eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 2°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.84775.8712
Euro6.55036.5766
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret494965
KKYDP-KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 2016-2020

TARIMA DAYALI KIRSAL KALKINMA HİBE DESTEKLERİ (2016-2020)

 

HİBE ORANI                    :%50

DESTEKLENECEK İLLER :81 İL

Türkiye’nin 2020 sonuna kadar hangi tarım yatırımlarını destekleyeceğine ilişkin planı belli oldu, “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

 - Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar.

- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları.

- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.

- Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

-  Bireysel sulama sistemleri.

- Kırsal ekonomik altyapı yatırımları.

-  Bu Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler.

- Yeni yatırımlar.

- Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.

- Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.

Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERI KAPSAMINDA TARIMA DAVALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESINE ILIŞKIN KARAR

Amaç

MADDE 1– (1) Bu Kararın amacı: doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi. tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi. kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esasların belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Karar; 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Karar, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5648 sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulamasında;

(a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

(b) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

(c) Hibeye esas proje tutan: Tebliğde belirtilen kriterleri sağlayan hibe desteği verilecek uygun maliyetler toplamını,

ç) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü ve/veya il koordinatörlüğü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

(d) İl Koordinatörlüğü: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu il koordinatörlüğünü,

(e) İl Müdürlüğü: Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüğünü,

(f) Kırsal ekonomik altyapı: Kırsal turizm, el sanatları ve katma değerli ürünler, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesi, bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bilişim sistemleri ve eğitimi, kültür balıkçılığı, arıcılık ve arı ürünleri ile makine parkları,

(g) Kurum: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunu,ifade eder.

Desteklenecek yatırım konuları ve nitelikleri

MADDE 5- (1) Bu Karar, aşağıda belirtilen tarıma dayalı yatımları desteklenmesine ilişkin yatırım konularını kapsar:

a) Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar.

b) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları.

c) Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı.

ç) Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar.

d) Bireysel sulama sistemleri.

e) Kırsal ekonomik altyapı yatırımları.

f) Bu Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler.

(2) Bu Karar, aşağıda belirtilen nitelikteki yatırımları kapsar:

a) Yeni yatırımlar.

b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar.

c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar.

Proje tutarları ve destekleme oranları

MADDE 6- (1) Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje tutan üst limitinin %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Proje bütçesi katma değer vergisi (KDV) hariç hazırlanır.

(3) Hibeye esas proje tutarı üst limitleri tebliğ ile belirlenir.

(4) Hibe ödemesi yapılabilmesi için hibe sözleşmesi imzalanması şarttır.

Destekleme kapsamına alınacak iller

MADDE 7- (1) Bu Karar uyarınca 81 ilde destekleme kapsamına alınacak proje konulan çıkarılacak tebliğ ile belirlenir.

Finansman ve ödemeler

MADDE 8- (1) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, ilgili mali yıl bütçe kanunu ile tahsis edilen ödeneklerden karşılanır ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla ödenir. Bu Kararın uygulanması ile ilgili olarak yapılan nakdi ödeme tutarının %0,2’si oranında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ ye hizmet komisyonu ödenir.

(2) Bu Karar kapsamında yapılan proje başvurulan, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilir.

Desteklerden yararlanamayacak olanlar

MADDE 9- (1) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden kamu kurum ve kuruluşları yararlanamaz.

(2) Bu Karar kapsamındaki hibe desteklemelerinden yararlanamayacak olanlara ilişkin diğer hususlar tebliğ ile düzenlenir.

Denetim ve cezai hükümler

MADDE 10– (1) Bu Karar kapsamında yapılacak destekleme ödemeleri ile ilgili hususlarda denetimi sağlayacak tedbirleri Bakanlık alır.

(2) Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleri ile ilgili alacaklar 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Alacakların Kurum alacağı olması durumunda, 5648 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

(3) Idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler beş yıl süre ile desteklemelerden yararlanmaz.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğler ile belirlenir. Bu tebliğler kapsamındaki uygulamaları Bakanlık adına Genel Müdürlük ve/veya Kurum yürütür. Bu tebliğlerin hazırlanmasında 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile kabul edilen Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri dikkate alınır.

(2) 18’112011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine ilişkin Karara dayanılarak çıkarılan tebliğlere ait iş ve işlemler tamamlanıncaya kadar anılan Karar kapsamında hibe ödemelerine devam olunur.

(3) Kalkınma ajansları, tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik mali destek programlarının tasarımında, potansiyel faydalanıcıların niteliği, desteklenecek yatınmlar ve hibe oranlarının tespiti hususlarında bu Karar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslan düzenleyecek olan tebliğ hükümlerini gözetir.

(4) Bakanlık ve Kalkınma Bakanlığı merkezde, il müdürlükleri ve/veya il koordinatörlükleri ve kalkınma ajansları ise yerel düzeyde gerekli koordinasyonu ve işbirliğini sağlar.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Karar, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayını’ tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 


Kaynak: 27 Şubat 2016 Tarihli ve 29637 Sayılı Resmî Gazete

Karar Sayısı:  2016/8541 Ekli “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine Ilişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2/2/2016 tarihli ve 1372 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/2/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.Önceki Sayfa

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
8958 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası