: 750.000 (yediyüzellibin) TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükârda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup; yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Uygunluk Kriterleri

Destek sağlanabilecek projelere yönelik dört temel uygunluk kriteri söz konusudur:

• Başvuru sahibinin uygunluğu

• Proje ortaklarının uygunluğu

• Proje ve faaliyetlerin uygunluğu

• Maliyetlerin uygunluğu

TURİZM Mali Destek Programı’na başvuracak bir proje teklifinin; yukarıdaki dört temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Programa Kimler Başvurabilir?

TURİZM Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri şunlardır:

• TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı KOBİ statüsündeki1 işletmeler.

*** Üretici birlikleri ve yetiştirici birlikleri ile adi ortaklıklar bu program kapsamında uygun başvuru sahibi değildir.

Başvuru sahiplerinin, aşağıda belirtilen koşulların tümünü haiz olması gerekmektedir:

İşletmenin, teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 (üç) ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş bulunması,

• Merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TR82 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı ve Sinop İlleri) sınırlarında kayıtlı olması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması ve aracı olarak hareket etmemesi

Uygun Proje Konuları:

Bu program kapsamında uygun proje konuları NACE Rev.2-Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması, 2017’ ye göre sınırlandırılmıştır. Uygun proje faaliyetleri mutlaka aşağıda belirtilen alanlara yönelik olmalıdır.

• I55.10 Oteller ve benzeri konaklama yerleri

• I55.20 Tatil ve diğer kısa süreli konaklama yerleri

• I55.30 Kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri

• I56.10 Lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri

Aşağıda öncelik alanlarına göre örnek proje konuları verilmiştir:

Öncelik 1: Turizm tesislerinin hizmet kapasitesinin ve kalitesinin arttırılması

• Konaklama ve yemek hizmeti sunan işletmelerin hizmet kapasitelerinin arttırılmasına yönelik faaliyetler,

• İşletmelerin kurumsallaşmasına ve tanıtımına yönelik faaliyetler (danışmanlık, eğitim, web sitesi, e-ticaret uygulamaları, reklam, kurumsal kimlik faaliyetleri vb.),

• Turizm sektöründe çalışanların niteliklerinin geliştirilmesi ve hizmet sunumunda kalitenin arttırılmasına yönelik faaliyetler,

• Pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik projeler,

• İşletmeler arası yeni ilişkiler geliştirici faaliyetler; ulusal ve uluslararası turizm üst kuruluşlarına entegrasyon, pazarlama ağlarına katılım, vb.

Öncelik 2: Turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi

• İşletmelerin turizm aktivitelerini çeşitlendirmeye yönelik faaliyetler (binicilik, doğa sporları, sağlık ve termal turizme hizmet edecek faaliyetler, eko-turizm, agro-turizm, su sporları, kampkaravan turizmine hizmet edecek faaliyetler, sualtı dalış turizmi, kış sporları, hava sporları, inanç turizmi, mağara turizmi, eğlence turizmi vb.).

Ajansımıza proje başvurusunda bulunmak isteyenlerin başvurularını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden en geç 2 Mart 2018, Cuma, Saat 23:59’a kadar tamamlamaları ve taahhütnamelerini (e-imza veya matbu) ise en geç9 Mart 2018, Cuma, Saat 18:00’a kadar Ajansımıza ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

  
471 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası