eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 2°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.84775.8712
Euro6.55036.5766
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret494968
İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ (İTEP) DESTEK PROGRAMI AÇIKLANDI

Tarım, Eğitim, Sağlık ve Çevre-Enerji Teknolojileri geliştiren firmalara Ar-Ge aşamasından Ticarileşme aşamasına kadar proje desteği (Ltd ve AŞ statüsündeki her ölçekten Sanayi Sicil Belgeli İşletmeler ile Yazılım firmalarının dikkatine!)

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), 2016 yılı “İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı” çağrısını ilan etmiştir. Program kapsamında aşağıda belirtilen konularda hazırlanacak olan projeler Ar-Ge aşamasından Ticarileşme aşamasına kadar desteklenecektir. TTGV destekleri faizsiz geri ödemeli destek niteliğindedir. Proje başvuruları yıl boyunca alınacaktır. Proje başvurusu yapacak firmaların aşağıda iletişim bilgileri yer alan TTGV personeli ile iletişime geçmesi ve yönlendirme alması tavsiye edilmektedir. TTGV destekleri kapsamında ön ödeme alınabilmektedir.

 

İleri Teknoloji Projesi tarifi: Uluslararası pazarda rekabet edebilmek ve fırsatları değerlendirebilmek amacıyla öne çıkan alanlarda; amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, diğer kurum, kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları, sonuçta doğacak fikrî mülkiyet haklarının ilgililer arasındaki paylaşım esasları belirlenmiş, yeni bir ürün üretilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi, maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin geliştirilmesi, üretimle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi konusunda bilimsel esaslara uygun ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin her safhasını belirleyecek mahiyette hazırlanacak ve sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, ürün, yöntem, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi veya mevcut teknoloji ile iyileştirilmeye yönelik çalışma ve teknoloji uyarlaması

Çağrı kapsamında desteklenen sektörler: Sektörler bazında desteklenen proje konusu örnekleri aşağıda yer almaktadır.

İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı

 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi sağlamak amacıyla esnek bir destek programı olarak tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda desteklenecek proje çıktılarının teknolojik ve ekonomik etkileri ile birlikte sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik etki boyutlarının da gözetilmesi önceliklendirilmiştir. 

Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda “fikri mülkiyet tabanlı” teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin, tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle buluşmasına aracılık edecek bir finansal destek mekanizmasıdır.

Desteğin Hedefleri

İTEP Destek Programı ile ticari değeri olan yeni ürün oluşturulmasına, mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve ölçek ekonomisine uygun biçimde ticarileştirilmesine yönelik faaliyetlere geri ödeme koşuluyla mali destek sağlanması hedeflenmiştir.

Öncelikli alanlarda yaratılacak etkiyi artırma potansiyeli bulunan “Akıllı Üretim Sistemleri”nin geliştirilmesi ve/veya entegrasyonu da (siber fiziksel sistemler, yapay zeka/sensör/robot teknolojileri, nesnelerin interneti, büyük veri, bulut bilişim vb.) destek programı kapsamında değerlendirilmektedir. Öncelikli alanlar içerisinde yer alan bazı alt başlıklar örnek olarak verilmiş olup, proje konularının birden fazla alan ile ilgili olması da mümkündür:


İTEP Destek Programı kapsamında destekten faydalanacak proje faaliyet aşamaları aşağıda sunulmuştur:Destek Kapsamı

 • Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisans alım giderleri
 • Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, pazar araştırması çalışmaları
 • Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve tasarım çalışmaları
 • Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi
 • Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb. iyileştirme çalışmaları,
 • Üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik faaliyetler
 • Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları
 • Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları
 • Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları

Genel Başvuru Koşulları ve Dönemi

 • Türkiye’de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri programa başvuru yapabilirler.
 • Birden fazla kuruluş/şirket ortak proje başvurusunda bulunabilir.
 • Proje başvuruları yıl boyunca kabul edilmektedir.
 • Proje başvurusunda bulunmadan önce kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.
 • Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’ler teminat sürecinde KGF’nin doğrudan kefaleti için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirler: 

Kredi Garanti Fonu (KGF) Doğrudan Kefalet Teminatı:
http://www.kgf.com.tr/ttgv-nin-kobi-destekleri/

Destek Bütçesi ve Süresi

 • Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır.
 • Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır.
 • Destekleme %50 TTGV katkısı % 50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır.

Proje Değerlendirme

 • Proje başvuru aşamasından sonra TTGV’nin proje değerlendirme süresi yaklaşık 2 aydır.
 • 2 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV adına  bağımsız uzmanlardan oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından değerlendirilir.
 • Projeyi öneren kuruluş değerlendirme sürecinde Alan Komitesi Üyeleri tarafından projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilir.

Proje İzleme ve Destekleme

 • TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile Destekleme Sözleşmesi imzalanır ve
 • Sözleşme aşamaından hemen sonra TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır.
 • Sözleşmenin imzalanmasını takiben, projenin değerlendirme giderleri olarak firmadan aşağıdaki oranlarda tutarlar talep edilir:

       TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları'na kadar olan projelerde destek tutarının %1’i
       TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Doları’ndan fazla olan projeler için sabit 10.000 ABD Doları

 • Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler.
 • Ön ödeme, proje süresince TTGV’nin uygun gördüğü aşamalarda, en fazla 2 kez ve bakiye destek tutarının %25 oranındadır.
 • Harcamalar firma tarafından Proje Öneri Dosyası'nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV ve Proje İzleyicisine raporlanır.
 • Kabul edilen aylık harcamaların %50’sinin firmalara ödenmesi aşamasında Vakıf katkısından %4 oranında hizmet bedeli kesilir.

Proje Sonuçlandırma

Proje tamamlandığında firma tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır. Sonuç Raporunun izleyici tarafından onaylanması sonrasında proje sonuçlandırılmış kabul edilir ve geri ödeme süreci başlar. Proje bitiminden sonra ilk yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde geri ödeme tamamlanır.

Başvuru Süreci

Başvuru gerçekleştirmeyi planlayan kuruluşların “İTEP Destek Programı Başvuru Formları”nı doldurmadan önce projeleri ile ilgili kısa bir bilgi notunu TTGV ile paylaşmaları gerekmektedir:

Proje Bilgi Notu Formatı:
http://www.ttgv.org.tr/content/docs/ttgv-itep-proje-bilgi-notu-formati-2016.doc

Proje Bilgi Notundan elde edilen bilgiler çerçevesinde projenin İTEP Destek Programı kapsamına uygun bulunması durumunda ilgili kuruluş proje başvurusu için yönlendirilecektir. Projeyi öneren kuruluş tarafından doldurulması gereken “Başvuru Formları”na aşağıdaki bağlantıdan ulaşmak mümkündür.

İTEP Destek Programı Başvuru Formları:
http://www.ttgv.org.tr/content/docs/itep_basvuru-formu_2016.xlsx

 

Kimler başvurabilir?

•        Sanayi Sicil Belgesi olan veya Yazılım geliştirmeye yönelik üretken hizmet alanında faaliyet gösteren, sektör ve büyüklüğe bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan Limited veya Anonim Şirket niteliğine sahip bütün firmalar (Kuruluşlar)

•        Birden fazla Kuruluş bir araya gelerek ortak proje önerisi başvurusunda bulunabilirler. Ortak proje başvurusu yapacak kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur ancak proje kapsamında fikri mülkiyet haklarının, proje kapsamında her kuruluş tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin ve proje kapsamında yapılacak kullandırım ve geri ödemelerin paylaşımının açıkça belirlendiği bir sözleşmenin de Proje Öneri Dosyasında sunulması gereklidir.

Destekleme

•        Destek türü: Geri ödemeli

•        Proje başına destek tutarı üst limiti: US$ 3 milyon (alt limit: US$ 250 bin)

•        Destek oranı: Azami %50

Desteklenen harcama kalemleri

•        Proje kapsamında öngörülen sürede (adam/ay oranında) çalışan Personel giderleri (araştırmacılar, teknik personel ile projeye destek hizmeti veren personel, pazarlama, satış personeli)

•        Satın alınan veya kullanılan Alet, Teçhizat, Yazılım giderleri

•        Malzeme ve diğer Sarf giderleri

•        Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı AR-GE birimleri, özel sektör AR-GE kuruluşları vb. AR-GE kurum ve kuruluşlarına yaptırılan AR-GE hizmet giderleri, danışmanlık hizmeti ve buna eşdeğer hizmet alımları ile özel sektör kuruluşlarına proje kapsamında yaptırılan her türlü imalat veya bu kuruluşlardan yapılan hizmet alımları

•        Seyahat, Nakliye ve Haberleşme giderleri,

•        Proje konusu ile bağlantılı ve orantılı olarak değerlendirilebilecek İşletme giderleri

•        Proje bazında talep edilmesi durumunda Mali Güvenceye ilişkin giderler

•        Son ürünün estetik, emniyet, kullanılabilirlik, üretilebilirlik dahil tüm Endüstriyel Tasarım İşlerine yönelik giderler

•        Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescili ile özgün bir imalatın gerçekleştirilmesine dair alınması gerekli lisans, know/how - patent ile ilgili giderler

•        Üçüncü taraflara ödenecek ilk lisanslama harcamaları (Proje bütçesinde yer alan Ar-Ge işgücünün toplam bedelinin azami %50’si oranında)

•        Ürün ve üretim tasarımını doğrulamaya yönelik tüm Test ve Doğrulama giderleri

•        Satış ve Pazarlamaya yönelik faaliyet giderleri, ürüne ilişkin Tanıtım ve Satışlara yönelik faaliyetler, Tanıtıcı ve Kullanıma ilişkin Dokümanlar, Ambalaj Tasarım maliyetleri, Reklam, Promosyon ve benzeri tanıtım ve pazarlama çalışmaları (Proje bütçesinin azami %20’si)

Proje süresi:

•        Azami 3 yıl (Proje süresi, toplam proje süresinin ¼’ü kadar ancak 3 yılı geçmeyecek şekilde Proje İzleyicisi ve TTGV’nin olumlu görüşü alınması şartıyla uzatılabilir.)

•        Asgari 1 yıl

Destek kapsamındaki proje faaliyetleri

•        Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisanslama faaliyetleri

•        Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, pazar araştırması çalışmaları

•        Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve tasarım çalışmaları

•        Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi

•        Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb. iyileştirme çalışmaları, üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

•        Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları

•        Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları

•        Ürüne ilişkin tanıtım ve satışlara yönelik faaliyetler, tanıtım ve pazarlama çalışmaları

Desteklenen sektörler ve proje konuları

Sektör

Desteklenen proje konusu örnekleri: Aşağıdaki başlıklar örnek olarak verilmiş olup, proje konularının birden fazla alan ile ilgili olması da mümkündür.

Tarım Teknolojileri

Tarımsal biyoteknoloji

Tarım aletlerinde özgün teknolojiler

Akıllı tarıma yönelik teknolojiler

Hassas tarım teknolojileri

Hayvansal hastalık ve zararlılarına yönelik teknolojiler

Hayvan aşıları ve teşhis kitlerinin geliştirilmesi

Diğer tarımsal teknolojiler

Eğitim Teknolojileri

Eğitimi geniş kitlelere götürebilecek özgün teknolojiler

Öğretme - öğrenme süreçlerinde verim artışı

Eğitim kurumlarının uygulamalı hale dönüştürülmesi

Eğitimde kullanılabilecek görsel-işitsel araçlar

Eğitim personelinin etkinliğinin/verimliliğinin artırılması

Diğer eğitim teknolojileri

Sağlık Teknolojileri

Biyomedikal teknolojiler

Biyomalzeme teknolojileri

Biyoelektronik teknolojiler

Biyomekanik teknolojiler

Doku mühendisliği teknolojileri

E-sağlık teknolojileri

İlaç teknolojileri

Diğer sağlık teknolojileri

Çevre Teknolojileri

Kaynak/enerji verimliliği sağlayacak ürün ve süreçler

Yenilenebilir enerji ile ilgili teknolojiler

Akıllı enerji dağıtımına yönelik teknolojiler

İklim değişikliğine uyum teknolojileri

Doğal felaketlerin tespit edilmesi, önlenmesi

Atıkların geri dönüşümü ve değerlendirilmesi

Diğer çevre teknolojileri

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Başvuru yapmak isteyenlerin başvuru yapmadan önce Uygulama Esasları ile İTEP 2016 çağrısına ait internet sayfasını incelemeleri tavsiye edilmektedir.

•        Yürütücü Ortağın aynı anda desteklenen birden fazla projesi bulunması halinde yapılacak harcamalar ve çalışan proje personeli ile ilgili olarak mükerrer harcama bildirilmemesine ve projede çalışan personelin adam/ay oranlarının desteklenmekte olan tüm projeler dikkate alınarak hesaplanmasına özen gösterilmelidir.

Değerlendirme kriterleri

•        Yurt dışı pazarlarda getireceği rekabet gücü

•        Ar-Ge, yenilik ve ticarileşme boyutları

•        Bütçe uygunluğu ve mali plan

•        Projeye konu ürün veya hizmete ilişkin pazar durumu ve pazarlama stratejisi

•        Başvuru Sahibinin örgütlenme, yönetim ve teknik altyapısı

•        Proje Sahibinin projeye tahsis edeceği personelin nitelikleri

•        Proje Sahibinin geri ödeme açısından mali yapısı

Başvuru, değerlendirme ve uygulama süreci

•        Başvurular yıl boyunca alınacaktır.

•        Başvuru evrakları açısından uygunluğu tespit edilen Proje Önerileri, destekleme kriterlerine uygunluk yönünden ön incelemeye tabi tutulur. Gerektiği takdirde, TTGV proje hakkında detaylı açıklamaları yapmak üzere Proje Yürütücüsü’nü TTGV’ye davet eder ve/veya başvuruda bulunan firmayı yerinde ziyaret ederek daha detaylı bilgi verilmesini isteyebilir veya bu açıklamaların değerlendirilmesi sırasında proje konusunda uzman kişilerin görüşlerine başvurabilir.

•        TTGV tarafından Alan Komitesi Üyeleri değerlendirmesine gönderilmesine karar verilen proje başına US$ 1.000 tutarındaki değerlendirme bedeli, Başvuru Sahibi Kuruluş tarafından TTGV'ye ödenir.

•        Projeye ilişkin destekleme sözleşmesi imzalanması sonrası kullandırım yapılması halinde ise sözkonusu tutar kullandırım sırasında alınan hizmet bedelinden Başvuru Sahibi Kuruluş'tan alınan US$ 1.000 mahsup edilecektir.

•        TTGV Genel Sekreterliği; Yönetim Kurulunca desteklenmesi uygun görülen Proje Önerilerinin onaylandığını Proje Sahiplerine yazılı olarak bildirir.

•        TTGV Yönetim Kurulunun onayını takiben, TTGV ile Başvuru Sahibi Kuruluş arasında Proje Destekleme Sözleşmesi imzalanır.

•        Yürütücü Ortak, Proje değerlendirme ve destekleme giderleri olarak TTGV Destek Tutarı US$ 1 milyon’a kadar olan projelerde destek tutarının %1’ine karşılık gelen tutar, TTGV Destek Tutarı US$ 1 milyon’dan fazla olan projeler için sabit US$ 10 bin’i, Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 gün içerisinde nakden TTGV’ye öder. Ayrıca TTGV Yürütücü Ortak’a Proje harcamalarına ilişkin yapacağı her ödemeden %4 oranında kesinti yapar. TTGV tarafından Ar-Ge projesindeki izleme giderleri karşılığı tahsil edilen bu tutar, hiçbir şekilde Yürütücü Ortağa geri ödenmez.

•        Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler. Ön ödeme, proje süresince, TTGV’nin uygun gördüğü aşamalarda, en fazla 2 kez ve bakiye destek tutarının %25’ni geçmemek kaydıyla yapılır. Proje kapsamında Yürütücü Ortak/lara avans ödemesi gerçekleştirilmiş ise söz konusu avansa ilişkin harcamalar tamamlanıp, Yürütücü Ortak/lar’ın katkıları gerçekleştirilene ve bu harcamalar TTGV tarafından onaylanana kadar yeni ödeme yapılmaz.

•        Proje kapsamında yapılmış olan harcamalara ait belgelerin, Yürütücü Ortak tarafından aylık dönemler halinde TTGV’ye gönderilmesi esastır.

•        Projenin bitiminde, projeye sağlanan destek tutarı, Yürütücü Ortak tarafından, Destekleme Sözleşmesinde belirtilen şartlar ve proje sonuçlandıktan sonra imzalanan Geri Ödeme Planındaki vadeler ve taksit tutarları esas alınarak TTGV’ye geri ödenir. Geri ödeme planındaki vadeler en fazla ilk 1 yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yılı aşamaz.

 

http://www.ttgv.org.tr/tr/ileri-teknoloji-projeleri-destegi

 

 


Önceki Sayfa

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
4827 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası