eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
34° 33° 19°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.75905.7821
Euro6.54306.5692
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam79
Toplam Ziyaret495543
TÜBİTAK - ARDEB Aile Çağrı Programı “1003-SBB-AILE-2016-1 Aile İçi Şiddet” Çağrı Metni
Genel Çerçeve

“Aile içi şiddet” kavramı ve olgusu 1998 yılında çıkartılan 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun ile birlikte ilk kez bir hukuki metinde yer almıştır. 2002 yılında Türk Medeni Kanunu ve 2005 yılında Türk Ceza Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun kapsamında kurulan Aile Mahkemeleri ve 2006 yılında çıkarılan Başbakanlık Genelgesi ile “aile içi şiddet”le mücadele bir devlet politikası haline gelmiş, şiddetin çok taraflı bir yaklaşımla önlenebileceği kabul edilmiştir. Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 5 Mayıs 2011’de İstanbul’da imzalanmıştır. Bu çerçevede 2012 yılında, 4320 sayılı Kanun kapsamında uygulamada karşılaşılan eksiklikler ve İstanbul Sözleşmesi dikkate alınarak, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hazırlanmıştır. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından diğer mevzuat düzenlemeleri yapılmış, mevcut kurumsal hizmetler güçlendirilmiş, yeni kurulan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile koruyucu ve önleyici hizmetler ile kurumlar arası işbirliği artırılmıştır. Ayrıca 10. Kalkınma Planı Öncelikli Dönüşüm Programlarında yer alan Ailenin Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programında; “Aile içi şiddet ve istismarın önlenmesi, kötü alışkanlıkların ve bağımlılıkların azaltılmasına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi” ifadesi ile bu konuya verilen önem belirtilmiştir.

Aile içi şiddetin boyutlarından biri olan “kadına yönelik şiddet” ile ilgili güvenilir veriler konusundaki eksikliği gidermek amacıyla ilki 2008 yılında gerçekleştirilen ve sonuçları TÜİK “Resmi İstatistik Programı” kapsamında resmi veri olarak değerlendirilen “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması”nın ikincisi 2014 yılında tamamlanmıştır. Ancak aile içi şiddet olgusunun tam olarak anlaşılması ve aileyi oluşturan diğer tüm bireylere yönelik şiddetin sebepleri ve boyutları ile sonuçlarına yönelik geniş kapsamlı araştırmalar sınırlı kalmıştır. Bu amaçla; “Aile İçi Şiddet” başlıklı bir çağrı programının oluşturulmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aile içi şiddetin önlenmesinin bir devlet politikası olarak kabul edilmesi ile birlikte mevzuat çalışmalarına, politika uygulamalarına, eğitim faaliyetlerine, kurumsal hizmetlere ve toplumsal alanda yaşanan sorunların tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalara hız verilmiştir. Bu çerçevede disiplinler arası/çok disiplinli ve geniş kapsamlı araştırmalara dayalı verilerin elde edilmesi ve kanıta dayalı politikaların oluşturulması amacıyla söz konusu çağrı programının kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 Aile içi şiddetin türlerinin ve şiddete etki eden faktörlerin (kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik) incelenerek aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi
 Aile içi şiddet ve aile içi şiddetin aile bireylerinin yaşamlarına yansımalarının incelenerek, bireylerin sosyal uyumlarının sağlanmasına katkı sunacak politika önerilerinin geliştirilmesi
 Toplumsal cinsiyet rolü algısının ve aile içi şiddete etkilerinin araştırılarak aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi
 Kadın cinayetlerinin kültürel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerilerinin geliştirilmesi
 Aile içinde çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismarın kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerilerinin geliştirilmesi
 Ülkemizde yürütülen aile içi şiddeti önlemeye/azaltmaya yönelik politikaların ve uygulamaların etki analizlerinin gerçekleştirilerek yeni önerilerin geliştirilmesi

Amaç ve Hedefler

Çağrı programı, Türkiye’de aile içi şiddetin nedenlerinin ve sonuçlarının araştırılarak, aile içi şiddetin önlenmesine/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Çağrı kapsamında sunulacak proje önerilerinin odaklanması gereken hususlar, ulaşılması beklenen amaç ve hedefler çağrı kapsamına giren her bir konu için ayrı ayrı aşağıda belirtilmiştir:

a) Aile içi şiddetin türlerinin ve şiddete etki eden faktörlerin (kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik) incelenerek aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi: Önerilecek projelerin yukarıda belirtilen faktörlerin (kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik) tümünü içermesi ve bunları bütünsel bir yaklaşımla ele alması gerekmektedir. Aile içi şiddet konusu ele alınırken tüm aile bireyleri (eş, anne, baba, çocuk, büyükbaba, büyükanne vb.) kapsama dâhil edilmelidir. Söz konusu çalışmalar ile uygulanabilirliği ve etkililiği ortaya konmuş politika önerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Yapılacak çalışmaların disiplinler arası/çok disiplinli bir yaklaşımla zenginleştirilmesi beklenmektedir. Bu kapsamda önerilecek projeler, ailede şiddet olup olmadığına bakılmaksızın ülke genelini temsil edecek şekilde ulusal ölçekte planlanmalıdır.

b) Aile içi şiddet ve aile içi şiddetin aile bireylerinin yaşamlarına yansımalarının incelenerek, bireylerin sosyal uyumlarının sağlanmasına katkı sunacak politika önerilerinin geliştirilmesi: Bu kapsamda önerilecek projeler ulusal ölçekte planlanmalı ve sadece şiddetin görüldüğü aileler kapsama dâhil edilmelidir. Şiddetin mağduru, faili ve şahidi çalışma kapsamında birlikte ele alınmalıdır.

c) Toplumsal cinsiyet rolü algısının ve aile içi şiddete etkilerinin araştırılarak aile içi şiddetin önlenmesi/azaltılmasına yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi: Bu kapsamda önerilecek projelerin ulusal ölçekte, şiddet olan ve şiddet olmayan tüm ailelerde planlanması ve projelerde toplumsal cinsiyet rolü algısının şiddetle ilişkinin ele alınması gerekmektedir. Şiddete ilişkin tutum, davranış ve değerlerin incelenerek aile içi şiddetin önlenmesine/azaltılmasına yönelik öneriler geliştirilmelidir.

d) Kadın cinayetlerinin kültürel, sosyal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerilerinin geliştirilmesi: Bu konuda önerilecek projelerde, vaka dosyalarının kapsamlı biçimde, çocuklara ve ailenin diğer bireylerine etkileri dâhil edilerek incelenebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile işbirliği yapılması gerekmektedir. İlgili diğer kurumlarla da işbirliği yapılabilir. Bu bağlamda dosya incelemesinin yanı sıra maktul ve failin yakınlarıyla yapılacak görüşmelere yer verilerek önleyici politikalara yönelik önerilerin geliştirilmesi beklenmektedir.

e) Aile içinde çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismarın kültürel, sosyal, ekonomik ve psikolojik boyutlarıyla incelenerek önleyici politika önerilerinin geliştirilmesi: Bu kapsamda önerilecek projelerde çocuğa yönelik şiddet, ihmal ve istismar konuları ele alınmalı ve projelerin ülke genelini temsil edecek şekilde ulusal ölçekte planlanması gerekmektedir.

f) Ülkemizde yürütülen aile içi şiddeti önlemeye/azaltmaya yönelik politikaların ve uygulamaların etki analizlerinin gerçekleştirilerek yeni önerilerin geliştirilmesi: Bu kapsamda önerilecek projelerde mevcut politikaların ve uygulamaların etkililiği ölçülerek değerlendirilmeli ve bu değerlendirmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmelidir. Proje önerilerinin ülke genelini temsil edecek şekilde ulusal ölçekte planlanması ve boylamsal (tekrar ölçümlü) bir desenle sunulması gerekmektedir. Yapılacak çalışmalarda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması beklenmektedir.

İlgili Destek Programı

Bu çağrı çerçevesinde önerilecek projelere “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında destek verilecektir

Çağrıya Özel Hususlar

 Bu çağrı kapsamında önerilecek projelere ilişkin özel hususlar Amaç ve Hedefler bölümünde çağrı kapsamına giren her bir konu için ayrı başlıklar halinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Sunulacak proje önerilerinin bu özel hususlara riayet edilerek şekillendirilmesi gerekmektedir. Birinci aşama değerlendirmesi sonucunda bu özel hususları içermediği tespit edilen proje önerileri, çağrı amaç ve hedeflerine uygun olmaması nedeniyle elenecek olup ikinci aşamaya geçemeyecektir.

 İlgili mevzuat gereği, Ar-Ge projesi niteliği taşımayan (salt veri toplamaya/durum tespitine yönelik çalışmalar, kurumların rutin olarak yürüttükleri çalışmalar, daha önce gerçekleştirilmiş olan bir çalışmanın sadece kapsamının genişletilerek tekrarlanması niteliğindeki çalışmalar, altyapı oluşturmaya yönelik çalışmalar vb.) proje önerileri birinci aşamada elenecek olup ikinci aşamaya geçemeyecektir.

 Proje önerileri küçük, orta veya büyük ölçekli projeler olarak hazırlanabilir. Çağrı kapsamına giren konulardan ulusal ölçekte planlanması gereken projelerin, hedeflenen nihai amaca ulaşabilmesi için orta veya büyük ölçekli olması önerilmektedir.

 Orta ve büyük ölçekli projeler farklı kurum/kuruluşlarda yürütülen ve birden fazla kurumun yer aldığı alt projelerden oluşabilir (bir proje en fazla 1 ana ve 3 alt projeden oluşabilir). Özellikle projenin yürütüleceği kurum/kuruluşun dışında başka kurum/ kuruluşların katılımını gerektiren ve/veya disiplinler arası/çok disiplinli projeler bu nitelikte olabilir.

 İkinci aşama başvurularında sunulması gerekli olan Yasal/Özel İzin Belgesi ile Etik Kurul Onay Belgesinin alınmasında yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak, söz konusu belgelerin temin sürecinin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla irtibata geçilerek vedilikle başlatılması önerilmektedir.

 Proje bütçe kalemleri arasında dengeli bir dağılım olması beklenmektedir.

Çağrı Takvimi

 Son Tarih*
Birinci Aşama 01/04/2016 17:30 08/04/2016 17:30
İkinci Aşama 17/06/2016 17:30 01/07/2016 17:30
* Elektronik başvuru çıktısının ıslak imzalı nüshasının belirtilen tarih ve saate kadar Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Ek Belgelere Referanslar
 1003 Destek Programı Web Sayfası
 1003 Destek Programı Bilgi Notu
 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Usul ve Esasları  1003 Proje Önerisi Değerlendirme Formu
 Yasal/Özel İzin Belgesi Bilgi Notu
 Etik Kurul Onay Belgesi Bilgi Notu


Destek Türü 
Hibe
Azami Tutar 
500.000 - 1.000.001 TL
Destek Oranı 
%100
Destek Süresi 
36 Ay


Önceki Sayfa

  
3962 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası