eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar6.04276.0670
Euro6.55046.5767
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret520125
Engelli ve Eski Hükümlülerin Kendi İşlerini Kurmalarına yönelik Hibe Çağrısı

Kimler başvurabilir?

Başvuru Sahibi Türü

Açıklama

Aranan Koşullar

Engelliler

Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücü kaybının en az %40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler

 • İŞKUR’a kayıtlı olmak
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte vergi kaydı ve terk mükellefi olmamak)
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek
 • KOSGEB Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikasına sahip olmak
 • Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak

Eski Hükümlüler

Bir yıldan daha uzun süreli bir suçtan veya ceza süresine bakılmaksızın Devlet memuru olmaya engel bir suçtan hüküm giyen ve cezasını infaz kurumlarında tamamlayanları, cezası ertelenenleri, koşullu salıverilenleri, özel kanunlarda belirtilen şartlardan dolayı istihdam olanağı bulunmayanları, ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklı bulunanları ve denetimli serbestlik kapsamında olan kişiler

Destekleme

Başvuru Sahibi Türü

Destek Kalemi

Destek Tutarı Üst Limiti ve Oranı

Engelliler

Kuruluş İşlemleri Desteği

İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar (belge karşılığı)

3 bin TL

İşletme Gideri Desteği

Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre zarfında gerçekleşen işletme giderleri (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım)

 • Tarım ve Hayvancılık Projeleri hariç olmak üzere İşletme Gider Kaleminden Aylık Kira giderinin %60’ı ve toplamda 6.000 TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya ilgili mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme Kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

(belge karşılığı)

11 bin TL (%60)

Kuruluş Desteği

Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler (vergiler dahil)

 • Engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderleri destek kapsamındadır. Bu giderler, toplam kuruluş desteğinin azami %10'u kadar olabilir.

(belge karşılığı)

36 bin TL (%100)

Eski Hükümlüler

Kuruluş Desteği

Kurulacak işyeri için gerekli olan giderler (vergiler dahil)

Brüt asgari ücretin 15 katı (26.662,50 TL, 2017 yılı brüt asgari ücrete göre)

Başvuru Yapılacak Kurumlar

Başvuru Sahibi Türü

Başvuru Yapılacak Kurumlar

Başvuru Belgeleri

Engelliler

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri (İŞKUR İl Müdürlükleri) ve Hizmet Merkezleri

 • Talep dilekçesi
 • Proje Başvuru Formu
 • Kimlik fotokopisi
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa)
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/A doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen 36 bin TL ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir)
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun aslı gibi yapılmış örneği (Hastane, İŞKUR il müdürlüğü gibi resmi kurumlarca aslı gibi yapılması gerekir)
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge
 • Hayvancılık ve Tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

Eski Hükümlüler

Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları)

 • Adalet Bakanlığının ilgili birimleri başvuruları alacak ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine (İŞKUR İl Müdürlükleri) iletecektir.
 • Talep dilekçesi (Adalet Bakanlığı birimlerince yazılacak resmi yazı)
 • Proje Başvuru Formu
 • Kimlik fotokopisi
 • Kurulacak işin konusu ile ilgili mevzuatında zorunlu belge istenmesi durumunda, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgenin örneği
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasının örneği,
 • Proje kapsamında diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğine ilişkin belgeler (varsa)
 • Bütçe tablosu (Başvuru Formunun ekindeki EK-1/B doldurulacaktır. “Kuruluş desteği” kapsamında verilen destek miktarı (brüt asgari ücretin en fazla on beş katı) ve uygun görülmeyen kalemler dikkate alınarak proje sahibinin kendi katkısı ile Komisyondan talep edilen kalemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi gereklidir)
 • Vergi Dairesinden son başvuru tarihinden önceki bir ay içinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge
 • Hayvancılık ve tarım projelerinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” örneği (Proje başvuru tarihinden 3 ay öncesine kadar işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığı ayrıca belirtilmelidir.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar

Başvuru Sahibi Türü

Açıklama

Engelliler ve Eski Hükümlüler için Ortak Hükümler

 • Proje sahipleri 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir.
 • Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların sahip/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş malzeme alımı yapılamaz.
 • Proje sahibinin kuracağı işletme ile ilgili alacağı ruhsat vb. izinler ile ilgili yükümlülükler proje sahibine aittir.
 • Engelli ve eski hükümlülerin fiili olarak kendilerinin işin başında olacakları projeler desteklenecek olup, Engelli ve Eski Hükümlülerin adına sadece vasi olanların kendileri için iş kurmayı amaçlayan projeler ile halen Engelli ve Eski Hükümlüler tarafından işletilen faal işletmelerin geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmeyecektir.
 • Proje başvurusu yapan kişinin üzerinde hangi amaçla olursa olsun bir işyerinin olması durumunda yeni bir işyeri desteği verilmeyecektir. Tarım ve hayvancılık alanında yapılacak projelerde proje sahibinin üzerinde aktif bir işletmenin bulunması durumunda proje kabul edilmeyecektir. Bu anlamda örneğin, mevcut arıcılık veya hayvancılık işlerini geliştirmek isteyen projeler kabul edilmeyecektir. Mevcut bir işletmenin devir alınması ya da geliştirilmesini amaçlayan projeler desteklenmeyecektir.
 • Başvuru sahibinin emekli olması durumunda projesi kabul edilmeyecektir.
 • Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. Başka kurum veya kişilerden destek alınan projelerde, aynı maliyet kalemlerine engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurma hibe desteği kapsamında destek sağlanmayacaktır.
 • Bu kapsamda hazırlanacak projede bütçe kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde projede yer alması ve proje sahibinin kendi katkısı olması durumunda bu katkının hangi alanlarda olduğunun miktarı ile birlikte belirtilmesi gereklidir.
 • Hibe desteği sağlanması kararı verilen projelerin ödemeleri, sözleşme imza tarihinden sonra fatura veya fatura yerine geçen belgeler karşılığı yapılacağından; fatura veya belge olmaksızın önceden ödeme yapılmayacaktır. Sözleşme imza tarihinden önceki tarihlerde düzenlenen faturaların karşılığı ödenmeyecektir. Hazırlanacak olan projelerde, işin faaliyet alanı ile doğrudan ilgili olmayan maliyet kalemleri desteklenmeyecektir.
 • Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin sözleşme tarihinden itibaren en az 3 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup, hangi sebeple olursa olsun aksi durumun tespiti halinde “kuruluş desteği” olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
 • Sözleşme ve mevzuatta yer alan projelerin kabul edilmeme sebeplerinin sonradan çeşitli şekillerde tespit edilmesi durumunda da sözleşme iptal edilecek ve yapılan ödemeler yasal faizi ile geri alınacaktır.
 • Kendi işini kurma projelerinde, işin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilecek zararlara karşılık 3 yıl süre ile proje kapsamında destek verilen demirbaşları ve işyerini her türlü riske karşı koruyucu şekilde kapsamlı sigorta yaptırılması zorunludur.
 • Komisyonun uygun görüşü olmadan, yükleniciler tarafından hiçbir şekilde ödenek kalemleri arasında aktarma yapılamaz ve ödenek kalemleri artırılamaz. Ancak projeye ilişkin yüklenicinin kendi katkısı için bu kural geçerli değildir.
 • Projelerde kaynak tahsis edilen demirbaşlar, bedelinin yükleniciye ödenmesi sırasında il müdürlüğünce kayıtlara alınır ve yükleniciye tutanakla teslim edilir. Söz konusu demirbaşlar, projenin tamamlandığı tarihi izleyen 3 yıl boyunca Kurum tasarrufundadır. Demirbaşlar bu süre ile sınırlı olmak üzere, komisyon kararları ile o ilde yürütülen başka projeler kapsamında da kullandırılabilirler. Bu konuda yükleniciler her türlü kolaylığı sağlamakla yükümlüdür. Aksi durumda Kurum demirbaşları geri alma hakkına sahiptir. Demirbaşlar, yüklenici tarafından 3 yıl boyunca amacına uygun olarak kullanılmak zorundadır. Amacına uygun olmak ve Komisyondan uygun görüş alınmak şartı ile demirbaşlar yüklenici tarafından yürütülen başka projelerde de kullanılabilir. Demirbaşlar, bu süre içinde satılamaz, kiralanamaz ve devredilemez. Amacına uygun olarak kullanılmayan, satılan, kiralanan veya devredilen demirbaşa ilişkin yapılan maliyet, yasal faizi ile yükleniciden ilgili mevzuatı doğrultusunda geri alınır. İl Müdürlüğünce demirbaşlar 6 aylık sürelerle yerinde görülerek raporlanır ve raporlar Komisyona sunulmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilir. 3 yıllık süre sonunda demirbaşlar, tüm hakları ile yükleniciye bırakılır.
 • 6 aylık kontrollerde kurum tarafından alınan malzemelerin eksik olması durumunda tamamlanması yazılı olarak istenecek, tamamlanmaması durumunda ise projenin devamını etkileyen bir husus olup olmadığına bakılarak gerekmesi halinde proje iptal edilerek kuruluş desteği yasal faizi ile geri alınacaktır.

Engelliler

 • “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları’nda” yer alan Engellinin çalışamayacağı alanlarda ya da işlerde kurulmak istenen işlere ilişkin projeler kabul edilemez.
 • Komisyon tarafından proje konusu işyerinin faaliyetini icra etmesi için gerekli olan demirbaş, sarf malzeme, ofis malzemeleri gibi giderleri kapsayan “Kuruluş Desteğinde” en önemli husus proje sahibi tarafından hangi ürünlerin Komisyon tarafından hangilerinin kendi kaynakları ile destekleneceğini belirtmesidir. Proje Başvuru Formunun ekindeki bütçe tablosunda kuruluş desteği kapsamında desteklenecek hususlar ayrıca belirtilecektir. Bu şekilde yapılacak çalışma için önceden piyasada araştırma yapılması ve en uygun fiyatların dikkate alınarak bir bütçe çalışması yapılması gereklidir.

Eski Hükümlüler

 • Eski Hükümlülere yönelik hibe desteğinde Eski Hükümlünün projesini Adalet Bakanlığının ilgili birimleri (denetimli serbestlik müdürlükleri, koruma kurulları gibi) aracılığı ile “Proje Başvuru Rehberi”nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde hazırlamaları ve yine ilgili birimler aracılığı ile İl Müdürlüğüne iletmesi gereklidir. Eski hükümlünün doğrudan kendisinin yapacağı başvurular dikkate alınmaz.
 • Eski Hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik projelerde sadece kuruluş desteği kapsamında sözleşme imza tarihinden itibaren belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için ödenecek miktar  Komisyon tarafından belirlenecektir.
 • Eski Hükümlülere ilişkin kendi işini kurma projelerinde, yaşanılan duruma çözüm bulmak bakımından engellilere yönelik hükümlerden ilgili olanlar kullanılabilir.

Başvuru ve değerlendirme süreci

 • Teslim alınan projeler, İl Müdürlüğünce öncelikle şekil olarak başvurunun İl Müdürlüğüne tesliminden itibaren en geç 15 iş günü içinde değerlendirilir.
 • Eksik bilgi ve belgeler veya süresinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz, gerekçesi ile birlikte değerlendirmeyi takip eden en geç 5 iş günü içinde yazılı olarak istekliye iade edilir.
 • İl Müdürlüğünce eksik bilgi ve belge nedeniyle iade edilen projeler, başvuru süresinin geçmemiş olması koşulu ile, isteklilerce eksiklikleri tamamlanarak tekrar İl Müdürlüğüne sunulabilir.
 • İl Müdürlüğü, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna sunulmadan önce projenin konusu ile ilgili olarak gerekmesi halinde ilde bulunan meslek odası veya teknik bilgisi olan kişi ve kurumlardan projenin yapılabilirliği, bütçe yapısının uygunluğu, sürdürülebilirliği ve diğer teknik konularda görüş ve değerlendirme yapmasını isteyebilir.
 • Şekil bakımından uygun bulunan projeler, yapılacak ilk olağan veya olağanüstü İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna İl Müdürlüğü tarafından sunulur. Kurulda projeye ilişkin olarak yapılacak sunum esnasında, toplantı başkanı tarafından uygun görülmesi halinde istekli tarafından da ayrıca sunum yapılabilir. Kurul tarafından projenin amaçlarının hedef kitle ile ilişkisi ve sonuçlarının ilin ihtiyaçları ile uyum durumu gibi kritere bakılarak yapılacak değerlendirme proje başvuru belgeleri arasına il müdürlüğünce eklenir. Projeler için Kurul tarafından yapılan değerlendirme, Komisyon için bağlayıcı değil, yönlendiricidir.
 • İl müdürlüklerinden gelen projeler, teknik çalışma grubu tarafından Yönetmelik, ilgili mevzuat, Komisyon ilke kararları ve güncel Proje Başvuru Rehberinde belirtilen esaslar doğrultusunda değerlendirilir ve Komisyona sunulmak üzere gerekçeli rapor hazırlanır.
 • Teknik Çalışma Grubu çalışmasına katkı verilmek üzere projeler Kurum tarafından görevlendirilen bağımsız proje değerlendiricileri tarafından da değerlendirilebilir. Bu durumda her proje en az iki değerlendirici tarafından değerlendirilir. İki değerlendirici tarafından verilen puanlar arasında 20 puandan fazla fark olması halinde nihai değerlendirme için proje bir başka değerlendiriciye verilir.
 • Teknik çalışma grubu, değerlendirme sırasında ihtiyaç duyması halinde İl Müdürlüğü, istekli veya ilgili taraflardan proje teklifinin esasını değiştirecek nitelikte olmamak kaydıyla mevcut bilgi ve belgelere açıklık getirmek ve aynı durumdaki bütün proje başvurularına uygulanmak üzere ilave bilgi ve belge isteyebilir, projenin uygulanacağı yerde inceleme ve araştırma yapabilir veya yaptırabilir.
 • Komisyon, usulüne uygun olarak kendisine ulaşan projeleri; genel ve özel hedef, faaliyet, sonuç ve bütçe bakımlarından ele alarak kendi içindeki tutarlılığı, hedef kitle ile amaç arasındaki ilişkinin düzeyi, kursiyerlerin istihdamına ve sosyal içerilmelerine katkısı, daha önce yapılan benzer projeler ile ilişkisi, hedef kitlenin ihtiyaçları, uygulanabilirliği, sürdürülebilirliği, eş finansman katkısı, bütçe imkânları, kendi işini kuracaklar için iş planı ve kuruluş sermayesi olup olmadığı, işgücü piyasasının talepleri, isteklinin varsa daha önceki proje deneyimi, paydaşlarla ilişki düzeyi ile İl Müdürlüğünün ve varsa teknik bilirkişi değerlendirmesi gibi başvuru rehberinde belirtilen kriterlere göre değerlendirir.
 • İstihdam taahhüdü bulunanlar ile kendi işini kurmaya yönelik projeler ve projenin uygulanacağı ildeki mevcut kaynakların kullanımına imkân sağlayacak proje sahibi dışında diğer ilgili kişi ve kuruluşların işbirliğini kapsayan yahut proje sahibi ve işbirliği yapılacak kuruluşların somut katkılarını içeren projeler Komisyonda öncelikle değerlendirilir.
 • Komisyon tarafından finanse edilmesi uygun görülen projeler, İl Müdürlüklerine gönderilir. İl Müdürlüğü, kabul edilen proje hakkında istekliye yazılı olarak bilgi verir.
 • Şartlı kabul edilen projeler ile ilgili işlemler karar doğrultusunda yerine getirilir. İstekli tarafından eksikliklerin tamamlanması için kendisine İl Müdürlüğünce en fazla bir aylık süre verilir.  Verilen süre sonunda İl Müdürlüğünce kabul edilebilir geçerli bir nedene dayanmayan nedenlerle eksikliklerin giderilmemesi durumunda, projeye kaynak tahsis etme yönündeki Komisyon kararı iptal edilir. İstekliye verilen süre, talep edilmesi halinde, İl Müdürlüğünce en fazla bir ay uzatılabilir. Eksiklikleri tamamlanan proje için İl Müdürlüğü istekliyi yazı ile sözleşmeye davet eder.
 • Sözleşmeye imza davetinin tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde İl Müdürlüğünce uygun görülecek geçerli bir mazereti olmadan sözleşme imzalanmayan projeler iptal edilmiş sayılır. İl Müdürlüğü, talep edilmesi halinde, bu süreyi en fazla 1 ay uzatabilir.

Egelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır.

Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

1- Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
2- Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, 
3- Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, 
4- Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, 
5- Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.
6- Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler projelerini 11 Aralık 2017 tarihine kadar hazırlayıp bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerimize teslim edebilirler.

Yönetmelik
Genelge
Proje Başvuru Rehberi

Proje Başvuru Formları:

1- Engelli Destek Teknolojileri Proje Başvuru Formu 2018-1. dönem

2- Engelli İşe Uyum Proje Başvuru Formu 2018-1. dönem

3- Engelli Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2018-1. dönem

4- Engelli Mesleki Eğitim Kurs Proje Başvuru Formu 2018-1. dönem

5- Eski Hükümlü Kendi İşini Kurma Proje Başvuru Formu 2018-1. dönem

6- Korumalı İşyeri Proje Başvuru Formu 2018-1. dönem


Son başvuru tarihi: 11.12.2017
  
672 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası