eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
 • https://plus.google.com/100580894426358658340/posts?partnerid=gplp0
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308
-0532 157 8650

NİĞDE eFeMPROJE


RANA ARIBAŞ

       PROJE UZMANI

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Anlık
Yarın
33° 31° 17°
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.99026.0142
Euro6.82196.8493
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam82
Toplam Ziyaret462058
KOSGEB'İN DESTEK VERDİĞİ ALAN VE SEKTÖRLER
KOSGEB DESTEKLERİ

1-KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi:

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulduğu, KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi gerektiği, esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulduğu için uygulanan bir programdır.

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOBİ’ler programdan yararlanmaktadır.

 

Uygun Başvuru Konuları:

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenmektedir.

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul tarafından karar verilmektedir. Ancak, arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmemektedir.

Proje ile ilişkilendirilmiş makina-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10’unu aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya dahil değildir.

 

Sağlanan Destek Miktarı
Destek Üst Limiti 150.000 TL 
1. Bölge için% 50
Destek Koşulları
Program Süresi 3 yıl
Proje Süresi    Proje Süresi    2-TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi; makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması; KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması amaçları ile “Çağrı Esaslı Tematik Program” ve “Meslek Kuruluşu Proje Destek” Programları yürütülmektedir.

 

Tematik Proje Destek Programı Destek Unsurları


 

Çağrı Esaslı Tematik Program

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Başvuru Yapabilecekler

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Meslek Kuruluşları

Program Süresi

-

3 Yıl

Proje Süresi

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

24 Ay (+12 Ay)

Destek Oranı

1. Bölge İçin % 50

1. Bölge İçin % 50

Destek Ödemesi

Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz seçeneklerle

Geri Ödemesiz

Destek Üst Limiti

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

150.000 TL

 

Tematik Program Kapsamında Sağlanan Destekler

- Personel ücretleri ve seyahat giderleri,

- Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami % 25),

- Sarf malzemesi giderleri,

- Hizmet alım giderleri,

- Genel idari giderler (azami % 10).
 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek kapsamındadır:

- Bina inşaat yapımı, tadilatı,

- Gayrimenkul alımı,

- Makine-teçhizat,

- Tefrişat,

- Taşıt aracı,

- Vergi, resim ve harçlar,

- Sosyal güvenlik primleri,

- Haberleşme giderleri,

- Finansman giderleri,

- Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri,

- Proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler.

3-İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi:
 

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi; KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması; KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi; ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması; KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

Uygun Başvuru Sahibi:


Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları, proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi, her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.

Uygun Başvuru Konuları:

- Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmek amacıyla ortak tedarik,

- Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirilmesi,

- Üretilen ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

- Ürün ve hizmet kalitesini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar payını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla ortak pazarlama,

- Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmek amacıyla ortak laboratuar,

- Üretim ve hizmet kapasitesini, çeşidini, verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunulan projeler desteklenmektedir.


Destek Koşulları
Proje Süresi  6-24 ay (+ 12 ay)
Sağlanan Destek Miktarı
Destek Üst Limiti   250.000 TL (geri ödemesiz),   500.000 TL (geri ödemeli)
Destek Oranı    1. Bölge için % 50

 4-AR-GE İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi:

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi; teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi; KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması; mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi; inovatif faaliyetlerin desteklenmesi; Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi amaçları ile program yürütülmektir.

 

AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Programı Kapsamında Sağlanan Destekler

 

Destek Unsuru 

Destek Üst Limiti (TL)
 

Destek Oranı (%)
 


Ar-Ge ve İnovasyon Programı

  


İşlik Desteği

İşliklerden bedel alınmaz


Kira Desteği

12.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği

100.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75


Personel Gideri Desteği

100.000

75


Başlangıç Sermayesi Desteği

20.000

100

Proje Geliştirme Desteği 


Proje Danışmanlık Desteği

25.000

75


Eğitim Desteği

5.000


Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği

25.000


Proje Tanıtım Desteği

5.000


Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği

15.000


Test, Analiz, Belgelendirme Desteği

25.000


Endüstriyel Uygulama Programı

  


Kira Desteği

18.000

75


Personel Gideri Desteği

100.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. 
Desteği

150.000

75


Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

200.000

75


Destek Koşulları:

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay, Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay, her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 

5-GENEL DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi:

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması, KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması, mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması, KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi, KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçları ile program yürütülmektedir.

Sağlanan Destek Miktarı

 

 Destek Unsuru

Destek Üst Limiti  (TL)

Destek Oranı  (%)


 Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

% 50

 
 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

 
 Tanıtım Desteği

15.000


 Eşleştirme Desteği

15.000


 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000


 Danışmanlık Desteği

15.000


 Eğitim Desteği

10.000


 Enerji Verimliliği Desteği

30.000


 Tasarım Desteği

15.000


 Sınaî Mülkiyet Hakları Desteği

20.000


 Belgelendirme Desteği

10.000


 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000


 Bağımsız Denetim Desteği

10.000
6-GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi:

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, iş geliştirme merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi, istihdamın artırılması, yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi amaçları ile program yürütülmektedir.


Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşmaktadır:

1-Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

2-Yeni Girişimci Desteği

3-İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 

1- Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

Genel Bilgi:


Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan bir eğitim programını kapsamaktadır (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması).


Uygulamalı girişimcilik eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir, eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenmekte ve eğitimlere katılanlardan ücret alınmamaktadır. 
 

2- Yeni Girişimci Desteği

Uygun Başvuru Sahibi


Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve İŞGEM girişimcileri bu destekten faydalanabilir.  

Sağlanan Destek Miktarı


Destek Unsuru

 

Üst Limit (TL)

Destek Oranı (%)

(1. Bölge)


İşletme Kuruluş Desteği

Geri ödemesiz

3.000

 

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70)


Kuruluş Dönemi Makina,  Teçhizat ve Ofis 
Donanım Desteği

Geri ödemesiz

15.000


İşletme Giderleri Desteği

Geri ödemesiz

12.000


Sabit Yatırım Desteği

Geri Ödemeli

70.000
 

3- İş Geliştirme Merkezi Desteği

Genel Bilgi:


İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.
 

Uygun Başvuru Sahipleri


İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir.
 

İş Geliştirme Merkezi Desteği Kapsamında Sağlanan Desteğin Kapsamı
 

Destek Unsuru

 

Üst Limit

 (TL)

Destek Oranı (%)

(1. ve 2. Bölge)


İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)

Bina tadilatı

Mobilya Donanım

İŞGEM YönetimGeri ödemesiz

750.000

600.000

125.000

25.000

60


İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)

Personel

Eğitim, Danışmanlık

Küçük tadilatGeri ödemesiz

100.000

30.000

50.000

20.000

60

 

 7-GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Genel Bilgi:


Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması, sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması amaçları ile program yürütülmektedir.

Sağlanan Desteğin Kapsamı


• Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

• Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

• İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesi’ne kabul ücreti,

• Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

• Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

Sağlanan Destek Miktarı
 

Destek Unsurları

Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)


 Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl)

60.000

75


 Bağımsız denetim hizmeti bedeli

20.000

75


 SPK kurul kaydına alma ücreti

10.000

100


 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti


 Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı


 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu

10.000

75

 

8-KREDİ FAİZ DESTEĞİ

Genel Bilgi:


Programın amacı; KOSGEB tarafından, küçük ve orta ölçekli işletmelere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek,

- Üretim, kalite ve standartlarını artırmalarının

- Finansman sorunlarının çözümünün,

- İstihdam yaratmalarının,

- Uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanmasıdır.
 

Uygun Başvuru Sahipleri:

KOSGEB veri tabanında kayıtları onaylı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan gerçek/tüzel kişiliği haiz işletmeler yararlanabilir. 

 

Sağlanan Desteğin Kapsamı:

KOSGEB’in 2003 yılından itibaren sağladığı finansal destekler, Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 2008 yılına kadar üç kamu bankası aracılığıyla sağlanmış, 2008 yılı Mayıs ayında ise yeniden düzenlenen Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında, halen Türkiye’de faaliyette bulunan kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ile yapılan protokollerle, KOBİ’lere kullandırılacak kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. giderlerinin program türüne göre kısmen ya da tamamen karşılanması şeklinde, sürdürülmektedir.
 

Sağlanan Destek Miktarı:

KOBİ Kredi Faiz Desteğinin üst limiti, işletme başına 300.000 TL’yi geçemez.

Destek Koşulları:

KOBİ Kredi Faiz Desteğinin vadesi azami 48 aydır. Program çerçevesinde verilecek yatırım ve işletme kredileri TL cinsinden, ihracat kredileri ise döviz veya döviz karşılığı TL cinsinden kullandırılmaktadır.

 Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
9507 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
Duyurular
M.BOYUNEĞMEZ

PROJE DANIŞMANI
EREN SUNTER
 Efemproje/proje danışmanı eren sunter
PROJE DANIŞMANI
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası