eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 2°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.84775.8712
Euro6.55036.5766
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam24
Toplam Ziyaret494965
DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI DFD PROGRAMI 2016
Programın Amacı Programın amacı,

TRB2 Bölgesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Desteklerin Tutarı Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 26.000 TL
Azami tutar: 95.000 TL

Bütçede eş finansman öngörüldüğü durumlarda kalan tutar, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş-finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, faaliyet eş finansmanını, faaliyet ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Başvuru Yapabilecek Birimleri
Yerel Yönetimler
• Büyükşehir Belediyesi
• İl, İlçe, Belde belediyeleri
• İl Özel İdareleri
• Mahalli İdare Birlikleri
• Köylere Hizmet Götürme BirliğiKamu Kurum ve Kuruluşları• Valilikler
• İl Müdürlükleri,
• Bölge Müdürlükleri,
• Kaymakamlıklar
• İlçe Müdürlükleri
• Üniversiteler (Enstitü, Fakülte/Yüksek Okul, Meslek Yüksek Okulu)
• Bölgesel Kalkınma İdaresiKamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlar• TOBB’a Bağlı Odalar ve Borsalar
• Esnaf ve Sanatkarlâr Odaları
• Meslek Odaları ve Birlikler  (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerindeki Şube Başkanlıkları)
Sivil Toplum Kuruluşları Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde merkezleri veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar ve sendikalar Organize Sanayi Bölgeleri,15/4/2000 tarihli 4562 Sayılı Organize Sanayi 
Bölgeleri Kanun hükümleri doğrultusunda kurulmuş ve TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik bulunan OSB’ler Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan OSB Müdürlükleri Küçük Sanayi Siteleri
24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş olan küçük sanayi sitesiBitlis, Hakkâri, Muş ve Van İllerinde yerleşik bulunan KSS Başkanlıklarıİş Geliştirme Merkezleri
15/06/2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında desteklenerek kurulan ve 
TRB2 Düzey 2 Bölgesi’nde yerleşik İŞGEM’lerİş Geliştirme Merkez MüdürlükleriBirlik ve kooperatiflerBirlik ve kooperatif başkanlıkları ve bu tabloda gösterilen kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

Faaliyet Konuları:
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanmış olan 2014-2023 Bölge Planı’nda tanımlanan amaç ve hedefler kapsamında tanımlanan stratejik önceliklerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan faaliyetlere destek verilir. Desteklenecek faaliyet konuları aşağıda sayılmaktadır:

 Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması,

 Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınması,

 Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları,

 Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılması ve gerçekleştirilmesi

 Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanması

Örnek Faaliyet Konuları:

 Sınır ticaretinin mevcut durumunun tespitine ve geliştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları

 İnkübasyon merkezleri oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmaları

 Bölge yeraltı ve yerüstü kaynaklarının tespiti, verimli kullanımı ve AR-GE’sine yönelik çalışmalar

 Yenilenebilir enerji ulusal ve uluslararası yatırımları teşvik edecek fizibilite çalışmalarının yapılması

 İmalat sektörünün işgücü ihtiyaçlarının araştırılması

 Teşvik Yasası kapsamında dikkate alınan emek yoğun sektörlerde (tekstil ve konfeksiyon imalatı, plastik ürünleri imalatı, mobilya ürünleri imalatı ve metal eşya sanayi yatırımları öncelikli) ulusal ve uluslararası yatırımın teşvik edilmesine yönelik fizibilite raporlarının hazırlanması

 TRB2 Bölgesinin ulusal ve uluslararası tanıtımına katkıda bulunabilecek etkinliklerin bölgede düzenlenmesine yönelik araştırma ve projelendirme faaliyetleri

 Bölgesel mevcut turizm potansiyelinin, turist profilinin tespit edilmesine; tanıtım, bilgilendirme ve yer markalama stratejisi oluşturulmasına yönelik araştırmalar

 Alternatif turizm ürünlerinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları

 Turistik değere sahip alanların yeniden düzenlenmesine, bölgede bulunan tarihi yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, aydınlatma ve çevre düzenleme projeleri

 Sektörel kümelenmenin oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmaları

 Van Gölü Çevresi ve sanayi bölgelerinde çevresel kirliliğin ve sürdürülebilir atık yönetiminin araştırılması, bertaraf sistemlerinin kurulmasına yönelik fizibilite çalışmaları

 Organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik demonstrasyon uygulamaları

 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin verimini arttırmaya yönelik çalışmalar

 Hayvansal gıda üretim süreçlerinin çağdaşlaştırılması (modernize edilmesi) ve gıda güvenliğinin arttırılmasını (HACCP sisteminin etkili bir şekilde uygulanması) amaçlayan çalışmalar

 Hayvancılıkta uygun genotip ile birlikte kaliteli yem üretimine yönelik çalışmalar

 Sivil Toplum Kuruluşlarının mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesine yönelik araştırma çalışmaları

 Bölgede marka değeri taşıyan yöresel ürün, hizmet ve değerlerin belirlenmesine ve bunların pazar araştırmaları, satış kanalları oluşturulmasına yönelik çalışmalar

 Kentsel dönüşüm ve afet yönetimine ilişkin araştırmalar


2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı için son başvuru tarihi 30.12.2016 Cuma saat 17:00’dir.

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN ....
Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
4602 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası