eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 2°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.84775.8712
Euro6.55036.5766
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam30
Toplam Ziyaret494971
SERHAT KALKINMA AJANSI 2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARINI AÇMIŞTIR

1. İKTİSADİ GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI-6 (TRA2-16-İGMD06)

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6’nın genel amacı;
Bölge ekonomisi için stratejik önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek imalat sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliğinin arttırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmak amacı ile girişimciliğin desteklenmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında, yukarıdaki amaca yönelik olarak bölge ekonomisinin zayıf yönlerinin güçlendirilmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlayacak şekilde aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır:
Öncelik 1: İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı faaliyetler
Öncelik 2: Bölgedeki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler
Öncelik 3: Motorlu kara taşıtları bakım ve onarımı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması

Bu program çerçevesinde; projelere verilecek destekler  aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari Tutar: 25.000 TL 
Azami Tutar: 500.000 TL

Hiçbir mali destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 50’sinden fazla ve %25’inden az olamaz. Bu tutarların dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi’nin, proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.
Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar, eş finansman olarak kabul edilmez.


Süre
Bu program için proje süresi asgari 6 ay ve azami 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Yer
Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TRA2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)  sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, TRA2 Bölgesi dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri TRA2 Bölgesi içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi

Bu teklif çağrısının uygun başvuru sahipleri belirtilen diğer şartları da sağlamak kaydıyla aşağıdaki şekildedir:

 • KOBİ'ler
 • Kar Amacı Güden Üretici Kooperatifleri 

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri asağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 1. TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerini ya da yasal şubelerini TRA2 Bölgesi’nde kurmuş olmak
 2. Projenin hazırlığından ve yönetiminden (Eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olmak, aracı olarak hareket etmemek
 3. Proje faaliyetinin, başvuru sahibinin faaliyet alanları içerisinde bulunması ve bunu belgeleyebilmesi

Ayrıca, Başvuru Sahipleri’nin ve ortaklarının mali destek alabilmesi için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

 1. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
 2. Kesinleşmiş yargı kararı (Yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,
 3. Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;
 4. Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
 • Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
 • Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,
 • Söz konusu proje veya faaliyetine Ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,

e. Dolandırıcılık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

f. Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya mali destek almaya hak kazanamazlar;

g. Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;

h. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;

i. Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. 
Destek Başvuru Formu’nun V. Bölümünde (Başvuru Sahibinin Beyanı), başvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar.
Başvuru için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya gerekli şartları sonradan kaybeden faydalanıcılarla sözleşme imzalanmaz; sözleşme imzalanmış projenin uygulanmasına başlanmış olsa dahi sözleşme feshedilebilir.

Proje Ortağı
Başvuru Sahipleri, tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilir. Başvuru Sahibi’nin ortakları, projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. 
Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 Bölgesi’nde kurulmuş olması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdır. 
Projede ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formu içerisinde yer alan Beyan, Başvuru Sahibi’nin ve tüm proje ortaklarının yasal yetkili temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.
Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.

İştirakçi
Başvuru Sahibinin ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilir. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, KAYS üzerinden tanımlanarak katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.

Proje kapsamındaki faaliyetler programın genel amacına hizmet edecek şekilde sıralanmış olan 3 öncelikten en az bir tanesine yönelik olarak tasarlanmalıdır.  Aşağıda bazı örnek proje konuları sıralanmıştır. Bunlar sadece fikir verme amacıyla sunulmakta olup proje konuları sayılan örneklerle sınırlı değildir. Programın amacına hizmet eden ve proje konu başlıkları altında değerlendirilebilecek alanlarda hazırlanan projeler de mali destek kapsamına dâhil edilecektir.
Öncelik 1: İmalat sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin ürün çeşitliliği ve üretim verimliliğini sağlayacak, katma değeri yüksek ürünlerin üretimini kolaylaştırıcı ve işletmelerin rekabet güçlerini artırıcı faaliyetler

 1.  Makine ve ekipman imalatı, tarım makineleri ile sulama ekipmanlarının üretimi, metal eşya üretimi ve bunlara ilişkin yan sanayi üretimi alanlarında kapasitenin geliştirilmesi ve yeni üretim halkalarının oluşturulması
 2. Tekstil ve giyim eşyaları imalatına yönelik faaliyetler
 3. Mermerin işlenmesi ve mermer atıklarının değerlendirilmesine yönelik faaliyetler
 4. İmalat sürecinde ihtiyaç duyulan enerjinin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı yoluyla karşılanmasına yönelik faaliyetler (biyogaz üretim tesisi kurulması vb.)
 5. Tarımsal ürünlerin, özellikle süt ve süt ürünleri, kaz ve bal gibi yöreye özgü ürünlerin, e-ticaret yöntemiyle pazarlanması ve tanıtımının yapılması
 6. Kaz etinin işlenmesi ve paketlenmesi
 7. Yumurta tavukçuluğu kapsamındaki üretim, paketleme ve pazarlama faaliyetleri
 8. Süt ürünlerinin çeşitlendirilmesi, kalite sistemlerinin kurulması ve markalaşmasına yönelik faaliyetler
 9. Bal işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve kalite sistemlerinin kurulması, markalaşmasına yönelik faaliyetler
 10. Kanatlı hayvan ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi, pazarlanması ve kalite sistemlerinin kurulması, markalaşmasına yönelik faaliyetler
 11. Tarımsal ürünlerinin patent, marka, endüstriyel tasarım vb. sınaî mülkiyet haklarının kazanılmasına yönelik faaliyetler

Öncelik 2: Bölgedeki turizm işletmelerinin kapasite ve hizmet kalitesinin artırılması, yöreye özgü alternatif turizm imkânlarının değerlendirilmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler

 1. Bölgedeki tescilli tarihi yapılarda restorasyon/ iyileştirme yoluyla otel, butik otel, restoran vb. turistik tesislerin kurulması (Ajans desteklerinde bütçede inşaat işlerine ayrılan tutar toplam destek tutarının %30’undan fazla olamayacaktır.)
 2. Bölgedeki turistik tesislerin kapasitelerinin ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik projeler (Turizm işletme belgesinde yıldız ve kapasite artırma, standart yükseltme, ulusal-uluslararası kalite belgeleri alımı vb.)
 3. Bölgede faaliyet gösteren turizm işletmelerinin sahip oldukları tesislerin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik faaliyetler
 4. Turizm sektörüne yeni girişimcilerin kazandırılmasına yönelik projeler (Yayla turizmi, konsept kafe ve restoran vb.)
 5. Mevcut turizm potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik projeler (inanç turizmi, kış turizmi, doğa turizmi, göl turizmi, eko turizm, agro turizm vb. alternatif turizm türlerine yönelik hizmet ve ürün geliştirme faaliyetleri ve bunların tanıtım ve pazarlamasına yönelik faaliyetler)

Öncelik 3: Motorlu kara taşıtları bakım ve onarımı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin beşeri ve fiziki kapasitenin geliştirilmesi, hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin artırılması

 • Mekanik, Elektrik ve Elektronik Enjeksiyon Sistemi, Karoser, Taşıt Parçalarının, Cam,-Pencere ve Koltuklarının bakım ve onarımına yönelik her türlü Arıza Tespit, Rot Balans, Lift, Voltaj Ölçme, Akü Şarj, Kaporta Sele Makinesi, Punta Makinesi, Boya Kabini (Fırın), Hava Kompresörü, Arıza tespit yazılımı vb. cihazların teminine yönelik projeler

Başvuru sahipleri proje faaliyetlerini planlarken aşağıda yer alan hususları da göz önünde bulundurmalıdır:

 1. Öncelik 2 kapsamında; TRA2 Bölgesi için önem arz eden turizm destinasyonlarında (il merkezleri, Sarıkamış, Doğubayazıt, Çıldır ilçeleri) ve tescilli binalarda gerçekleştirilmesi öngörülen projeler önceliklidir.
 2. Bütün öncelikler kapsamında;  projelerin nitelikli istihdam, özel ilgi gruplarının istihdamı (kadın ve engelliler) ve sağlıklı bir iş ortamı sağlaması önceliklidir.
 3. Öncelik 1 ve Öncelik 3 için; proje uygulama yerinin Organize Sanayi Bölgesi veya Küçük Sanayi Sitesinde yer alması önceliklidir.
 4. Bütün öncelikler kapsamında; internet sitesi bulunmayan işletmelerin proje faaliyetlerinde ve bütçelerinde internet sitesi yapım işi bulundurmaları zorunludur.
 5. Bütün öncelikler kapsamında; sadece makine ve ekipman alımı ile sınırlı projeler desteklenmeyecektir.
 6. Bütün öncelikler kapsamında; projeye konu sektöre yönelik en az bir ulusal fuara katılım/ ziyaretin projede yer alması gerekmektedir.
 7. Öncelik 1 kapsamında; başvuru sahibi proje başvurusunda en az bir kalite belgesi (TSE, CE, ISO 9001 vb.) başvurusunu taahhüt etmeli ve bu faaliyet için proje bütçesinden kaynak tahsis etmelidir.
 8. Destek almaya hak kazanan yararlanıcıların Ajans tarafından düzenlenecek eğitimlere katılımı zorunludur.

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden en az birinin kapsamına giren tüm projeler uygun olmakla birlikte, tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:

 1. Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeler,
 2. Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 3. Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 4. Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
 5. %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
 6. Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 7. Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
 8. Gayrimenkul yatırımları,
 9. Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 10. Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 11. Hibe verme amaçlı projeler (Diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (Maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
 12. Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (Daha büyük bir projenin parçası değilse),
 13. Tarımsal üretim (Birincil tarım faaliyetleri),
 14. Savaş araç ve gereçleri imalatı,
 15. Perakende ve toptan ticaret,
 16. Teklif edilen yatırım harcaması için Teşvik Belgesi alınmış olan projeler


2. KENTSEL ALTYAPININ İYİLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI(TRA2-16-KENT)

Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının genel amacı; kentsel yaşam kalitesinin artırılması yoluyla bölgenin yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır.
Bu kapsamda, 2014-2023 TRA2 Bölge Planı, Ajans’ın bölgede gerçekleştirmiş olduğu araştırma ve saha çalışmaları ile yapılan çalıştaylar neticesinde elde edilen verilere dayanarak programın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: :
Öncelik 1: Kentsel yaşam koşullarının ve sosyal alanların iyileştirilmesine yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeşil alanların oluşturulması 
Öncelik 2: Özel ilgi gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlerin erişilebilirliklerini artırmak için gerekli altyapının tesis edilmesine ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler

Bu program çerçevesinde verilecek destekler,  aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari Tutar: 100.000 TL 
Azami Tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %75’inden fazla olamaz.
Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibi proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar, eş finansman olarak kabul edilmez.

Süre

Başvuru sahibi kurum ve kuruluşların yapacakları faaliyetler için proje süresi asgari 12 ay ve azami 18 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar
Yer
Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahibi olabilecek kurum ve kuruluşlar aşağıdaki şekildedir: 

 • Mahalli İdareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köyler)
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri
 • Üniversiteler
 • Kamu kurum ve kuruluşları

 (1) Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 • Proje konusunun, proje sunan kurum ve kuruluşların görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
 • TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 Bölgesi’nde kurulmuş olması,
 • Yönetmelikte öngörülen proje hesabını kendi adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip olması,
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (Eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi.

(2) Ayrıca, tüm başvuru sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

  1. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
  2. Kesinleşmiş yargı kararı (Yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,
  3. Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
  4. Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
  • Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
  • Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, sözkonusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar
  1. Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
  2. Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;

  1. Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,
  2. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;
  3. Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Proje Ortağı
Başvuru Sahipleri, tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru Sahibi’nin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. 
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında yapılacak proje tekliflerinde aşağıda listelenen kurum ve kuruluşlar ortak olarak yer alabilirler:

 • Mahalli idareler (Belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Muhtarlıkları)
 • 5355 sayılı Kanun kapsamındaki mahalli idare birlikleri
 • Üniversiteler
 • Kamu kurum ve kuruluşları (Valilikler, kaymakamlıklar, bölge il ve ilçe müdürlükleri ve kamuya ait araştırma enstitüleri)

Ortaklar, Bölüm 2.1.1’de belirtilen koşullardan “TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 Bölgesi’nde kurulmuş olması”dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. 
Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formu’nun Bölüm III-2’de yer alan Beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. 
Ortaklık çerçevesinde proje başvurusunda bulunan tüm taraflar (Başvuru Sahibi de dâhil olmak üzere) başvuru formunda yer alan ortaklık beyannamesini ayrı ayrı imzalamalıdır. Bir kurum en fazla 2 (iki) projede ortak olabilir.
Projeye Başvuru Sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.

İştirakçi
Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar.

 

Başvuru Rehberi Bölüm 1.2.'de yer alan “Programın Amaç ve Öncelikleri” kısmında belirtilen, programın genel amacına ve önceliklerinden en az birine katkıda bulunan projeler, uygun kabul edilecektir. Proje konusunun uygunluğu için aşağıda belirtilen gerekli genel şartlar da göz önünde bulundurulmalıdır:

 • Projenin sosyal faydaları kayda değer olmalıdır.
 • Projenin çevreye olumsuz etkileri olmamalıdır.
 • Proje, hayvancılık, tarım ve turizmin gelişmesine yönelik altyapının iyileştirilmesi için olumlu bir ortam yaratarak, ekonomik yapıların bölgesel gelişimini desteklemeli ve faaliyet ve sonuçlarından etkilenen tüm taraflar için sosyal açıdan kabul edilebilir olmalıdır.

Proje birden fazla idari birimin (Belediyelerin veya illerin) yetki alanına girebilir. 
Aşağıda mali destek almak için uygun olabilecek altyapı projeleri faaliyet konuları listelenmiştir. Bu faaliyetler örnek mahiyetinde olup, uygun faaliyetler bunlarla sınırlı değildir ve programının amaç ve önceliklerine uygun olarak geliştirilebilecektir.

Öncelik 1: Kentsel yaşam koşullarının ve sosyal alanların iyileştirilmesine yönelik olarak sunulan altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve yeşil alanların oluşturulması

 • Kültür ve sanat etkinliklerinin gerçekleştirilmesine yönelik tesislerin oluşturulması /iyileştirilmesi
 • Ortak kullanıma yönelik toplantı, konferans, vb. organizasyonların düzenlenebileceği merkezlerin oluşturulması ve mevcutların iyileştirilmesine yönelik projeler,
 • Halkın eğlenme ve dinlenme amacı ile zaman geçirmesine imkân sağlayacak mesire/piknik alanlarının oluşturulması/iyileştirilmesi
 • Kent halkının ziyaret edip vakit geçirebileceği sosyal yaşam alanlarının (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanları ve temalı parklar gibi) altyapısının iyileştirilmesi, rehabilitasyonu, canlandırılması ve geliştirilmesi
 • Entegre spor alanlarının oluşturulması veya modernize edilmesi  (Basketbol, voleybol, tenis vb. gibi en az iki farklı spor alanı içerecek şekilde olmalıdır)

Öncelik 2: Özel ilgi gruplarına yönelik sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlerin erişilebilirliklerini artırmak için gerekli altyapının tesis edilmesine ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetler

 • Özel ilgi gruplarına yönelik sosyo-kültürel (kütüphane, tiyatro, sinema vb.) hizmetler sağlayacak gezici/sabit altyapıların oluşturulması
 • Düşük gelirli ailelerin sosyal hizmetlere erişimlerini sağlayacak merkezlerin (Aile Yaşam Merkezleri, Çok Amaçlı Toplum Merkezleri, Çocuk Eğlence Merkezleri vb.) tesis edilmesi veya modernizasyonu
 • Dezavantajlı grupların (engelli, hasta, yaşlı vb) toplumsal hayatlarını ve günlük faaliyetlerini kolaylaştıracak her türlü kentsel donatı elemanlarının (aydınlatma elemanları, sokak levhaları, işaret levhaları, oturma sıraları vb.) ve yardımcı donanımın (rampalı ve geniş kaldırımlar, özel zemin döşemeleri, tırabzanlı merdivenler, asansörlü geçitler, PVC esaslı özel yürüme yolları, sesli sinyalizasyonlu trafik ışıkları vb.) oluşturulması ve/veya geliştirilmesi
  Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve program önceliklerinden birinin kapsamına giren tüm projeler uygun olmakla birlikte, tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle içermemelidir:
 • Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
 • Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler,
 • Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi haricinde tütün üretimi,
 • %15’ten fazla alkol ihtiva eden içeceklerin üretimi,
 • Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
 • Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler; borsa yatırımları,
 • Gayrimenkul yatırımları,
 • Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar,
 • Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
 • Hibe verme amaçlı projeler (Diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (Maddi veya ayni) veya kredi sağlamak için),
 • Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (Daha büyük bir projenin parçası değilse);
 • Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderlerini kapsayan projeler,
 • Tarımsal üretim (Birincil tarım faaliyetleri),
 • Savaş araç ve gereçleri imalatı,
 • Perakende ve toptan ticaret,
 • Sözleşmesi yüklenici kurum/ kuruluş tarafından halihazırda imzalanmış işler,


 

3. ÖRNEK BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI-4 (TRA2-16-TRM04)

Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-4’ün amacı; 
TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir.
Bu mali destek programı kapsamında aşağıdaki önceliklere destek sağlanacaktır:
Öncelik 1: Mevcut barınakların fiziksel kapasitesinin geliştirilmesi ile makine ve ekipman ihtiyaçlarının giderilmesi
Öncelik 2: Bölgedeki mevcut büyükbaş ve süt sığırcılığına yönelik işletmelerin hayvan varlığı, üretim miktarı ve verimliliklerinin artırılması ve/veya fiziksel altyapılarının geliştirilmesi
Başvuracak projelerin konusu, yukarıda sayılan öncelik alanlarından en az birine yönelik olmalı ve çevreye olumsuz etkileri olmamalıdır.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 25.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir mali destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu oran ve meblağ dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 
Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.
Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.


Eş finansman kapsamındaki ve diğer tüm harcamalar proje hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Süre
Bu program için proje süresi asgari 6 ay ve azami 9 aydır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.
Yer
Projeler, Ajans’ın faaliyet gösterdiği TRA2 Bölgesi (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars)  sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, TRA2 Bölgesi dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri TRA2 Bölgesi içerisinde gerçekleştirilmelidir

Başvuru Sahibi
Bu teklif çağrısının uygun başvuru sahipleri aşağıda belirtilen şartları sağlamak kaydıyla;

 • Gerçek Kişiler (Başvuru sahibi gerçek kişilerin mali destek almaya hak kazanmaları durumunda, sözleşme aşamasında Ticaret ve Sanayi Odasına veya Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına kayıtlı bir işletme kurmaları zorunludur.)
 • KOBİ’ler (KOBİ’lerin bu teklif çağrısı için ilan edilen son başvuru tarihinden önce kurulmuş olması gerekmektedir.)
 • Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:

 

 • TRA2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 bölgesinde kurulmuş olması (Gerçek kişiler hariç), 
 • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
 • Başvuru sahibinin KOBİ vasfına sahip olması halinde, proje faaliyetinin faaliyet alanları içerisinde bulunması ve bunu belgeleyebilmesi.

Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortaklarının mali destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir:

 1. İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta benzer durum olarak sayılan hususlar kapsamında olanlar,
 2. Kesinleşmiş yargı kararı ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar,
 3. Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar;
 4. Sözleşme imzalandığı tarih itibarıyla;
 • Gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
 • Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar,
 • Gerçek veya tüzel kişilerden, söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar,
 1. Dolandırıcılık, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, kaçakçılık, bir suç örgütü içinde yer almak gibi suçlardan kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
 2.  Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir mali desteğe ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya mali destek almaya hak kazanamazlar;

 1. Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;
 2. Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;
 3. Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan başvuru sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya mali destek almaya hak kazanamazlar;

 • Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar;
 • Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler;
 • Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.

Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h)  ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir. 
Destek Başvuru Formunun V. Bölümünde (Başvuru Sahibinin Beyanı), başvuru sahipleri, yukarıdaki (a)’dan (f)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmalıdırlar. 
Başvuru için gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan veya gerekli şartları sonradan kaybeden faydalanıcılarla sözleşme imzalanmaz; sözleşme imzalanmış projenin uygulanmasına başlanmış olsa dahi sözleşme feshedilebilir.
2) Ayrıca, söz konusu programın konusu ve kapsamı itibari ile uygun başvuru sahiplerinin aşağıdaki nitelikleri de taşıması zorunludur:

 1. Başvuru tarihi itibariyle Veterinerlik Bilgi Sistemine (TÜRKVET) kayıtlı olmak,
 2. Başvuru sahipleri, aşağıda ifade edilen asgari arazi şartlarını sağlamak zorundadır:
  1. Proje kapsamında kullanılacak işletmenin (barınak, hayvan gezinti alanları vb.) kurulacağı arazinin kendi mülkiyetinde bulunması veya en az 10 (on) yıl süreli noter onaylı kira sözleşmesinin bulunması (Kira sözleşmesinde söz konusu arazi üzerine taşınmaz inşa edileceğinin belirtilmesi zorunludur.) veya araziye ilişkin tahsis yazısı
  2. Proje başvuru tarihi itibarıyla proje kapsamında alınacak hayvan başına, yem bitkisi ekimine uygun en az 2,5 dekar sulu veya 5 dekar kuru araziye sahip olması (Arazi niteliğinin tespitinde ÇKS belgesi esas alınacaktır. Kiralık araziler uygun kabul edilecektir.)
  3. Kiralanacak arazi(ler) proje başvurusunun yapıldığı tarih itibari ile en az 3 yıl süreyle kiralanmış olmalıdır.
  4. Sulu arazi(ler) bakımından kiralanacak her bir arazinin büyüklüğü minimum 2,5 dekar olmalı, kuru arazi(ler) bakımından kiralanacak her bir arazinin büyüklüğü minimum 5 dekar büyüklüğünde olmalıdır.

 Ayrıca, destek almaya hak kazanan yararlanıcılar ile sözleşme imzalanmasının hemen ardından düzenlenecek 1 haftalık eğitime katılım, tüm yararlanıcılar için zorunludur.
Proje Ortağı
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunabilirler. Başvuru sahibinin ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul edilebilecektir. 
Bu nedenle ortaklar, Bölüm 2.1.1.’de belirtilen koşullardan “TRA2 Bölgesinde (Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars) yasal olarak kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin TRA2 bölgesinde kurulmuş olması” dışında, başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar. KOBİ niteliği taşımayan gerçek kişiler proje ortağı olarak yer alamazlar.
Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalıdır. Başvuru Formunda Bölüm III-2’de yer alan Beyan, başvuru sahibinin ve tüm ortaklarının yasal yetki verilmiş temsilcileri tarafından imzalanmalıdır. 
Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da alt yüklenici olarak dâhil olabilecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir.
İştirakçiler
Başvuranların ve ortakların uygunluk kriterlerini karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla, iştirakçi olarak katılabilirler. İştirakçi kuruluşlar, projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenecektir. Ancak yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. İştirakçi kuruluşlar, katılımlarına dair beyanda bulunmalıdırlar. 
Alt Yükleniciler / Taşeronlar
Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Alt yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler, standart destek sözleşmesi EK H’deki kurallara tabidir.

Ajansın tanımlamış olduğu örnek işletmede bulunması gereken zorunlu barınak, büyükbaş hayvan ve makine-ekipmandan hareketle uygun proje konuları aşağıda belirtilmiştir:

 • Yeni yatırımlar (montofon/simental cinsi gebe düve alımı şartıyla)  yoluyla büyükbaş hayvan sayısının minimum 20, maksimum 49 olduğu örnek işletmelerin kurulması ve geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içeren projeler,
 • Mevcut barınağın verimlilik ve işletme kalitesini artırmak amacı ile küçük ölçekli tadilat işlerinin yapılması ile makine ve ekipmanların sağlanması,
 • Kaliteli hayvan varlığı ve fiziksel altyapısı itibari (başvuru rehberinde ifade edilen asgari koşulları sağlayan) ile bölgede örnek teşkil edecek, sürdürülebilir büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması-mevcut işletmelerin bu niteliğe kavuşturulması,
 • Örnek bir işletmede bulunması gereken ve Ajans tarafından belirlenen asgari fiziki şartlara ve makine-ekipmanlara sahip olan ve bunu belgeleyebilen başvuru sahiplerinin en az 20 büyükbaş ve en fazla 49 büyükbaş hayvan alımına yönelik faaliyetleri,


Serhat Kalkınma Ajansı, İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6, Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-4 kapsamında proje başvurularının sunulması için 27 Ocak 2016 tarihi itibari ile 2016 yılı teklif çağrısını başlatmış bulunmaktadır. Söz konusu programlar hakkında detaylı bilgi ve başvuru rehberleri SERKA Kars Merkez Hizmet Binası, Ağrı, Ardahan ve Iğdır Yatırım Destek Ofisleri ile Ajans (www.serka.gov.tr) ve Kalkınma Bakanlığı (www.kalkinma.gov.tr) internet sitelerinden temin edilebilir.

Kar amacı güden başvuru sahiplerine yönelik ilan edilen İktisadi Gelişme Mali Destek Programı-6’in amacı;Bölge ekonomisi için stratejik önem arz eden, rekabet gücü ve gelişme potansiyeli yüksek imalat sanayi, hizmet ve turizm sektörlerinin rekabet edebilirliğinin artırılması ve bölgesel değer ve ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmaktır. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.  

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, mahalli idareler ile 5355 sayılı kanun kapsamındaki mahalli idare birliklerine yönelik ilan edilen Kentsel Altyapının İyileştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının amacı; kentsel yaşam kalitesinin artırılması yoluyla bölgenin yaşam memnuniyet düzeyinin yükseltilerek bölge dışına göçün engellenmesine katkı sağlamaktır. Programın toplam bütçesi 4.000.000 (dört milyon) TL’dir.

Gerçek kişilere ve KOBİ’lere yönelik ilan edilen Örnek Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı-4’ün amacı; TRA2 Bölgesi’nde (Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars) örnek teşkil edecek büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla süt sığırcılığı sektöründe kümelenmenin desteklenmesi ve sektörün rekabet edebilirliğinin geliştirilmesidir. Programın toplam bütçesi 2.000.000 (iki milyon) TL’dir.

 2016 yılı mali destek programları için elektronik ortamda (KAYS-Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) son başvuru tarihi 18Mart 2016, saat 23:59, proje dosyalarının matbu olarak Ajansa teslim edilmeleri için son teslim tarihi ise 25 Mart 2016, saat 17:00’dir.Önceki Sayfa

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
4576 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası