eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 2°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.84775.8712
Euro6.55036.5766
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret494971
ORAN KALKINMA AJANSI 2016 MALİ DESTEK PROGRAMLARI (Kayseri, Sivas, Yozgat)

MALİ DESTEK KONULARI

1-Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

2-Mikro İşletmeler Mali Destek Programı

3-Gelişen Sanayi Mali Destek Programı

4-Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı

Başvuru Tarihleri

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 25.04.2016 / Saat: 23:50

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 02.05.2016 / Saat: 18:00


1-Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı:

Programın Amaçları ve Öncelikleri

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Kalkınma Mali Destek Programı’nın genel amacı

“Dezavantajlı grupları ve fırsat eşitliğini dikkate alan bir yaklaşımla TR72 Bölgesinde gö-

çün azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi ile kentsel ve sosyal altyapının

iyileştirilmesi yoluyla bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması” olarak

belirlenmiştir.

Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Kalkınma Mali Destek Programı’nın öncelikleri

yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri ise;

1-Ortak kullanım amaçlı sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına ve sosyal ve fiziksel altyapıya yönelik projeler

2-Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılmasına yönelik projeler

ORAN Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı

4.000.000 ¨’dir. ORAN, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama

hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar

arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 100.000 TL

• Azami tutar: 500.000 TL

Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulları baş- vuru ve sözleşme aşamalarında sağlamalıdır:

• Valilikler,

• Kaymakamlıklar,

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler,

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri),

• Üniversiteler,

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

• Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

• Sivil Toplum Kuruluşları

ÖRNEK PROJE KONULARI:

ÖNCELİK 1: Ortak kullanım amaçlı sportif, sosyal, kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılmasına ve sosyal ve fiziksel altyapıya yönelik projeler

• Ortak kullanıma yönelik toplantı, konferans, vb. organizasyonların düzenlenebileceği merkezlerin oluşturulması ve mevcutların iyileştirilmesine yönelik projeler,

• Ortak kullanım amaçlı spor alanlarının oluşturulmasına veya modernizasyonuna yönelik projeler,

• Çocukların gelişimine katkı sağlayacak çocuk kulübü, çocuk müzesi, oyuncak kütüphanesi, oyuncak müzesi vb. sosyal alanların oluşturulmasına yönelik projeler,

• Gençlerin kariyerlerine veya beşeri gelişmelerine katkı sağlayacak gençlik merkezi vb. hizmet yerlerinin kurulmasına veya iyileştirilmesine yönelik projeler,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının kentsel altyapıda kullanımına yönelik projeler,

ÖNCELİK 2: Dezavantajlı grupların sosyal uyum ve toplumsal hayata katılım düzeylerinin artırılmasına yönelik projeler

• Özel eğitim ihtiyacı olan grupların il düzeyinde tespit edilmesi, bu grupların uygun eğitim olanaklarına yönlendirilmesi ve takiplerinin yapılması amacıyla gerekli altyapı ve sistemlerin kurulmasına yönelik projeler,

• Huzurevleri, çocuk yuvaları, kadın konuk evleri vb. merkezlerin hizmet kalitelerinin artırılması veya yeni merkezlerin oluşturulması, bu yönde başarılı modellerin uygulanmasına yönelik projeler,

• Dezavantajlı grupların sosyal hayata kazandırılmasına yönelik altyapı projeleri.

• Dezavantajlı grupların işgücü piyasasına kazandırılması amacıyla, eğitim kurumları işbirliği ile mesleki bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak eğitim ve beceri programlarının düzenlenmesine ve merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projeler,

• Yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere yönelik bakım, dinlenme ve rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulmasına yönelik projeler,

• Toplumun farklı kesimleri için yaşanabilirliği hedefleyen ve fırsat eşitliğini gözeten mekânsal planlama ve kentsel tasarımları içeren projeler,

• Dezavantajlı grupların şehir hayatına dahil edilmesi amacıyla gerekli altyapının, kentsel ekipman ve donanımların oluşturulması ve iyileştirilmesine yönelik projeler,

• Engelli bireylere yönelik okul öncesi ve mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin adaptasyonuna yönelik projeler


 

2-Mikro İşletmeler Mali Destek Programı :

Programın Amaçları ve Öncelikleri Mikro İşletmeler Mali Destek Programı’nın genel amacı “TR72 Bölgesinde, bölgenin ekonomik büyümesine ve istihdamının artırılmasına katkı sağlanması amacıyla, mikroişletmelerin geliştirilmesi” olarak belirlenmiştir. Mikro İşletmeler Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri ise;

ÖNCELİK 1: Rekabetçiliğin geliştirilmesi, kapasite artırımı ve ürün çeşitlendirmesine yönelik mikro işletmelerin desteklenmesi (yeni işletmelere yönelik makine, teçhizat, işletme donanımı… vb.)

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 ¨’dir. ORAN, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

• Asgari tutar: 25.000 ¨

• Azami tutar: 75.000 ¨

Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulları baş - vuru ve sözleşme aşamalarında sağlamalıdır:

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında Onaylanmış son yıla ait mali ve çalışan sayısı verilerine göre Mikro Ölçek sınıfında olan işletmeler olması,

• Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının bir kamu kurumuna veya KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması,

• Proje konusunun proje sunan Başvuru Sahibi’nin görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

• Ajans’ın faaliyet gösterdiği TR72 Bölgesi (Kayseri - Sivas - Yozgat) illerinde kayıtlı olması veya merkezinin ya da yasal şubelerinin bu illerde bulunması,

• Ajans’a proje başvurusu yapılmadan önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması,

• Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

Örnek proje konuları şu şekildedir:

ÖNCELİK 1-Rekabetçiliğin geliştirilmesi, kapasite artırımı ve ürün çeşitlendirmesine yönelik mikro işletmelerin desteklenmesi (yeni işletmelere yönelik makine, teçhizat, işletme donanımı… vb.)

• İşletmelerin bilgiye ve finansal kaynaklara erişimleri arttırmaya ve Bölge’deki diğer işletmelerle ortak iş kültürünü yaygınlaştıracak projeler,

• Mikro işletmelere ; makine-ekipman alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patent başvurularına yönelik projeler,

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine ve prototip üretimi gerçekleşmiş ve tescili alınmış bir ürünün seri imalatına yönelik projeler,

• Üniversitelerle işbirliği içinde prototip ve yeni ürün üretimine yönelik projeler,

• İşletmelerde yeni ürün veya üretim yöntemlerini geliştirme amaçlı bölüm oluşturma, laboratuvar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırım projeleri,

• Enerji üretimi, depolanması ve transferi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,

• Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,

• Ar-Ge, inovasyon ve yeni teknoloji transferi içeren projeler,

• Yüksek teknoloji içeren alet ve cihazların üretimine yönelik projeler,

• Yeni ürün geliştirilebilecek ve araştırma yapılabilecek yeni laboratuvar, atölye gibi yerlerin kurulmasına, mevcut yerlerin geliştirilmesine yönelik projeler,

• Yenilikçi ürünlerin tasarlanması ve üretilmesine yönelik projeler,

• Yüksek katma değerli ürünlerin üretimine yönelik projeler.

 


3-Gelişen Sanayi Mali Destek Programı :

Programın Amaçları ve Öncelikleri Gelişen Sanayi Mali Destek Programı’nın genel amacı “Kurumların rekabet gücünün arttırılmasına yönelik sanayi altyapısının iyileştirilmesi, imalatta Ar-Ge ve Yenilikçiliğin ön plana çıkarılması, bilişim teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması yoluyla bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması” olarak belirlenmiştir. Gelişen Sanayi Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri ise;

Öncelik 1 :Kurumların Ar-Ge ve Yenilikçilik, endüstriyel tasarıma yönelik yatırımları ile bilişim teknolojileri kullanım kapasitelerinin arttırılması

Öncelik 2 :Kurumların üretim kapasitesi ve sektörel ürün çeşitliliğinin artırılması ve markalaşması

Öncelik 3 Tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstride kullanımının yaygınlaştırılması (laboratuvar ekipmanları, ekstraksiyon, paketleme, toplama makineleri, pelet ve toz halinde işlemeye yönelik alet ve ekipmanlar

Öncelik 4 Gıda sanayisinin geliştirilmesi kapsamında et, süt ve diğer sektörlerdeki laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı toplam 8.500.000 ¨’dir. ORAN, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Kâr Amacı Güden Kurumlar: 6.000.000 tl

Asgari/Azami Destek Tutarı 50.000 ¨ / 500.000 ¨

Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar:2.500.000 tl

Asgari/Azami Destek Tutarı  25.000 ¨ / 750.000 ¨

Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulları baş- vuru ve sözleşme aşamalarında sağlamalıdır:

Kâr Amacı Güden Kurumlar:

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik 1 kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler) (Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlası KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olan başvuru sahibi/proje ortağı tarafından sunulan projeler değerlendirmeye alınmaz.)

• Kâr Amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler

• Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar:

 • Valilikler

• Kaymakamlıklar

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

• Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler 2

• Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlükleri

• Küçük Sanayi Sitesi Yönetimleri (KSS)

• Serbest Bölge Müdürlükleri

Öncelik 1: Kurumların Ar-Ge ve Yenilikçilik, endüstriyel tasarıma yönelik yatırımları ile bilişim teknolojileri kullanım kapasitelerinin arttırılması

Örnek proje konuları şu şekildedir:

• Prototip aşaması tamamlanmış ve üretime hazır (tescillenmiş) teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesine yönelik faaliyetler

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım gibi tescil belgeleri alınmış ürünlerin ticarileştirilmesine ve prototip üretimi gerçekleşmiş ve tescili alınmış bir ürünün seri imalatına yönelik projeler

• Üniversiteler tarafından geliştirilmiş ve firma tarafından gereksinim duyulan makine sistemi ya da teknik uygulamaları içeren projeler ile nanoteknoloji, biyoteknoloji gibi ileri teknolojilerin; tekstil ve gıda gibi sektörlerin üretim süreçlerinde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik projeler

• Üniversitelerle işbirliği içinde prototip ve yeni ürün üretimine yönelik projeler

• Farklılık oluşturacak yenilikçi fikirler, yöntemler ve ürünlerin denenmesi, mevcut ürün yelpazesinin katma değeri yüksek ürünlerle zenginleştirilmesine yönelik projeler

• İşletmelerde yeni ürün veya üretim yöntemlerini geliştirme amaçlı bölüm oluşturma, laboratuvar kurma, test cihazları, sistem ve yazılım yatırım projeleri,

• Enerji üretimi, depolanması ve transferi kapsamında kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler,

• Tıbbi cihaz, ekipman ve protezlerin imalatına yönelik projeler,

• Sağlık sektöründe kullanılan ürün ve sarf malzemelerin imalatına yönelik projeler,

• Savunma sanayiinde kullanılan ürün ve ekipmanların imalatına yönelik projeler.

Öncelik 2: Kurumların üretim kapasitesi ve sektörel ürün çeşitliliğinin artırılması ve markalaşması

• İşletmenin pazar payını genişletmeye ya da yeni pazarlara ulaşmaya yönelik olarak ürün gamına yeni ürünler eklenmesine yönelik projeler

• Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelerin hem yurtiçi hem de yurtdışında pazarlama ve ürün geliştirmelerinde destek olacak pazarlama yapılarının oluşturulması

• Maden kaynaklarının işlenmesinde katma değeri ve ürün çeşitliliği artırmaya yönelik projeler

• Modern üretim hatlarının kurularak üretimde katma değerin ve istihdamın artırılmasını sağlayacak projeler

• İşlenmiş ürünlerin imalatına yönelik üretim ve paketleme ünitelerinin kurulmasını ve inovatif tekniklerle pazara sunulmasına yönelik projeler

• Tarımsal ve hayvansal ürünlerin işlenerek endüstriyel ürün haline dönüştürülmesine yönelik projeler

• Arı ürünleri ve meyve/sebze gibi ürünlerin ikincil ürünlere dönüştürülmesine ve katma değerli ürünler haline getirilmesine yönelik projeler

• Bölgede yetiştirilen organik ürünlerin ve coğrafi işaretli ürünlerin paketlenerek pazara sunulmasını içeren projeler

• Doğal ve yöresel ürünlerin işlenmesine yönelik projeler

• Su ürünlerinin işlenmesine yönelik projeler

• İmalatta teknolojik yöntemlerin kullanılmasına ve bilgisayar destekli üretim sürecine geçilmesine yönelik projeler,

Öncelik 3 :Tıbbi ve aromatik bitkilerin endüstride kullanımının yaygınlaştırılması (laboratuvar ekipmanları, ekstraksiyon, paketleme, toplama makineleri, pelet ve toz halinde işlemeye yönelik alet ve ekipmanlar)

• Tıbbi ve aromatik bitkilerden gıda takviyesi, uçucu yağ, kozmetik ve medikal ürün üretimine yönelik projeler

 • Tıbbi aromatik bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilecek ikincil ürünlerin endüstriyel üretimi

• Verimi arttıracak ve rekabet avantajı sağlayacak yerli girdi üretimine yönelik Ar-Ge, tanıtım ve demonstrasyon çalışmalarının yapılmasına yönelik projeler

• Tarımsal işgücünün niteliğini geliştirme ve kırsaldaki göçü önleme amacına hizmet eden, inovatif tarımsal üretim tekniklerinin bölgeye uyarlanmasına yönelik projeler

• Tıbbî ve aromatik bitkilerin veya bu bitkilerden elde edilen işlenmiş ürünlerin paketlenip pazarlanmasını içeren projeler

Öncelik 4: Gıda sanayisinin geliştirilmesi kapsamında et, süt ve diğer sektörlerdeki laboratuvar altyapısının iyileştirilmesi

• Ortak kullanıma açık kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarları kurulması ya da mevcut olanların kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projeler

• Gıda işletmelerinde Ar-Ge, kalite kontrol ve üretim ünitelerinin kurulması veya mevcutların modernizasyonunu içeren projeler

• Tarım sektöründe teknolojik ürün üretimine yönelik projeler

 


4-Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı :

Programın Amaçları ve Öncelikleri Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı’nın genel amacı “TR72 Bölgesinde istihdam ve ekonomiye katkısı bakımından geliştirilmeye açık bir potansiyel taşıyan turizm alanları- nın sürdürülebilir bir şekilde altyapısının, hizmet kalitesinin, tanıtımının ve pazarlamasının iyileştirilmesi ve alternatif turizm türlerinin desteklenmesi yoluyla bölgesel rekabet edebilirliğin arttırılması ve bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması.” olarak belirlenmiştir.

Turizmi Geliştirme Mali Destek Programı’nın yukarıdaki amaç çerçevesinde belirlenen öncelikleri ise;

Öncelik 1: Bölgenin sahip olduğu başta Selçuklular olmak üzere birçok önemli tarihi ve kültürel değerin turizme kazandırılması,

Öncelik 2: Termal kaynaklar açısından zengin olan Bölgemizde Sağlık ve Termal turizmin geliştirilmesi,

Öncelik 3: Bölgenin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını hedefleyen doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi,

Öncelik 4: Turizm sektöründe istihdam edilecek kalifiye personel yetiştirilmesi,

ORAN Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı toplam 2.500.000 ¨’dir. ORAN, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Kâr Amacı Güden Kurumlar: 1.000.000 tl

Asgari/Azami Destek Tutarı 20.000 ¨ / 200.000 ¨

Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar:1.500.000 tl

Asgari/Azami Destek Tutarı 50.000 ¨ / 500.000 ¨

Başvuru Sahipleri’nin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Destek almaya hak kazanabilmek için Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulları baş- vuru ve sözleşme aşamalarında sağlamalıdır:

Kâr Amacı Güden Kurumlar:

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik1 kapsamında KOBİ olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişi olması (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirası’nı aşmayan işletmeler) (Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlası KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olan başvuru sahibi/proje ortağı tarafından sunulan projeler değerlendirmeye alınmaz.),

• Kâr Amacı Güden Kooperatifler ve Birlikler

 • Kâr Amacı Gütmeyen Kurumların İştirakleri

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar:

 • Valilikler

• Kaymakamlıklar

• Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri

• Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar İle Enstitüler

• Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Mahalli İdare Birlikleri)

• Üniversiteler

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

• Kâr Amacı Gütmeyen Kooperatifler ve Birlikler

• Sivil Toplum Kuruluşları

Örnek Proje Konuları;

TR72/16/TRZM1 (Kâr Amacı Güden Kurumlar) ve TR72/16/TRZM2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar)

Öncelik 1: Bölgenin sahip olduğu başta Selçuklular olmak üzere birçok önemli, tarihi ve kültürel değerin turizme kazandırılması,

• Bölgenin turistik değerlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına imkân sağlayacak yenilikçi materyal seti (tanıtım filmi, logo, broşür, reklam filmleri, harita, vb. içerecek bütünleşik paket) hazırlanmasına yönelik projeler

• Bölgenin tarihi ve turistik mekân ve değerlerinin tanıtımına ilişkin simülasyon ya da 3 boyutlu model geliştirilmesine yönelik projeler

• Bölge şehirlerinin bir turizm destinasyonu olarak uluslararası turizm organizasyonlarına (turlar vb.) dâhil edilmesine yönelik faaliyetler içeren projeler

• Bölge illerinde şehir turizminin geliştirilmesine ve marka değerinin oluşturulmasına yönelik projeler • Müze ve ören yeri gibi turizm alanlarının çok dilli ve sesli tanıtımın yapılmasına yönelik projeler

• Şehirlerin markalaşmaları kapsamında tanıtım çalışmalarına yönelik projeler

• Mobil uygulamalar ve yazılımlardan faydalanılarak turizm alanında yenilikçi uygulamaların yapılmasına yönelik projeler

• Turizme yönelik tarihi, kültürel ve doğal miras değerlerinin tespit edilerek envanter oluşturulması; bun envanterin elektronik ortamda tanıtımı ve bu değerlere erişimin kolaylaştırılmasına yönelik projelerBölge turizm değerlerinin ve potansiyelinin tanıtılmasına yönelik web tabanlı portal oluşturulması, bilgi sistem altyapısının iyileştirilmesini içeren projeler

• Bölgeye özel kültürel değerlerin canlandırılması ve bu aktivitelerin turizme kazandırılmasına yönelik projeler

Öncelik 2: Termal kaynaklar açısından zengin olan Bölgemizde Sağlık ve Termal turizmin geliştirilmesi

• Bölgede sağlık ve termal turizm potansiyelini doğal kaynaklar ve tesisleri ile uluslararası düzeyde tanıtmaya yönelik yenilikçi projeler,

• Termal enerji kaynaklarının turizm amaçlı ısıtma, iklimlendirme gibi amaçlarla kullanılmasını içeren projeler,

• Sağlık Turizmi Portalının oluşturulmasına yönelik projeler,

• Turizm hizmetlerinde uluslararası kalite belgelerinin alınmasına yönelik çalışmaların yürütülmesini içeren projeler,

• Bölge sağlık turizmi sektörünü tüm imkân ve aktörleri ile uluslararası düzeyde tanıtmaya yönelik yenilikçi projeler,

Öncelik 3: Bölgenin doğal güzelliklerinin turizme kazandırılmasını hedefleyen doğa ve yayla turizminin geliştirilmesi

• Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılan Erciyes Kayak Merkezinin tanıtımına yönelik projeler,

• Bölgede alternatif konaklama hizmeti sunan işletmelerin hizmet çeşitlerinin artırılması, kalite ve kapasitelerinin geliştirilmesini içeren projeler,

• Bölgedeki doğal güzelliği, kültürel değerleri ve Bölgeye özel aktiviteleri ön plana çıkararak turizm potansiyelini hayata geçirebilecek projeler,

• Mesire yerlerinin turizme kazandırılmasına yönelik projeler,

• Bisiklet yolları, at çiftlikleri, yürüyüş parkurları, kuş gözleme gibi doğa turizmi (eko turizm) odaklı projeler,

Öncelik 4 :Turizm sektöründe istihdam edilecek kalifiye personel yetiştirilmesi

• Bölgede turizm alanında hizmet veren kişilerin mesleki, teknik ve dil becerilerinin artırılmasına yönelik projeler,

• Turizm sektöründe hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kalite standardizasyonunu sağlamaya yönelik projeler,

Sadece TR72/16/TRZM2 (Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar) MDP için:

• Kültür turizmine yönelik olanakların geliştirilmesini içeren projeler,

• Kış turizminin geliştirilmesini içeren altyapı projeleri,

• Termal kaynakların sağlık ve kaplıca turizmine kazandırılmasına ve mevcutların iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler,

• Kültür-inanç ve eko turizm gibi alternatif turizm türlerinin geliştirilmesini içeren altyapı projeleri,

• Havacılık (paraşüt, yelken kanat vb.), doğa ve su sporları gibi alternatif sporların geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmalarını içeren projeler,

• Kale, han, hamam, çarşı, kervansaray, geleneksel konut gibi taşınmaz kültür varlıklarının restore edilerek turizm amaçlı kullanılmasına yönelik projeler,

• Turizm potansiyeli taşıyan yer ve yörelerde bilgilendirme ve yönlendirme tabelalarının ve panolarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesini içeren projeler,

• Turizm danışma merkezlerinin sayılarının artırılmasına ve mevcutların altyapılarının iyileştirilmesine yönelik projeler,

• Müze ve kültür merkezi gibi kültürel tesislerin modernize edilmesi, altyapılarının iyileştirilmesi ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik projeler.

 

 

 

 

 

 

Önceki Sayfa

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
5041 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası