eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ...HİBE PROJELERİ MERKEZİ...GİRİŞİMCİLİK...KOSGEB-KOBİ..GİRİŞİMCİLİK İŞ PLANI...TÜBİTAK...KIRSAL KALKINMA PROJELERİ (KKYDP)...IPARD DESTEKLERİ...TARIM...HAYVANCILIK...SANAYİ...KIRSAL TURİZM...PROJE YAZILIM...EĞİTİM...AB DESTEKLERİ...AB HİBELERİ...AKSARAY
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/eFeMPROJE
  • Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar....
  • Tek başına bile çalışsan, sanki birileri gözlüyormuş gibi çalışacaksın...
  • Erişmek istediği bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan da zevk almazlar....
  • Çalışmayı sevenler, işlerini yapmak için daima vakit bulurlar....
  • Uğraş,didin,düşün,ara,bul,koş,atıl,bağır; durmak zamanı değil, çalışmak zamanıdır...
  • Çalışma uçup gidebilen bir alışkanlıktır;bırakması kolay,yeniden başlaması zor bir alışkanlık...
  • Çalışma , doğanın anasıdır ; mutlak bir dinlenme ölüm demektir...
  • Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı, olmak şarttır...
  • Çalışacağım, kendimi hazırlayacağım ve bir gün şans kapımı çalacak...
  • Durmak ölüm, taklit uşaklıktır; çalışmak ve yetişmek ise hayat ve hürriyettir...
  • İçinde çalışma olmayan hayat suçtur. İçinde sanat olmayan çalışma ise vahşiliktir...
  • Asla umutsuzluğa düşmeyin; ama eğer düşerseniz, umutsuzca çalışmaya devam edin...
  • eFeMPROJE EĞİTİM ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ www.efemproje.com
  • Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Deha yüzde bir ilham ve yüzde doksan dokuz terdir...
  • ”Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” (Mustafa Kemal Atatürk)
METİN KURT
PROJECT SPECIALIST
İLETİŞİM

 efemproje iletişim

 efemproje@efemproje.com
-0541 867 6336
-0541 867 6308

KOSGEB
 KOSGEB DESTEKLERİ eFeMPROJE
DIŞ TİC.DESTEKLERİ
 DIŞ TİCARET DESTEKLERİ eFeMPROJE
MALİYE BAKANLIĞI
 MALİYE BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
ORMAN SU İŞLERİ BAK.
 ORMAN VE İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ
TARIM KREDİ KOOP.
 TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOP.DESTEKLERİ
TÜBİTAK
 TÜBİTAK DESTEKLERİ eFeMPROJE
GIDA TARIM HAYVANCILIK
 GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
ULUSLARARASI FONLAR
 ULUSLARARASI KURULUŞLARA AİT FONLAR
TOBB DESTEKLERİ
 TOBB DESTEKLERİ
ENERJİ DESTEKLERİ
 ENERJİ BAKANLIĞI DESTEKLERİ eFeMPROJE
BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
 BÜYÜKELÇİLİK FONLARI
YERLİ-YABANCI VAKIF FONLARI
 YERLİ VE YABANCI VAKIFLARA AİT FONLAR
Hava Durumu
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar16.336416.4019
Euro17.514717.5849
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret610110
İPEKYOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI
Proje Adıİpekyolu Kalkınma Ajansı - GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı
Proje NumarasıTRC1/2015/GAP ODZ – 01 ve 02
Program Bütçesi1125000
Maksimum Hibe Bütçesi350000
Para BirimiTL
Son Başvuru Tarihi03/04/2015
Son Başvuru Saati17:00
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)

GAP Bölgesi’ndeki organik tarım değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunmak. 

GAP Bölgesi’nde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi.

Programın öncelikleri; 

Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi ve kurumsallaşmanın desteklenmesi, 

Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması, 

Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması. 

Programın kilit başvuru unsurları:

 1. Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip ve/veya bu potansiyeli taşıyan stratejik ürünler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi, 
 2. Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında (araştırma enstitüsü, üniversite vb.) işbirliklerinin tesis edilmesi, 
 3. Proje tekliflerinin ürün bazlı değer zincirleri özelinde üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki öncelikli ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri bütüncül olarak dikkate alacak nitelikte tasarlanması (Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi),
 4. Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde örgütlü sektörel kuruluş (üretici birliği, kooperatif vb.) ve özel sektör (KOBİ) ticari işbirliklerinin tesis edilmesi, 
 5. Ürün bazlı değer zincirleri özelinde üreticiler, işleyiciler, destekleyici firmalar ve bilgi üreten kurumlar arasında bölgelerarası ticari/kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi (Bölgelerarasılaşma).

Uygun projeler

Tarımsal ürünün sürdürülebilirlik ve süreklilik ilkeleri çerçevesinde tedarik edilmesi, işlenerek katma değeri yüksek bir ürün haline dönüştürülmesi ve rekabet edebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarlara erişiminin sağlanması ve bu süreçlerin etkinliğinin Başvuru Sahibi ve (varsa) Ortakları ile Proje İştirakçileri tarafından temin edilmesine dayalı projeler. 


Proje Adıİpekyolu Kalkınma Ajansı - Rekabetçilik ve Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Mali Destek Programı (KOBİ)
Proje NumarasıTRC1/15/REKA
Program Bütçesi4000000
Maksimum Hibe Bütçesi400000
Para BirimiTL
Son Başvuru Tarihi27/03/2015
Son Başvuru Saati17:00
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Güden Kurumlar (Ticari İşletmeler)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Diğer

Genel Amaç: TRC1 bölgesindeki işletmelerin rekabetçilik ve yenilikçilik kapasitesini arttırmak. 

 

Özel Amaç: İşletmelerin üretim maliyetlerinin azaltılması ve kapasitelerinin arttırılması; ÜR-GE, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının arttırılması; uluslararasılaşma ve kurumsallaşma kapasitesinin arttırılması.

Program kapsamında desteklenecek sektörler; 

Şahinbey – Şehitkamil: Tekstil ürünlerinin imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Metal ve metal ürünleri imalatı, Makina ve teçhizat imalatı, Gıda ürünlerinin imalatı, Kağıt ve kağıt Ürünleri imalatı. 

Diğer İl ve İlçeler: Tüm İmalat sektörleri, Madencilik ve Taş Ocakcılığı, Balıkçılık ve Su ürünleri.

Programın Öncelikleri; 

 1. KOBİ'lerin üretim maliyetlerinin azaltılması (hammadde, ara ürün ve yarı mamul üretimi; enerji üretimi; verimlilik artırıcı yatırımlar vb.) ve üretim kapasitelerinin arttırılması
 2. KOBİ'lerin AR-GE, ÜR-GE ve inovasyon çalışmalarının arttırılması
 3. KOBİ'lerin uluslararasılaşma
 4. KOBİ'lerin kurumsal kapasitelerinin arttırılması.

Program kapsamında sağlanacak azami ve asgari destek oranları ve tutarları;

Asgari Tutar: 75.000 TL Azami Tutar: 400.000TL

Azami Destek Oranı: %50 

Uygun başvuru sahipleri

 • İlgili vergi dairesine mükellef kaydı yaptırmış ve ilgili odaya kayıt yaptırmış KOBİ Tanımına Uyan İşletmeler
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar (Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Borsalar
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Birlikler


Proje Adıİpekyolu Kalkınma Ajansı - Kültür-Turizm Altyapısı Mali Destek Programı (Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)
Proje NumarasıTRC1/15/KTA
Program Bütçesi4000000
Maksimum Hibe Bütçesi1000000
Para BirimiTL
Son Başvuru Tarihi27/03/2015
Son Başvuru Saati17:00
Başvuru DiliTürkçe
Başvuru Sahipleri
 • Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler (Belediyeler, Birlikler)
 • Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları
 • Diğer

Genel Amaç: TRC1 Bölgesi'nde kültür ve turizm odaklı altyapının iyileştirilmesi 

Özel Amaç: TRC1 Bölgesi’nin kalkınmasına katkı sağlayacak turizm ve kültür-sanat olanaklarının artırılmasına yönelik altyapının iyileştirilmesi

Programın öncelikleri

 • TRC1 Bölgesi’nde doğal, tarihi ve kültürel mirasın değerlendirilmesine yönelik altyapı ve restorasyon çalışmalarının yapılması
 • TRC1 Bölgesi'nde kültür-sanat olanaklarının arttırılmasına yönelik altyapı çalışmalarının yapılması

Program kapsamında Projeler sağlanacak asgari ve azami destek tutar ve oranları; 

Asgari Tutar: 300.000 TL Azami Tutar: 1.000.000TL

Asgari Destek Oranı: %25 Azami Destek Oranı: %75

Bu kapsamda Proje süresi azami 18 ay olabilir. 

Uygun başvuru sahipleri:

 • Kamu kurumları; Valilik, Kaymakamlık, Bölge Müdürlüğü, Bakanlıklara Bağlı Enstitüler, İl Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, İlçe Müdürlüğü
 • Üniversiteler –Üniversite (Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Meslek Yüksek Okulu)
 • Mahalli İdareler - Büyükşehir Belediyesi, İl Belediyesi, İl Özel İdaresi, İlçe Belediyesi, Belde Belediyesi, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Diğer Mahalli İdare Birlikleri
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları - Odalar, Borsalar, Birlikler
 • Sivil Toplum Kuruluşları - Dernek veya Birlik, Vakıf, Federasyon
 • Kooperatifler - Birlikler Kar Amacı Gütmeyen Birlik (Mahalli idare birliği olmayıp kanunla kurulmuş birlikler), Kar Amacı Gütmeyen KooperatifÖnceki Sayfa

  
6942 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Üyelik Girişi
EBRU FİDAN

 KOSGEB UZMANI
TEKSTİL
 tekstil/efemproje
AYÇİÇEK YAĞI
 ayçiçek yağı/efemproje
MISIR YAĞI
 mısır yağı/efemproje
SOYA YAĞI
 soya yağı/efemproje
SUSAM YAĞI
 susam yağı/efemproje
ZEYTİN YAĞI
 zeytinyağı/efemproje
ŞEKER
 şeker/efemproje
BAKLİYAT
 bakliyat/efemproje
CEVİZ
 ceviz/efemproje
MOBİLYA
 mobilya/efemproje
PLANOTEK MÜH
 planotek
ŞAHİNSAN MÜHENDİSLİK
 şahinsan mühendislik
ACN YAPI
eFeMPROJE

Site Haritası