eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 2°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.84775.8712
Euro6.55036.5766
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam26
Toplam Ziyaret494967
AHİLER KALKINMA AJANSI KOBİ GELİŞTİRME MALİ DESTEK PROGRAMI 2016 İLANI
 AHİLER KALKINMA AJANSI KOBİ DESTEK PROGRAMI


Programın Amaçları ve Öncelikleri :
Programın Amacı:
TR71 Bölgesinde faaliyet gösteren Kobilerin üretim/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, üretimde verimliliğin sağlanması ve ürün çeşitliliğinin artırılması ile yüksek katma değerli ürün/hizmet elde edilmesi ve ulusal/bölgesel rekabetçiliğin artırılması yolu ile bölgesel gelişmeye katkı sağlanması
Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
Kobilerin; Üretim/hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve üretimde verimliliğin sağlanması için;
• Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi yatırımların desteklenmesi
• Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin geliştirilmesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000,00TL2 ’dir. Ahiler Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar

Desteklerin Tutarı :
Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

ASGARİ:75.000 TL
AZAMİ : 400.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden (yüzde yirmi) az ve % 50’sinden (yüzde elli) fazla olamaz. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Başvuru Sahibinin kendi taahhüdü altında olup, yerine getirilmemesi durumunda Başvuru Sahibi bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. 

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR:
Kâr amacı güden gerçek veya tüzel kişiliği haiz olan işletmelere yönelik olan bu Mali Destek Programı kapsamında uygun Başvuru Sahipleri şunlardır:
• 4 Kasım 2012 tarih ve 2012/3834 sayılı Yönetmelikle düzenlenen KOBİ tanımına uyan işletmeler  
Destek almaya hak kazanabilmek için, Başvuru Sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne uymalıdır:
a) Merkez ya da yasal şubesi/şubelerinin teklif çağrısına başvuru tarihi itibariyle Ajansın faaliyet gösterdiği TR71 Düzey 2 Bölgesi’nde (Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde) kurulmuş/tescil edilmiş olması,
b) Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortağı/ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,
c) Başvuru Sahibinin Ajanstan hiç destek almamış olması veya Ajansla yaptığı destek sözleşmesinin sona ermesinin üzerinden (nihai ödeme tarihinden itibaren) en az bir yıl geçmiş olması.
d) Sermayesinin veya oy haklarının %25’inden fazlasının KOBİ kapsamında olmayan bir işletmeye ait olmaması şartını sağlaması.
Ayrıca, Başvuru Sahipleri ve ortaklarının destek alabilmek için sözleşme tarihi itibari ile aşağıdaki hallerden herhangi birinde bulunmaması gerekir: a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kayyum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile anlaşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,
b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki faaliyete ilişkin bir suçtan mahkum olanlar,
c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş mahkeme kararı olanlar,
d) Yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere, sosyal güvenlik kurumuna vadesi geçmiş borcu olanlar, söz konusu proje veya faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının %3‘ü (yüzde üç) kadar ya da daha fazla bir meblağ için herhangi bir nedenle haklarında kesinleşmiş haciz işlemleri bulunanlar,
e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,
f) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yükümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler.
Teklif çağrısının yapıldığı sırada aşağıdaki maddelerde belirtilen durumlarda bulunan Başvuru Sahipleri de teklif çağrısına katılmaya veya destek almaya hak kazanamazlar;
g) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,
h) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgileri temin edemeyenler,
i) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde değerlendirme komitesini veya Kalkınma Ajansını etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler.
Yukarıda madde (a), (c), (d), (f), (h) ve (i)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit edildiği tarihten sonraki iki yıllık bir süre için geçerlidir. Madde (b) ve (e)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık bir süre için geçerlidir.

Proje Konuları ve Faaliyetleri
Projelerin konuları ve faaliyetleri, Ajans tarafından yürütülmekte olan Mali Destek Programının amaç ve önceliklerine uygun olmalıdır. Ayrıca, proje konusunun uygunluğu hususu, Başvuru Formunun (EK A) “Gerekçelendirme” bölümünde açıkça izah edilmelidir. Fikir vermek amacıyla aşağıda bazı örnek proje konuları sunulmaktadır:

Öncelik 1: Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik yenilikçi yatırımların desteklenmesi Örnek Konular:
• Katma değeri yüksek ürünler için yenilikçi üretim tekniklerinin ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik projeler
• Yeni teknoloji yatırımları ile yüksek katma değer sağlamaya yönelik projeler
• İthal edilen ürünlerin yerli üretim yoluyla üretilmesine yönelik projeler
• Yeni ürün geliştirmeye yönelik projeler
• Tarımsal ürünlerin işlenmesine, paketlenmesine ve hazır gıdaya dönüştürülmesine yönelik projeler
• Madenlerin işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesine yönelik projeler
• Turistik değerlere özgü hediyelik eşya üretimine yönelik projeler
• Sağlık, inanç, kongre, dağcılık gibi alternatif turizmin geliştirilmesine yönelik projeler

Öncelik 2: Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin geliştirilmesi Örnek Konular:
• Yeni teknolojiler ile daha az girdi harcamaya ve daha fazla çıktı almaya yönelik projeler
• İşletmelerin üretim verimliliğini artırmaya yönelik maliyet düşürücü projeler • Üretimde kullanılan enerji kayıplarını azaltıcı ve enerji tasarrufu sağlayıcı projeler
• Seri üretim sistemine geçilmesini hedefleyen projeler
• Üretimde kalite ve proses süreçlerini geliştirmeye yönelik projeler
• Üretimde enerji verimliliği ve malzeme geri dönüşümüne yönelik projeler • Üretim sırasında ortaya çıkan atıkların ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik projeler
KAYNAK
Önceki Sayfa

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
4679 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası